Ceník elektřiny Pražská plynárenská, a.s. - Standard

Ceníky elektřiny Pražská plynárenská, a.s. pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:

Pražská plynárenská, a.s.

Více informací o Pražská plynárenská, a.s.
 
 
Název Sazba Síť Nízký tarif Vysoký tarif Pevná cena za měsíc Cena za distribuci
c01d E.ON 0 Kč 1 360 Kč 48 Kč 3 398 Kč
c02d E.ON 0 Kč 1 360 Kč 48 Kč 2 978 Kč
c03d E.ON 0 Kč 1 360 Kč 48 Kč 3 010 Kč
c25d E.ON 966 Kč 1 523 Kč 48 Kč 2 917 Kč
c26d E.ON 966 Kč 1 523 Kč 48 Kč 2 467 Kč
c35d E.ON 1 200 Kč 1 541 Kč 48 Kč 2 447 Kč
c45d E.ON 1 267 Kč 1 568 Kč 48 Kč 1 889 Kč
c55d E.ON 1 267 Kč 1 568 Kč 48 Kč 1 394 Kč
c56d E.ON 1 267 Kč 1 568 Kč 48 Kč 1 889 Kč
c62d E.ON 0 Kč 1 041 Kč 48 Kč 1 121 Kč
c01d ČEZ 0 Kč 1 374 Kč 45 Kč 3 168 Kč
c02d ČEZ 0 Kč 1 374 Kč 45 Kč 2 745 Kč
c03d ČEZ 0 Kč 1 374 Kč 45 Kč 2 654 Kč
c25d ČEZ 973 Kč 1 549 Kč 45 Kč 2 615 Kč
c26d ČEZ 973 Kč 1 549 Kč 45 Kč 2 407 Kč
c35d ČEZ 1 269 Kč 1 431 Kč 45 Kč 2 419 Kč
c45d ČEZ 1 300 Kč 1 478 Kč 45 Kč 1 861 Kč
c55d ČEZ 1 319 Kč 1 423 Kč 45 Kč 1 386 Kč
c56d ČEZ 1 319 Kč 1 423 Kč 45 Kč 1 861 Kč
c62d ČEZ 0 Kč 970 Kč 45 Kč 1 131 Kč
c27d E.ON 966 Kč 1 523 Kč 0 Kč 2 916 Kč
c27d ČEZ 973 Kč 1 549 Kč 45 Kč 2 615 Kč

Distribuční sazba - zjistíte z vyúčtování, Síť - distributor v místě odběru

Cena za distribuci - zahrnuje platbu za jistič. V tomto případě počítáme s obvyklou hodnotou jističe nad 3x20A do 3x25A včetně. Pokud máte jinou hodnotu jističe, může se cena za distribuci lišit v řádech sto korun.

uvedené ceny jsou bez 21% DPH

 
 
 
 

Postup výpočtu celkové roční ceny za silovou elektřinu (bez distribuce):

Vyberte řádek se sjednanou distribuční sazbou ve smlouvě a sečtěte:

 • roční spotřebu MWh v NT x cena za MWh v NT (4. sloupec)
 • roční spotřebu MWh ve VT x cena za MWh ve VT (5. sloupec)
 • 12 x cena za FIX (6. sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za elektřinu zahrnuje

 • Cenu za dodávku elektřiny – neregulovaná cena, určuje si sám dodavatel:
  • Cena za dodávku elektřiny ve vysokém tarifu (VT*) Kč/MWh
  • Cena za dodávku elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cenu za distribuci elektřiny – regulovaná cena, stanovuje Energetický regulační úřad:
  • Cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu (VT*)Kč/MWh
  • Cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Měsíční plat za příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem Kč/měsíc.
 • Cenu za související služby:
  • Cena za systémové služby Kč/MWh
  • Cena za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) Kč/MWh
  • Cena za činnost operátora trhu (OTE) Kč/MWh

Daň z elektřiny

Součást ceny elektřiny tvoří rovněž spotřební daň z elektřiny - jedna ze zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících z našich závazků vůči Evropské unii. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh bez DPH.

*) Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne - veškerá elektřina, která je v tu dobu spotřebovávána, je účtována nižší cenou. Dvoutarifové produkty jsou výhodné pro domácnosti, které využívají energeticky náročné spotřebiče jako např. akumulační nebo přímotopné vytápění či ohřev vody. V případě jednotarifového produktu existuje jen jedna cena za elektřinu.