« zpět na výpis článků

Havarijní pojištění Česká podnikatelská pojišťovna

Varianty produktu

Varianta Havárie Odcizení Živel Vandalismus Poškození zvěří
  Střet se zvěří Poškození zaparkovaného vozu zvěří
AllRisk ANO ANO ANO ANO ANO ANO
Odcizení+Živel+Vandalismus NE ANO ANO ANO NE ANO

Územní platnost

Geografické území Evropy (včetně Turecka s výjimkou Ruska, Běloruska, Ukrajiny a Moldávie).

Omezení produktu

Nelze pojistit historická vozidla, vozidla určená pro závody a soutěže všeho druhu, vozidla nestandardně upravená ze základních verzí a vozidla vlastní výroby.

Varianty spoluúčasti

  • 3 %, minimálně 3.000 Kč
  • 5 %, minimálně 5.000 Kč
  • 10 %, minimálně 10.000 Kč

Navíc zdarma

Asistence při nehodě i poruše ke všem variantám pojištění.

Asistenční služby pro vozidla do 3,5 t

Územní platnost: Evropa a Turecko, s výjimkou Ruska, Grónska, Islandu, Faerských ostrovů, souostroví Špicberky, Kanárských ostrovů a Madeiry.

 

Základní asistenční služby

Při nehodě a poruše Limit plnění
ČR Zahraničí
Servis
Oprava vozidla na místě nebo odtah do nejbližšího servisu 2.500 Kč 5.500 Kč
Defekt pneu, ztráta klíče, záměna paliva, vybití akumulátoru 2.500 Kč 5.500 Kč
Náhradní doprava nebo ubytování
Ne

xxx Kč     = asistenční služba hrazena pojišťovnou s limitem plnění xxx Kč
Ne     = asistenční služba není hrazena pojišťovnou

 

Rozšířené asistenční služby (Asistence PLUS)

Při nehodě, poruše a odcizení Limit plnění
ČR Zahraničí
Servis
Oprava vozidla na místě nebo odtah do nejbližšího servisu 6.000 Kč 22.000 Kč
Úschova vozidla 2 dny x 500 Kč/den 2 dny x 500 Kč/den
Defekt pneu, ztráta klíče, záměna paliva, vybití akumulátoru 6.000 Kč 22.000 Kč
Náhradní doprava nebo ubytování
Hotel 2 noci x 1.000Kč/osobu/noc 2 noci x 2.000Kč/osobu/noc
Návrat do místa bydliště Ano

xxx Kč     = asistenční služba hrazena pojišťovnou s limitem plnění xxx Kč
Ano     = asistenční služba  hrazena pojišťovnou
Ne     = asistenční služba není hrazena pojišťovnou

 

Možnost připojistit pro automobil do 3,5 t

Pojištění skel - pojištění všech skel vozidla

Pojištění se sjednává pro případ poškození všech skel vozidla jakoukoli nahodilou událostí. Pojištění se nevztahuje na střešní okna a panoramatické střechy. Podmínkou plnění je oprava nebo výměna skla ve smluvním servise pojišťovny ČPP.

Připojištění Limit plnění Spoluúčast Cena pojištění k variantě produktu
SporoPOV/SpeciálPOV SuperPOV
Pojištění všech skel vozidla 5.000 Kč bez spoluúčasti* 750 Kč 675 Kč
10.000 Kč 1.500 Kč 1.350 Kč
15.000 Kč 2.250 Kč 2.025 Kč
20.000 Kč 3.000 Kč 2.700 Kč
30.000 Kč 4.140 Kč 4.140 Kč

* V prvních šesti měsících pojištění je spoluúčast ve výši 30 %. Spoluúčast se neodečítá, pokud je současně sjednáno i havarijní pojištění; nebo se nejedná o výměnu skla ale pouze jeho opravu; nebo se jedná se o pojištění nového vozidla


Úrazové pojištění všech osob ve vozidle

Pojištění se sjednává pro případ trvalých následků úrazu s limitem plnění 150 000 Kč, pro případ smrti způsobené úrazem s limitem plnění 100 000 Kč a pro případ pobytu v nemocnici po dobu nezbytnou pro léčení s limitem plnění 100 Kč/den. Uvedený limit plnění platí pro každou pojištěnou osobu, resp. sedadlo vozidla. Pojištění se vztahuje na úraz v souvislosti s provozem vozidla.

Připojištění Limit plnění Spoluúčast Cena pojištění k variantě produktu
SporoPOV/SpeciálPOV SuperPOV
Úrazové pojištění všech osob ve voze Smrt následkem úrazu: 100.000Kč
Trvalé následky úrazu: 150.000Kč
Denní odškodné: 100Kč
bez spoluúčasti 120Kč/sedadlo 90Kč/sedadlo


Pojištění náhradního vozidla

Pojištění úhrady nákladů na nájem náhradního vozidla po dobu opravy automobilu následkem dopravní nehody, živelní události, odcizení nebo vandalismu.

Připojištění Limit plnění Spoluúčast Cena pojištění k variantě produktu
SporoPOV/SpeciálPOV SuperPOV
Náhradní vůz 10.000 Kč bez spoluúčasti 1.300 Kč 1.000 Kč


Pojištění rozšířené asistence PLUS

Asistence PLUS s vyššími limity ochrany při nehodě i poruše a širším rozsahem služeb.

Připojištění Cena pojištění
Rozšířená asistence PLUS 395 Kč


Pojištění zavazadel

Připojištění zavazadel se vztahuje na cestovní zavazadla a věci osobní potřeby dopravované v pojištěném vozidle nebo v uzamčeném střešním boxu, pokud spojení mezi střešním boxem a střešním nosičem a současně také mezi střešním nosičem a vozidlem je pevné a zamčené. Pojištění zavazadel se sjednává na pojistná nebezpečí havárie, živelní událost, odcizení, vandalismus a ztráta. Pojistné krytí se vztahuje pouze na dobu, kdy jsou věci vozidlem dopravovány, tj. během trvání cesty. Pojištění zavazadel se nevztahuje na peníze, cennosti, platební karty, osobní doklady, šperky, věci umělecké, historické, kulturní a sběratelské hodnoty, elektroniku vč. počítačů, audio a video přístrojů, fotoaparátů, kamer, mobilních telefonů, nářadí, nástroje, přístroje, vybavení a náhradní díly vozidel, zvířata, zbraně, zboží určené k dalšímu prodeji, věci sloužící k výkonu povolání nebo k podnikatelské činnosti.

Připojištění Limit plnění Spoluúčast Cena pojištění k variantě produktu
SporoPOV/SpeciálPOV SuperPOV
Zavazadla 10.000 Kč 10% 655 Kč 557 Kč

 

Bonus a slevy

Bonus

Za každých 12 měsíců bez nehody je přiznán bonus (sleva) 5 % z ceny pojištění. Maximální výše bonusu je 50 %.  Bonus je možné převést z předchozího pojištění od jakékoliv pojišťovny. Bonus na havarijní pojištění je možné převést z povinného ručení.

 

Slevy

Při roční platbě sleva 8 % z ceny pojištění, při pololetní platbě sleva 3 % z ceny pojištění.
Sleva na havarijní pojištění při současném sjednání s povinným ručením:

  • Při sjednání s povinným ručením ve variantě pojištění SpeciálPOV sleva 5 % na havarijní pojištění
  • Při sjednání s povinným ručením ve variantě pojištění SuperPOV sleva 10 % na havarijní pojištění

Další tematické články: havarijní pojištění, povinné ručení, pojištění

 

Další článek: Havarijní pojištění Axa »