Ceník plynu EP ENERGY TRADING, a.s. - Klasik

Ceníky plynu EP ENERGY TRADING, a.s. pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:

EP ENERGY TRADING, a.s.

Více informací o EP ENERGY TRADING, a.s.
 
 
Název Síť Od Do Pevná cena plynu Stálý měsíční plat Cena za distribuci
Vařím RWE 0.00 1.89 854 Kč 25 Kč 521 Kč
Ohřívam vodu RWE 1.89 7.56 817 Kč 45 Kč 343 Kč
Topím RWE 7.56 15.00 770 Kč 89 Kč 335 Kč
Topím+ RWE 15.00 20.00 770 Kč 99 Kč 340 Kč
Topím+ RWE 20.00 25.00 770 Kč 99 Kč 340 Kč
Topím+ RWE 25.00 30.00 770 Kč 99 Kč 370 Kč
Topím+ RWE 30.00 35.00 770 Kč 99 Kč 370 Kč
Topím+ RWE 35.00 40.00 770 Kč 99 Kč 370 Kč
Topím+ RWE 40.00 45.00 770 Kč 99 Kč 370 Kč
Topím+ RWE 45.00 50.00 770 Kč 99 Kč 456 Kč
Topím+ RWE 50.00 55.00 770 Kč 99 Kč 456 Kč
Topím+ RWE 55.00 63.00 770 Kč 99 Kč 456 Kč
Topím++ RWE 63.00 315.00 747 Kč 149 Kč 228 Kč
Topím++ RWE 315.00 630.00 747 Kč 149 Kč 228 Kč
Vařím PP 0.00 1.89 925 Kč 25 Kč 463 Kč
Ohřívam vodu PP 1.89 7.56 812 Kč 45 Kč 324 Kč
Topím PP 7.56 15.00 746 Kč 89 Kč 314 Kč
Topím+ PP 15.00 20.00 746 Kč 99 Kč 317 Kč
Topím+ PP 20.00 25.00 746 Kč 99 Kč 317 Kč
Topím+ PP 25.00 30.00 746 Kč 99 Kč 359 Kč
Topím+ PP 30.00 35.00 746 Kč 99 Kč 359 Kč
Topím+ PP 35.00 40.00 746 Kč 99 Kč 359 Kč
Topím+ PP 40.00 45.00 746 Kč 99 Kč 359 Kč
Topím+ PP 45.00 50.00 746 Kč 99 Kč 384 Kč
Topím+ PP 50.00 55.00 746 Kč 99 Kč 384 Kč
Topím+ PP 55.00 63.00 746 Kč 99 Kč 384 Kč
Topím++ PP 63.00 315.00 740 Kč 84 Kč 219 Kč
Topím++ PP 315.00 630.00 740 Kč 84 Kč 219 Kč

uvedené ceny jsou bez 21% DPH

 
 
 
 

Celková platba za zemní plyn

Postup výpočtu celkové roční ceny za plyn (bez distribuce)
Podle posledního vyúčtování od stávajícího dodavatele zjistíte roční spotřebu, kterou případně přepočtete na MWh:

 • 1 m3 =  10,55 kWh = 0,01055 MWh

Najdete si rozmezí spotřeby a sečtete:

 • roční spotřebu MWh x pevná cena za komoditu (5.sloupec)
 • 12 x cena za stálý měsíční plat (sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za plyn se skládá ze dvou částí

 • Cena za dodávku plynu – neregulovaná cena, kterou stanovuje dodavatel zemního plynu:
  • Pevná cena za komoditu Kč/MWh . Cena se může během roku i vícekrát měnit v závislosti na vývoji cen na velkoobchodním trhu s plynem.
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cena za distribuci plynu – regulovaná cena, kterou stanovuje Energetický regulační úřad v platných cenových rozhodnutích:
  • Pevná cena za odebraný plyn Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat - pevná roční cena za denní rezervovanou nebo pevnou distribuční kapacitu Kč/MWh
  • Pevná cena za služby operátora trhu Kč/MWh

U maloodběratelů se do výpočtu zahrnuje daň ze zemního plynu ve výši 30,6 Kč/MWh bez DPH, pokud nejsou od daně osvobozeni.