List vlastnictví

  Předchozí pojem: Kupní smlouva
 
 

Listina dokládající vlastnictví nemovitosti. Výpis z katastru nemovitostí obsahující údaje o katastrálním území, nemovitosti, vlastníkovi a dalších právech k nemovitosti (věcná břemena a věcná práva k nemovitosti).

  hypotéka   Srovnat hypotéky

Zpět na rejstřík

  Další pojem: LTV (Loan To Value)