« zpět na výpis článků

Havarijní pojištění Slavia

Varianty produktu

Varianta Havárie Odcizení Živel Vandalismus
All risk Ano Ano Ano Ano
Havárie a živel Ano Ne Ano Ne

Územní platnost

Evropa a Turecko, vyjma území Běloruska, Čečenska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny.

Varianty spoluúčasti

  • 5%, minimálně 5.000 Kč
  • 10%, minimálně 10.000 Kč

Pro riziko vandalismu je spoluúčast vždy 20%.

Asistenční služby Slavia ASSISTANCE

Asistenční služby platí pro osobní, užitkový a nákladní automobil do 3,5 t nebo motocykl.

Asistence je zajišťována na území těchto států: Andorra, Albánie, Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie (Evropa), Gibraltar, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Izrael, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Monako, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Republika San Marino, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko (včetně Baleárských a Kanárských ostrovů), Švédsko, Švýcarsko, Turecko (Evropa), Vatikán, Velká Britanie.

V dále uvedených zemích je asistence zajišťována v závislosti na místních možnostech: Bělorusko, Bosna-Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Kypr, Litva, Lotyšsko, Ruská Federace, Ukrajina.

Asistenční služby Slavia ASSISTANCE

 

Nehoda a porucha Limit plnění
Servis Oprava na místě Ano
Odtah vozidla do nejbližšího servisu Ano
Uskladnění vozidla 3 dny
Oprava v servisu 3.000 Kč
Ztráta/zalomení klíče 3.000 Kč
Nedostatek/záměna pohonných hmot, vybití akumulátoru, defekt pneu Ne
Náhradní doprava nebo ubytování* Hotel 2 noci
nebo náhradní automobil 2 dny
nebo jízdenka na vlak, autokar, letenka 3.000 Kč

 

*podmínkou pro poskytnutí náhradního automobilu na pokračování v cestě je vzdálenost od místa bydliště minimálně 50 Km
xxx Kč = asistenční služba hrazena pojišťovnou s limitem plnění xxx Kč
ANO = asistenční služba hrazena pojišťovnou

NE = asistenční služba není hrazena

Možnost připojistit pro automobil do 3,5 t

Pojištění všech skel vozidla

Pojištění se sjednává pro případ poškození všech skel vozidla jakoukoli nahodilou událostí.

Připojištění Limit plnění Spoluúčast Cena pojištění
Všechna skla vozu 5.000 Kč 500 Kč* 700 Kč
Všechna skla vozu 10.000 Kč 500 Kč* 1.400 Kč
Všechna skla vozu 15.000 Kč 500 Kč* 2.100 Kč
Všechna skla vozu 25.000 Kč 500 Kč* 3.500 Kč

Asistenční služby Slavia ASSISTANCE

Asistenční služby jsou poskytovány v případě nehody a poruchy vozidla nebo vandalismu.

Připojištění Cena pojištění
Asistenční služby Slavia ASSISTANCE

200 Kč

Pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby

Pojištění se sjednává pro případ poškození zavazadel a věcí osobní potřeby dopravovaných vozidlem havárií nebo živelní událostí a pro případ odcizení.

Připojištění Limit plnění Spoluúčast Cena pojištění
Zavazadla 10.000 Kč bez spoluúčasi 480 Kč

Úrazové pojištění všech osob ve vozidle

Pojištění se sjednává pro případ trvalých následků úrazu s limitem plnění 200.000Kč, pro případ smrti způsobené úrazem s limitem plnění 100.000Kč. Uvedený limit plnění platí pro každou pojištěnou osobu, resp. sedadlo vozidla. Pojištění se vztahuje na úraz v souvislosti s provozem vozidla.

Připojištění Limit plnění Spoluúčast Cena pojištění
Úrazové pojištění všech osob ve vozidle Smrt úrazem 100.000 Kč
Trvalé následky 200.000 Kč
bez spoluúčasti 200 Kč/sedadlo

Bonus a slevy

Bonus

Maximální výše bonusu 50%, za každých 12 měsíců předchozího pojištění bez nehody zvýšení bonusu o 5%. Bonus je možné převést z jakékoliv pojišťovny.

Bonus na havarijní pojištění lze převést z povinného ručení.

Slevy

Při současném sjednání povinného ručení a havarijního pojištění sleva 5% z ceny pojištění.
Při roční platbě zvýhodnění ceny pojištění o 5%.

Sleva za zabezpečení vozidla proti krádeži:

  • sleva 10 % za mechanické zabezpečení nebo alarm nebo pasivní vyhledávací system
  • sleva 20 % za aktivní vyhledávací systém
  • sleva až 30 % při kombinaci jednotlivých zabezpečovacích systémů

Další tematické články: havarijní pojištění, povinné ručení, pojištění

 

Další článek: Havarijní pojištění ČSOB pojišťovna »