« zpět na výpis článků

Havarijní pojištění ČSOB pojišťovna

Varianty produktu Kasko

Varianta Havárie Odcizení Živel Vandalismus Poškození zvěří
Standard ANO NE ANO ANO ANO
Dominant ANO ANO ANO ANO ANO
Odcizení (pouze s POV) NE ANO NE NE NE

Územní platnost

• Evropa a Turecko

Minimální požadované zabezpečení vozidla proti krádeži

Osobní vozidla:

  • Pojistná částka vozidla do 500 000 Kč - mechanické zabezpečení nebo imobilizér nebo alarm nebo aktivní vyhledávací systém.
  • Pojistná částka vozidla do 800 000 Kč - kombinace dvou z těchto způsobů zabezpečení: mechanický zabezpečení; imobilizér; alarm; aktivní nebo pasivní vyhledávací systém; označení skel VIN kódem.
  • Pojistná částka vozidla nad 800 000 Kč  - kombinace tří z těchto způsobů zabezpečení: mechanický zabezpečení; imobilizér; alarm; aktivní nebo pasivní vyhledávací systém; označení skel VIN kódem.

Dodávková vozidla

  • Pojistná částka vozidla do 750 000 Kč - mechanické zabezpečení nebo imobilizér nebo alarm nebo aktivní vyhledávací systém.
  • Pojistná částka vozidla nad 750 000 Kč - kombinace dvou z těchto způsobů zabezpečení: mechanický zabezpečení; imobilizér; alarm; aktivní nebo pasivní vyhledávací systém; označení skel VIN kódem.

Varianty spoluúčasti

  • 0%, minimálně 2.000 Kč
  • 5%, minimálně 5.000 Kč
  • 10%, minimálně 10.000 Kč

Navíc zdarma

Asistence při nehodě i poruše ke všem variantám pojištění (platí pouze pro automobil do 3, 5 t).

Asistenční služby

Územní platnost: Evropa a Turecko.

 

Základní asistenční služby

Při nehodě, poruše a odcizení
Vozidlo do 3,5 t ČR Zahraničí
Servis Oprava vozidla na místě nebo odtah do nejbližšího servisu 2.000Kč 80EUR
nebo uskladnění vozidla NE 3 dny
Ztráta klíče 1.000Kč 30EUR
Nedostatek/záměna pohonných hmot, vybití akumulátoru, defekt pneu NE
Náhradní doprava nebo ubytování Náhradní automobil 1 den 2 dny
nebo vlak ANO
nebo taxi 3.000 Kč
nebo hotel 2 noci x 1.500Kč 2 noci x 65EUR
Vozidlo nad 3,5 t ČR Zahraničí
Servis Oprava na místě nebo odtah do servisu 7 000 Kč 14 000 Kč
Nedostatek/záměna pohonných hmot, vybití akumulátoru, ztráta klíče NE
Náhradní doprava nebo ubytování Náhradní automobil 1 den 2 dny
nebo vlak nebo autobus ANO
nebo hotel 2 noci x 1.500Kč 2 noci x 90EUR

xxx Kč = asistenční služba hrazena pojišťovnou s limitem plnění xxx Kč
ANO = asistenční služba hrazena pojišťovnou
NE = asistenční služba není hrazena

 

Rozšířené asistenční služby

Při nehodě, poruše a odcizení
Vozidlo do 3,5 t ČR Zahraničí
Servis Oprava vozidla na místě nebo odtah do nejbližšího servisu 5.000Kč 300EUR
nebo uskladnění vozidla 5 dnů
Ztráta klíče, nedostatek/záměna pohonných hmot 1.000Kč 50EUR
defekt pneu ANO 50EUR
vybití akumulátoru NE
Náhradní doprava nebo ubytování Náhradní automobil 2 dny
nebo vlak ANO
nebo taxi 3.000Kč
nebo hotel 3 noci x 2.200Kč 3 noci x 80EUR
Návrat opraveného automobilu ze zahraničí - 400EUR
Vozidlo nad 3,5 t ČR Zahraničí
Servis Oprava na místě nebo odtah do servisu 10.000Kč 20.000Kč
Nedostatek/záměna pohonných hmot, vybití akumulátoru, ztráta klíče NE
Náhradní doprava nebo ubytování Vlak nebo autobus ANO
nebo hotel 3 noci x 1.500Kč 3 noci x 100EUR
Přeložení nákladu NE 10.000Kč

xxx Kč = asistenční služba hrazena pojišťovnou s limitem plnění xxx Kč
Ne = asistenční služba není hrazena pojišťovnou
Ano = asistenční služba hrazena pojišťovnou

Možnost připojistit pro automobil do 3,5 t

Úrazové pojištění všech osob ve vozidle

Pojištění se sjednává pro případ trvalých následků úrazu s limitem plnění 200 000Kč, pro případ smrti způsobené úrazem s limitem plnění 200 000Kč a léčení úrazu s limitem plnění 200Kč/den. Uvedený limit plnění platí pro každou pojištěnou osobu, resp. sedadlo vozidla. Pojištění se vztahuje na úraz v souvislosti s provozem vozidla.

Připojištění Limit plnění Spoluúčast Cena pojištění
Úrazové pojištění všech osob ve vozidle Smrt úrazem 100.000Kč
Trvalé následky 200.000Kč
Denní odškodné 200Kč
bez spoluúčasti

do 5 sedadel 420Kč
6 - 9 sedadel 672Kč

 

Pojištění cestovních zavazadel a přepravovaných věcí

Pojištění se sjednává pro případ poškození zavazadel a věcí havárií a pro případ odcizení. Vztahuje se na věci, které mají osoby přepravované vozidlem uvedeným v pojistné smlouvě na sobě nebo u sebe nebo je dopravují na místě určeném pro přepravu zavazadel. Pojištění se vztahuje i na věci uložené v zaparkovaném vozidle, jsou-li tyto věci ve spojení s účelem cesty.

Připojištění Limit plnění Spoluúčast Cena pojištění
Zavazadla 10.000 Kč 500 Kč 444 Kč

 

Pojištění všech skel vozidla

Pojištění se sjednává pro případ poškození všech skel vozidla jakoukoli nahodilou událostí.

Připojištění Limit plnění Spoluúčast Cena pojištění
Pojištění všech skel vozidla 5.000 Kč 500 Kč* 750 Kč
10.000 Kč 1.500 Kč
15 000 Kč 2 250 Kč
20.000 Kč 3.000 Kč
30.000 Kč 4.500 Kč

* V prvních třech měsících pojištění spoluúčast 50%. Při sjednání pojištění nového vozidla spoluúčast 500Kč od počátku pojištění.

 

Rozšířené asistenční služby

Rozšířené asistenční služby s vyššími limity ochrany při nehodě, poruše, odcizení a širším rozsahem služeb.

Připojištění Cena pojištění
Rozšířené asistenční služby 272 Kč

Bonus a slevy

Bonus

Za každých 12 měsíců bez nehody je přiznán bonus (sleva) 5 % z pojistného až do maximální výše 50 %. Bonus je možné převést z jakékoliv pojišťovny. Bonus z povinného ručení je možné přenést na havarijní pojištění.

Slevy

Při roční platbě sleva 3% a v případě současného sjednání spolu s havarijním pojištěním sleva 5% z ceny pojištění.

Další tematické články: havarijní pojištění, povinné ručení, pojištění

 

Další článek: Havarijní pojištění Česká podnikatelská pojišťovna »