Ceník elektřiny Optimum Energy, s.r.o. - Standard

Ceníky elektřiny Optimum Energy, s.r.o. pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:

Optimum Energy, s.r.o.

Více informací o Optimum Energy, s.r.o.
 
 
Název Sazba Síť Nízký tarif Vysoký tarif Pevná cena za měsíc Cena za distribuci
Optimum Standard 24 c01d PRE 0 Kč 1 209 Kč 50 Kč 3 513 Kč
Optimum Standard 24 c02d PRE 0 Kč 1 209 Kč 50 Kč 2 945 Kč
Optimum Standard 24 c03d PRE 0 Kč 1 209 Kč 50 Kč 2 851 Kč
Optimum Aku 8 c25d PRE 999 Kč 1 309 Kč 50 Kč 2 887 Kč
Optimum Aku 8 c26d PRE 999 Kč 1 309 Kč 50 Kč 2 374 Kč
Optimum Aku 16 c35d PRE 1 129 Kč 1 309 Kč 50 Kč 2 350 Kč
Optimum Přímotop 20 c45d PRE 1 159 Kč 1 309 Kč 50 Kč 1 828 Kč
Optimum TČ BASE c55d PRE 1 169 Kč 1 309 Kč 50 Kč 1 365 Kč
Optimum TČ BASE c56d PRE 1 169 Kč 1 309 Kč 50 Kč 1 828 Kč
Optimum Lamp c62d PRE 0 Kč 969 Kč 50 Kč 1 157 Kč
Optimum Standard 24 c01d ČEZ 0 Kč 1 209 Kč 50 Kč 3 207 Kč
Optimum Standard 24 c02d ČEZ 0 Kč 1 209 Kč 50 Kč 2 780 Kč
Optimum Standard 24 c03d ČEZ 0 Kč 1 209 Kč 50 Kč 2 687 Kč
Optimum Aku 8 c25d ČEZ 999 Kč 1 309 Kč 50 Kč 2 645 Kč
Optimum Aku 8 c26d ČEZ 999 Kč 1 309 Kč 50 Kč 2 435 Kč
Optimum Aku 16 c35d ČEZ 1 129 Kč 1 309 Kč 50 Kč 2 448 Kč
Optimum Přímotop 20 c45d ČEZ 1 159 Kč 1 309 Kč 50 Kč 1 881 Kč
Optimum TČ BASE c55d ČEZ 1 169 Kč 1 309 Kč 50 Kč 1 400 Kč
Optimum TČ BASE c56d ČEZ 1 169 Kč 1 309 Kč 50 Kč 1 881 Kč
Optimum Lamp c62d ČEZ 0 Kč 969 Kč 50 Kč 1 146 Kč
Optimum Standard 24 c01d E.ON 0 Kč 1 209 Kč 50 Kč 3 180 Kč
Optimum Standard 24 c02d E.ON 0 Kč 1 209 Kč 50 Kč 2 796 Kč
Optimum Standard 24 c03d E.ON 0 Kč 1 209 Kč 50 Kč 2 824 Kč
Optimum Aku 8 c25d E.ON 999 Kč 1 309 Kč 50 Kč 2 742 Kč
Optimum Aku 8 c26d E.ON 999 Kč 1 309 Kč 50 Kč 2 327 Kč
Optimum Aku 16 c35d E.ON 1 129 Kč 1 309 Kč 50 Kč 2 309 Kč
Optimum Přímotop 20 c45d E.ON 1 159 Kč 1 309 Kč 50 Kč 1 843 Kč
Optimum TČ BASE c55d E.ON 1 169 Kč 1 309 Kč 50 Kč 1 339 Kč
Optimum TČ BASE c56d E.ON 1 169 Kč 1 309 Kč 50 Kč 1 795 Kč
Optimum Lamp c62d E.ON 0 Kč 969 Kč 50 Kč 1 087 Kč

Distribuční sazba - zjistíte z vyúčtování, Síť - distributor v místě odběru

Cena za distribuci - zahrnuje platbu za jistič. V tomto případě počítáme s obvyklou hodnotou jističe nad 3x20A do 3x25A včetně. Pokud máte jinou hodnotu jističe, může se cena za distribuci lišit v řádech sto korun.

uvedené ceny jsou bez 21% DPH

 
 
 
 

Postup výpočtu celkové roční ceny za silovou elektřinu (bez distribuce):

Vyberte řádek se sjednanou distribuční sazbou ve smlouvě a sečtěte:

 • roční spotřebu MWh v NT x cena za MWh v NT (4. sloupec)
 • roční spotřebu MWh ve VT x cena za MWh ve VT (5. sloupec)
 • 12 x cena za FIX (6. sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za elektřinu zahrnuje

 • Cenu za dodávku elektřiny – neregulovaná cena, určuje si sám dodavatel:
  • Cena za dodávku elektřiny ve vysokém tarifu (VT*) Kč/MWh
  • Cena za dodávku elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cenu za distribuci elektřiny – regulovaná cena, stanovuje Energetický regulační úřad:
  • Cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu (VT*)Kč/MWh
  • Cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Měsíční plat za příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem Kč/měsíc.
 • Cenu za související služby:
  • Cena za systémové služby Kč/MWh
  • Cena za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) Kč/MWh
  • Cena za činnost operátora trhu (OTE) Kč/MWh

Daň z elektřiny

Součást ceny elektřiny tvoří rovněž spotřební daň z elektřiny - jedna ze zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících z našich závazků vůči Evropské unii. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh bez DPH.

*) Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne - veškerá elektřina, která je v tu dobu spotřebovávána, je účtována nižší cenou. Dvoutarifové produkty jsou výhodné pro domácnosti, které využívají energeticky náročné spotřebiče jako např. akumulační nebo přímotopné vytápění či ohřev vody. V případě jednotarifového produktu existuje jen jedna cena za elektřinu.