Ceník plynu Lumen Energy, a.s. - Standard

Ceníky plynu Lumen Energy, a.s. pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:

Lumen Energy, a.s.

Více informací o Lumen Energy, a.s.
 
 
Název Síť Od Do Pevná cena plynu Stálý měsíční plat Cena za distribuci
Vařím RWE 0.00 1.89 1 023 Kč 25 Kč 523 Kč
Ohřívám vodu RWE 1.89 7.56 858 Kč 50 Kč 346 Kč
Topím RWE 7.56 15.00 830 Kč 100 Kč 338 Kč
Topím+ RWE 15.00 20.00 830 Kč 100 Kč 343 Kč
Topím+ RWE 20.00 25.00 830 Kč 100 Kč 343 Kč
Topím+ RWE 25.00 30.00 830 Kč 100 Kč 372 Kč
Topím+ RWE 30.00 35.00 830 Kč 200 Kč 372 Kč
Topím+ RWE 35.00 40.00 830 Kč 200 Kč 372 Kč
Topím+ RWE 40.00 45.00 830 Kč 200 Kč 372 Kč
Topím+ RWE 45.00 50.00 830 Kč 200 Kč 459 Kč
Topím+ RWE 50.00 55.00 830 Kč 200 Kč 459 Kč
Topím+ RWE 55.00 63.00 830 Kč 200 Kč 459 Kč
Topím++ RWE 63.00 315.00 821 Kč 56 Kč 230 Kč
Topím++ RWE 315.00 630.00 813 Kč 45 Kč 230 Kč
Vařím PP 0.00 1.89 1 023 Kč 25 Kč 466 Kč
Ohřívám vodu PP 1.89 7.56 858 Kč 50 Kč 326 Kč
Topím PP 7.56 15.00 830 Kč 100 Kč 317 Kč
Topím+ PP 15.00 20.00 830 Kč 100 Kč 319 Kč
Topím+ PP 20.00 25.00 830 Kč 100 Kč 319 Kč
Topím+ PP 25.00 30.00 830 Kč 100 Kč 361 Kč
Topím+ PP 30.00 35.00 830 Kč 200 Kč 361 Kč
Topím+ PP 35.00 40.00 830 Kč 200 Kč 361 Kč
Topím+ PP 40.00 45.00 830 Kč 200 Kč 361 Kč
Topím+ PP 45.00 50.00 830 Kč 200 Kč 386 Kč
Topím+ PP 50.00 55.00 830 Kč 200 Kč 386 Kč
Topím+ PP 55.00 63.00 830 Kč 200 Kč 386 Kč
Topím++ PP 63.00 315.00 821 Kč 56 Kč 222 Kč
Topím++ PP 315.00 630.00 813 Kč 45 Kč 222 Kč
Vařím E.ON 0.00 1.89 1 023 Kč 25 Kč 600 Kč
Ohřívám vodu E.ON 1.89 7.56 858 Kč 50 Kč 463 Kč
Topím E.ON 7.56 15.00 830 Kč 100 Kč 448 Kč
Topím+ E.ON 15.00 20.00 830 Kč 100 Kč 452 Kč
Topím+ E.ON 20.00 25.00 830 Kč 100 Kč 452 Kč
Topím+ E.ON 25.00 30.00 830 Kč 100 Kč 484 Kč
Topím+ E.ON 30.00 35.00 830 Kč 200 Kč 484 Kč
Topím+ E.ON 35.00 40.00 830 Kč 200 Kč 484 Kč
Topím+ E.ON 40.00 45.00 830 Kč 200 Kč 484 Kč
Topím+ E.ON 45.00 50.00 830 Kč 200 Kč 562 Kč
Topím+ E.ON 50.00 55.00 830 Kč 200 Kč 562 Kč
Topím+ E.ON 55.00 63.00 830 Kč 200 Kč 562 Kč
Topím++ E.ON 63.00 315.00 821 Kč 56 Kč 333 Kč
Topím++ E.ON 315.00 630.00 813 Kč 45 Kč 333 Kč

uvedené ceny jsou bez 21% DPH

 
 
 
 

Celková platba za zemní plyn

Postup výpočtu celkové roční ceny za plyn (bez distribuce)
Podle posledního vyúčtování od stávajícího dodavatele zjistíte roční spotřebu, kterou případně přepočtete na MWh:

 • 1 m3 =  10,55 kWh = 0,01055 MWh

Najdete si rozmezí spotřeby a sečtete:

 • roční spotřebu MWh x pevná cena za komoditu (5.sloupec)
 • 12 x cena za stálý měsíční plat (sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za plyn se skládá ze dvou částí

 • Cena za dodávku plynu – neregulovaná cena, kterou stanovuje dodavatel zemního plynu:
  • Pevná cena za komoditu Kč/MWh . Cena se může během roku i vícekrát měnit v závislosti na vývoji cen na velkoobchodním trhu s plynem.
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cena za distribuci plynu – regulovaná cena, kterou stanovuje Energetický regulační úřad v platných cenových rozhodnutích:
  • Pevná cena za odebraný plyn Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat - pevná roční cena za denní rezervovanou nebo pevnou distribuční kapacitu Kč/MWh
  • Pevná cena za služby operátora trhu Kč/MWh

U maloodběratelů se do výpočtu zahrnuje daň ze zemního plynu ve výši 30,6 Kč/MWh bez DPH, pokud nejsou od daně osvobozeni.