« zpět na výpis článků

Jak odejít od dodavatele energie bez pokuty?

elektřina

Našli jste výhodnější elektřinu nebo plyn a chystáte se vypovědět smlouvu
u současného dodavatele energie? Pokud ano, dejte si pozor, abyste při výpovědi neporušili podmínky, což by mohlo vést k naúčtování pokuty. O jak vysoké pokuty se jedná a jak se vyvarovat porušení podmínek, si můžete přečíst v článku...

Srovnat ceny energií

 

Základní pravidlo - čtěte smluvní podmínky

Porušení smluvních podmínek se lze nejlépe vyvarovat tak, že si každý pročte smluvní podmínky. Ač se tato rada může jevit jako jedno velké klišé, dle našich zkušeností je zákazníci stále nečtou, čímž dochází ke zbytečným sankcím. V podmínkách je totiž jasně uvedeno, jak vysoké pokuty a v jakých případech lze naúčtovat.

Nejčastější pokuta je za dřívější ukončení smlouvy

U smluv sjednaných na dobu určitou je zapotřebí si výpovědní lhůtu přesně pohlídat (samozřejmě musíme znát přesné datum možného ukončení smlouvy). Pokud výpověď podáte ve špatném termínu, může Vám současný dodavatel převod zamítnout, nebo naúčtovat pokutu až v řádech desetitisíců korun.

Máte se svým současným dodavatelem sjednanou smlouvu na dodávky plynu/elektřiny na dobu neurčitou? Poté je zpravidla výpovědní lhůta 3měsíční. U některých dodavatelů je však výpovědní lhůta stanovena na 30 dnů, ale i 6 měsíců

Pokud si nejste jistí, na jak dlouho jste vázáni či jakou máte výpovědní lhůtu, zašlete nám smlouvu na e-mailovou adresu info@porovnej24.cz a my vám vše zkontrolujeme.

Výše sankcí

 • Akcenta Energie, a. s. - 5 000 Kč
 • Armex Energy, a. s. - se vypočte jako součin níže 
  uvedených položek (smluvní pokuta = a)*b)*c): 
  a) měsíční předpokládaný objem dodávky elektřiny a/nebo plynu vypočtený jako jedna dvanáctina ročního předpokládaného objemu stanoveného ve smlouvě, anebo - po ročním vyúčtování dodávek elektřiny a/nebo plynu - jako jedna dvanáctina z objemu dodávek zjištěných z posledního vyúčtování
  b) počet kalendářních měsíců, které zbývají do uplynutí sjednané doby Smlouvy počínaje kalendářním měsícem, ve kterém došlo k podstatnému porušení smluvních povinností ze strany Zákazníka
  c) 10 % z ceny elektřiny a/nebo plynu platné pro Zákazníka v měsíci následujícím po uplatnění této smluvní pokuty.
 • Bohemia Energy entity, s. r. o. - 5 000 - 10 000 Kč
 • Centropol Energy, a. s. – 3000 Kč pokud klient podá výpověď osobně, 4 000 Kč pokud za klienta podá
  výpověď 3. osoba (např. nový dodavatel)
 • Comfort Energy, s. r. o. – 5 000 - 10 000 Kč
 • ČEZ, a. s. - 10 000 Kč
 • Elimon, a. s. – cca 3 000 Kč
 • E.ON Energy, a. s. – 3 000 Kč
 • Energie2, a. s. – 4 000 Kč za každý nedodržený rok
 • EP Energy Trading, a. s. – 5 000 - 10 000 Kč
 • Europe Easy Energy, a. s. – 500 Kč 
 • Global Energy, a. s. - ve výši odpovídající ceně za předpokládané množství energie neodebrané v důsledku předčasného ukončení smlouvy
 • Optimum Energy, s. r. o. – 300 Kč za MWh
 • Pražská energetika, a. s.  – 3 500 Kč
 • RWE Energie, s. r. o. - Pokud se rozhodnete požádat o předčasné ukončení smlouvy, zaplatíte společnosti RWE smluvní poplatek ve výši 400 Kč. Za předpokladu, že budete mít kromě RWE dalšího dodavatele služeb, činí sankce 1000 Kč. RWE je také třeba uhradit náklady spojené s přerušením, obnovením nebo ukončením dodávky – jejich výši však nevyčísluje.  
 • X energie, s. r. o.  – 6 050 Kč

 elektřina  Srovnejte ceny elektřiny    plyn  Srovnejte ceny plynu

Další tematické články: energie, ceny energií, dodavatelé energie

 

Další článek: Etický kodex na ochranu zákazníka před neférovými dodavateli energie »