Ceník plynu eYello CZ k.s. - Yello Joule

Ceníky plynu eYello CZ k.s. pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:

eYello CZ k.s.

Více informací o eYello CZ k.s.
 
 
Název Síť Od Do Pevná cena plynu Stálý měsíční plat Cena za distribuci
Vařím RWE 0.00 1.89 880 Kč 45 Kč 521 Kč
Ohřívam vodu RWE 1.89 7.56 880 Kč 45 Kč 343 Kč
Topím RWE 7.56 15.00 880 Kč 45 Kč 335 Kč
Topím+ RWE 15.00 20.00 880 Kč 45 Kč 340 Kč
Topím+ RWE 20.00 25.00 880 Kč 45 Kč 340 Kč
Topím+ RWE 25.00 30.00 880 Kč 45 Kč 370 Kč
Topím+ RWE 30.00 35.00 880 Kč 45 Kč 370 Kč
Topím+ RWE 35.00 40.00 880 Kč 45 Kč 370 Kč
Topím+ RWE 40.00 45.00 880 Kč 45 Kč 370 Kč
Topím+ RWE 45.00 50.00 880 Kč 45 Kč 456 Kč
Topím+ RWE 50.00 55.00 880 Kč 45 Kč 456 Kč
Topím+ RWE 55.00 63.00 880 Kč 45 Kč 456 Kč
Vařím E.ON 0.00 1.89 880 Kč 45 Kč 597 Kč
Ohřívam vodu E.ON 1.89 7.56 880 Kč 45 Kč 460 Kč
Topím E.ON 7.56 15.00 880 Kč 45 Kč 445 Kč
Topím+ E.ON 15.00 20.00 880 Kč 45 Kč 449 Kč
Topím+ E.ON 20.00 25.00 880 Kč 45 Kč 449 Kč
Topím+ E.ON 25.00 30.00 880 Kč 45 Kč 481 Kč
Topím+ E.ON 30.00 35.00 880 Kč 45 Kč 481 Kč
Topím+ E.ON 35.00 40.00 880 Kč 45 Kč 481 Kč
Topím+ E.ON 40.00 45.00 880 Kč 45 Kč 481 Kč
Topím+ E.ON 45.00 50.00 880 Kč 45 Kč 559 Kč
Topím+ E.ON 50.00 55.00 880 Kč 45 Kč 559 Kč
Topím+ E.ON 55.00 63.00 880 Kč 45 Kč 559 Kč

uvedené ceny jsou bez 21% DPH

 
 
 
 

Celková platba za zemní plyn

Postup výpočtu celkové roční ceny za plyn (bez distribuce)
Podle posledního vyúčtování od stávajícího dodavatele zjistíte roční spotřebu, kterou případně přepočtete na MWh:

 • 1 m3 =  10,55 kWh = 0,01055 MWh

Najdete si rozmezí spotřeby a sečtete:

 • roční spotřebu MWh x pevná cena za komoditu (5.sloupec)
 • 12 x cena za stálý měsíční plat (sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za plyn se skládá ze dvou částí

 • Cena za dodávku plynu – neregulovaná cena, kterou stanovuje dodavatel zemního plynu:
  • Pevná cena za komoditu Kč/MWh . Cena se může během roku i vícekrát měnit v závislosti na vývoji cen na velkoobchodním trhu s plynem.
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cena za distribuci plynu – regulovaná cena, kterou stanovuje Energetický regulační úřad v platných cenových rozhodnutích:
  • Pevná cena za odebraný plyn Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat - pevná roční cena za denní rezervovanou nebo pevnou distribuční kapacitu Kč/MWh
  • Pevná cena za služby operátora trhu Kč/MWh

U maloodběratelů se do výpočtu zahrnuje daň ze zemního plynu ve výši 30,6 Kč/MWh bez DPH, pokud nejsou od daně osvobozeni.