Splatnost úvěru

  Předchozí pojem: Smlouva o smlouvě budoucí kupní
 
 

Termín, ve kterém musí být úvěr splacen dle podmínek uvedených v úvěrové smlouvě.

  hypotéka   Srovnat hypotéky

Zpět na rejstřík

  Další pojem: Společenství vlastníků jednotek