Kupní smlouva

  Předchozí pojem: Katastr nemovitostí
 
 

Evidence vlastnických a jiných práv k nemovitostem (popis, soupis a polohové určení nemovitostí). Katastr je veřejný. Každá osoba má právo do katastru nemovitostí nahlížet a pořizovat si z něj výpisy či opisy.

  hypotéka   Srovnat hypotéky

Zpět na rejstřík

  Další pojem: List vlastnictví