Bonita

  Předchozí pojem: Bezpodílové spoluvlastnictví manželů
 
 

Schopnost klienta řádně plnit závazky vyplývající z úvěrové smlouvy. (Schopnost dlužníka splácet úvěr.) Čím vyšší bonitu dlužník má, tím menší riziko představuje pro banku. Dlužník s vysokou bonitou má přístup k úvěrům s nižší úrokovou sazbou než klient s nízkou bonitou. Bonita dlužníka se odvíjí od výše jeho příjmů, věku, vzdělání, profese, rodinné situace, dlužníkovy platební morálky atd.

  hypotéka   Srovnat hypotéky

Zpět na rejstřík

  Další pojem: Byt