Ceník plynu FONERGY s.r.o. - Standard

Ceníky plynu FONERGY s.r.o. pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:

FONERGY s.r.o.

Více informací o FONERGY s.r.o.
 
 
Název Síť Od Do Pevná cena plynu Stálý měsíční plat Cena za distribuci
Vařím RWE 0.00 1.89 750 Kč 20 Kč 521 Kč
Ohřívam vodu RWE 1.89 7.56 730 Kč 20 Kč 343 Kč
Topím RWE 7.56 15.00 730 Kč 20 Kč 335 Kč
Topím+ RWE 15.00 20.00 730 Kč 20 Kč 340 Kč
Topím+ RWE 20.00 25.00 730 Kč 20 Kč 340 Kč
Topím+ RWE 25.00 30.00 730 Kč 20 Kč 370 Kč
Topím+ RWE 30.00 35.00 730 Kč 20 Kč 370 Kč
Topím+ RWE 35.00 40.00 730 Kč 20 Kč 370 Kč
Topím+ RWE 40.00 45.00 730 Kč 20 Kč 370 Kč
Topím+ RWE 45.00 50.00 730 Kč 20 Kč 456 Kč
Topím+ RWE 50.00 55.00 730 Kč 20 Kč 456 Kč
Topím+ RWE 55.00 63.00 730 Kč 20 Kč 456 Kč
Topím++ RWE 63.00 315.00 730 Kč 20 Kč 228 Kč
Topím++ RWE 315.00 630.00 730 Kč 20 Kč 228 Kč
Vařím PP 0.00 1.89 750 Kč 20 Kč 463 Kč
Ohřívam vodu PP 1.89 7.56 730 Kč 20 Kč 324 Kč
Topím PP 7.56 15.00 730 Kč 20 Kč 314 Kč
Topím+ PP 15.00 20.00 730 Kč 20 Kč 317 Kč
Topím+ PP 20.00 25.00 730 Kč 20 Kč 317 Kč
Topím+ PP 25.00 30.00 730 Kč 20 Kč 359 Kč
Topím+ PP 30.00 35.00 730 Kč 20 Kč 359 Kč
Topím+ PP 35.00 40.00 730 Kč 20 Kč 359 Kč
Topím+ PP 40.00 45.00 730 Kč 20 Kč 359 Kč
Topím+ PP 45.00 50.00 730 Kč 20 Kč 384 Kč
Topím+ PP 50.00 55.00 730 Kč 20 Kč 384 Kč
Topím+ PP 55.00 63.00 730 Kč 20 Kč 384 Kč
Topím++ PP 63.00 315.00 730 Kč 20 Kč 219 Kč
Topím++ PP 315.00 630.00 730 Kč 20 Kč 219 Kč
Vařím E.ON 0.00 1.89 750 Kč 20 Kč 597 Kč
Ohřívam vodu E.ON 1.89 7.56 730 Kč 20 Kč 460 Kč
Topím E.ON 7.56 15.00 730 Kč 20 Kč 445 Kč
Topím+ E.ON 15.00 20.00 730 Kč 20 Kč 449 Kč
Topím+ E.ON 20.00 25.00 730 Kč 20 Kč 449 Kč
Topím+ E.ON 25.00 30.00 730 Kč 20 Kč 481 Kč
Topím+ E.ON 30.00 35.00 730 Kč 20 Kč 481 Kč
Topím+ E.ON 35.00 40.00 730 Kč 20 Kč 481 Kč
Topím+ E.ON 40.00 45.00 730 Kč 20 Kč 481 Kč
Topím+ E.ON 45.00 50.00 730 Kč 20 Kč 559 Kč
Topím+ E.ON 50.00 55.00 730 Kč 20 Kč 559 Kč
Topím+ E.ON 55.00 63.00 730 Kč 20 Kč 559 Kč
Topím++ E.ON 63.00 315.00 730 Kč 20 Kč 331 Kč
Topím++ E.ON 315.00 630.00 730 Kč 20 Kč 331 Kč

uvedené ceny jsou bez 21% DPH

 
 
 
 

Celková platba za zemní plyn

Postup výpočtu celkové roční ceny za plyn (bez distribuce)
Podle posledního vyúčtování od stávajícího dodavatele zjistíte roční spotřebu, kterou případně přepočtete na MWh:

 • 1 m3 =  10,55 kWh = 0,01055 MWh

Najdete si rozmezí spotřeby a sečtete:

 • roční spotřebu MWh x pevná cena za komoditu (5.sloupec)
 • 12 x cena za stálý měsíční plat (sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za plyn se skládá ze dvou částí

 • Cena za dodávku plynu – neregulovaná cena, kterou stanovuje dodavatel zemního plynu:
  • Pevná cena za komoditu Kč/MWh . Cena se může během roku i vícekrát měnit v závislosti na vývoji cen na velkoobchodním trhu s plynem.
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cena za distribuci plynu – regulovaná cena, kterou stanovuje Energetický regulační úřad v platných cenových rozhodnutích:
  • Pevná cena za odebraný plyn Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat - pevná roční cena za denní rezervovanou nebo pevnou distribuční kapacitu Kč/MWh
  • Pevná cena za služby operátora trhu Kč/MWh

U maloodběratelů se do výpočtu zahrnuje daň ze zemního plynu ve výši 30,6 Kč/MWh bez DPH, pokud nejsou od daně osvobozeni.