Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

HVP, a.s. nabízí pojišťovací produkty širokému okruhu klientů, fyzickým i právnickým osobám v oblasti životního i majetkového pojištění. Podporuje protipožární prevenci a činnost sborů dobrovolných hasičů na území České republiky.

 

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. je jedním z nejstarších pojišťovacích ústavů na území ČR. Byla založena roku 1900 v Brně. Činnost Hasičské vzájemné pojišťovny byla obnovena Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska v roce 1992.

 • Založení společnosti: ustavující valnou hromadou v Brně dne 26. listopadu 1991
 • Vznik společnosti: zápis do obchodního rejstříku dne 11. listopadu 1992 v Brně
 • Obchodní jméno: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. 
 • Sídlo společnosti: Praha 2, Římská 45
 • Identifikační číslo: 46973451
 • Právní forma: akciová společnost
 • Předmět podnikání: pojišťovací činnost, zajišťovací činnost, činnost související s pojišťovací a zajišťovací činností, zábranná činnost

Povolení podnikat na území ČR

 • v oblasti neživotního pojištění vydalo Ministerstvo financí České Republiky dne 30. července 1992, č. j. 103/39 561/92,
 • v oblasti životního pojištění vydalo Ministerstvo financí České Republiky dne 23. prosince 1993, č. j. 323/41 385/1993,
 • pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla: povolení vydala ČNB dne 18.11. 2007, č.j.: 2007/13321/550,
 • pro provozování zajišťovací činnosti pro neživotní zajištění vydala ČNB dne 19. listopadu 2010, č. j.: 2010/10290/570.

Zahájení pojišťovací činnosti

 • v oblasti neživotního pojištění: 11. listopadu 1992,
 • v oblasti životního pojištění: 1. října 1994.

Zápis v Obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B. vložka č. 2742

Zajištění pojišťovací činnosti: zajištění zabezpečuje makléřská společnost Cooper Gay Ltd., hlavním zajistitelem v roce 2011 je zajišťovna R+V Versicherung.

 

Porovnejte nabídku Hasičské vzájemné pojišťovny s dalšími pojišťovnami

Srovnejte aktuální cenu pojištění Hasičská vzájemná pojišťovny s dalšími českými pojišťovnami. Přesvědčte se, že můžete na pojištění ročně ušetřit i několik tisíc.

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
 

Adresa

Generální ředitelství HVP, a.s.
Římská 45
120 00 Praha 2

tel.: 222 119 111
fax: 222 514 412

e-mail: info@hvp.cz
likvidace: skody@hvp.cz