Návrh na vklad

  Předchozí pojem: Mimořádná splátka
 
 

Žádost účastníka o vklad příslušného práva k nemovitosti do katastru nemovitostí. Může se jednat o vznik, změnu nebo zánik práva k nemovitosti. Řízení o povolení vkladu je zahájeno na návrh některého z účastníků řízení.

  hypotéka   Srovnat hypotéky

Zpět na rejstřík

  Další pojem: Nemovitost