Bezpodílové spoluvlastnictví manželů

  Předchozí pojem: Anuitní splátka
 
 

Tento název byl od 1. 8. 1998 nahrazen pojmem „společné jmění manželů“. Jedná se o zvláštní druh spoluvlastnictví, který je možný jen u manželů. Lze zúžit nebo rozšířit.

  hypotéka   Srovnat hypotéky

Zpět na rejstřík

  Další pojem: Bonita