Zástavní právo k nemovitosti

  Předchozí pojem: Zajištění úvěru
 
 

Nástroj k zajištění pohledávky v případě, že není včas splacena. Zástavní věřitel má právo domáhat se náhrady ze zastavené nemovitosti.

  hypotéka   Srovnat hypotéky

Zpět na rejstřík

  Další pojem: Žadatel o úvěr