Ceník elektřiny Lumen Energy, a.s. - Home

Ceníky elektřiny Lumen Energy, a.s. pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:

Lumen Energy, a.s.

Více informací o Lumen Energy, a.s.
 
 
Název Sazba Síť Nízký tarif Vysoký tarif Pevná cena za měsíc Cena za distribuci
TREND c01d PRE 0 Kč 1 356 Kč 45 Kč 3 513 Kč
TREND c02d PRE 0 Kč 1 356 Kč 45 Kč 2 945 Kč
TREND c03d PRE 0 Kč 1 356 Kč 45 Kč 2 851 Kč
TREND aku 8 c25d PRE 932 Kč 1 449 Kč 45 Kč 2 887 Kč
TREND aku 8 c26d PRE 932 Kč 1 449 Kč 45 Kč 2 374 Kč
TREND aku 16 c35d PRE 1 117 Kč 1 463 Kč 45 Kč 2 350 Kč
TREND přímotop c45d PRE 1 284 Kč 1 474 Kč 45 Kč 1 828 Kč
TREND tepelné čerpadlo c55d PRE 1 213 Kč 1 444 Kč 45 Kč 1 365 Kč
TREND tepelné čerpadlo c56d PRE 1 213 Kč 1 444 Kč 45 Kč 1 828 Kč
TREND veřejné osvětlení c62d PRE 0 Kč 976 Kč 45 Kč 1 157 Kč
TREND c01d ČEZ 0 Kč 1 395 Kč 45 Kč 3 207 Kč
TREND c02d ČEZ 0 Kč 1 395 Kč 45 Kč 2 780 Kč
TREND c03d ČEZ 0 Kč 1 395 Kč 45 Kč 2 687 Kč
TREND aku 8 c25d ČEZ 981 Kč 1 581 Kč 45 Kč 2 645 Kč
TREND aku 8 c26d ČEZ 981 Kč 1 581 Kč 45 Kč 2 435 Kč
TREND aku 16 c35d ČEZ 1 314 Kč 1 418 Kč 45 Kč 2 448 Kč
TREND přímotop c45d ČEZ 1 320 Kč 1 498 Kč 45 Kč 1 881 Kč
TREND tepelné čerpadlo c55d ČEZ 1 352 Kč 1 409 Kč 45 Kč 1 400 Kč
TREND tepelné čerpadlo c56d ČEZ 1 352 Kč 1 409 Kč 45 Kč 1 881 Kč
TREND veřejné osvětlení c62d ČEZ 0 Kč 904 Kč 45 Kč 1 146 Kč
TREND c01d E.ON 0 Kč 1 418 Kč 45 Kč 3 180 Kč
TREND c02d E.ON 0 Kč 1 418 Kč 45 Kč 2 796 Kč
TREND c03d E.ON 0 Kč 1 418 Kč 45 Kč 2 824 Kč
TREND aku 8 c25d E.ON 977 Kč 1 590 Kč 45 Kč 2 742 Kč
TREND aku 8 c26d E.ON 977 Kč 1 590 Kč 45 Kč 2 327 Kč
TREND aku 16 c35d E.ON 1 243 Kč 1 612 Kč 45 Kč 2 309 Kč
TREND přímotop c45d E.ON 1 318 Kč 1 640 Kč 45 Kč 1 843 Kč
TREND tepelné čerpadlo c55d E.ON 1 320 Kč 1 641 Kč 45 Kč 1 339 Kč
TREND tepelné čerpadlo c56d E.ON 1 320 Kč 1 641 Kč 45 Kč 1 795 Kč
TREND veřejné osvětlení c62d E.ON 0 Kč 1 063 Kč 45 Kč 1 087 Kč
TREND aku 8 c27d PRE 932 Kč 1 449 Kč 45 Kč 2 887 Kč
TREND aku 8 c27d ČEZ 981 Kč 1 581 Kč 45 Kč 2 645 Kč
TREND aku 8 c27d E.ON 977 Kč 1 590 Kč 45 Kč 2 742 Kč

Distribuční sazba - zjistíte z vyúčtování, Síť - distributor v místě odběru

Cena za distribuci - zahrnuje platbu za jistič. V tomto případě počítáme s obvyklou hodnotou jističe nad 3x20A do 3x25A včetně. Pokud máte jinou hodnotu jističe, může se cena za distribuci lišit v řádech sto korun.

uvedené ceny jsou bez 21% DPH

 
 
 
 

Postup výpočtu celkové roční ceny za silovou elektřinu (bez distribuce):

Vyberte řádek se sjednanou distribuční sazbou ve smlouvě a sečtěte:

 • roční spotřebu MWh v NT x cena za MWh v NT (4. sloupec)
 • roční spotřebu MWh ve VT x cena za MWh ve VT (5. sloupec)
 • 12 x cena za FIX (6. sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za elektřinu zahrnuje

 • Cenu za dodávku elektřiny – neregulovaná cena, určuje si sám dodavatel:
  • Cena za dodávku elektřiny ve vysokém tarifu (VT*) Kč/MWh
  • Cena za dodávku elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cenu za distribuci elektřiny – regulovaná cena, stanovuje Energetický regulační úřad:
  • Cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu (VT*)Kč/MWh
  • Cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Měsíční plat za příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem Kč/měsíc.
 • Cenu za související služby:
  • Cena za systémové služby Kč/MWh
  • Cena za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) Kč/MWh
  • Cena za činnost operátora trhu (OTE) Kč/MWh

Daň z elektřiny

Součást ceny elektřiny tvoří rovněž spotřební daň z elektřiny - jedna ze zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících z našich závazků vůči Evropské unii. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh bez DPH.

*) Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne - veškerá elektřina, která je v tu dobu spotřebovávána, je účtována nižší cenou. Dvoutarifové produkty jsou výhodné pro domácnosti, které využívají energeticky náročné spotřebiče jako např. akumulační nebo přímotopné vytápění či ohřev vody. V případě jednotarifového produktu existuje jen jedna cena za elektřinu.