« zpět na výpis článků

Jak reklamovat špatně vyúčtovaný odběr energií, radí Jitka Horychová

Může se stát, že vám nesedí účty za dodané energie. Fakturovaná částka je příliš vysoká. „Máte vlastně jen dvě možnosti, co s tím můžete dělat. Tou první je změnit dodavatele energie a zvolit si jiného s nižšími cenami energií, anebo fakturu od stávajícího dodavatele rozporovat,“ vysvětluje analytičky trhu s energiemi Porovnej24 Jitka Horychová.

půjčky

 elektřina  Srovnejte ceny elektřiny    plyn  Srovnejte ceny plynu

 

Pokud se vám zdá fakturovaná částka ve vyúčtování energií příliš vysoká, můžete ji reklamovat. Ještě před tím je ale třeba vědět, že jenom podání reklamace není důvodem pro neuhrazení došlé faktury.

Pravidla pro uplatnění reklamace stanoví nejen zákon, ale i smlouva a obchodní podmínky dodavatele. Informace o způsobu reklamace lze často najít na jeho internetových stránkách,“ říká Horychová.

Podle ní dodavatelé někdy vyzývají zákazníky, aby reklamovali vyúčtování telefonicky prostřednictvím zákaznických linek. Ty určitě lze využít pro získání prvotní informace, ale samotnou reklamaci je nutné podat vždy písemně už kvůli případnému pozdějšímu důkazu o jejím podán.

Co je nutné do reklamace uvést? V první řadě musí v ní být zřejmé, že jde o reklamaci, včetně doslovného uvedení slova – reklamace. Reklamace musí obsahovat jméno, příjmení a adresu zákazníka, zákaznické číslo, číslo odběrného místa, variabilní symbol faktury, případně čísla měřidel a jejich stavy, jsou-li reklamovány.

„V reklamaci je třeba také popsat její důvod. Je třeba vědět a do ní uvést, zda se jedná o reklamaci měření, výpočtu nebo jinou chybu. Podle konkrétních okolností je vhodné přiložit důkazy, například fotografii se stavy měřidel,“ doporučuje Jitka Horychová.

Podle ní musí dodavatel reklamaci vyúčtování vyřídit nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace. Uzná-li reklamaci za oprávněnou, je povinen vyrovnat rozdíl v platbách do 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.

„Pokud tuto lhůtu nedodrží, každý má právo v případě reklamace vyúčtování spotřeby elektřiny na náhradu 600 korun za každý den prodlení, nejvýše však 24 tisíc korun, u plynu se jedná o náhradu 750 korun za každý den prodlení, maximálně však 7 500 korun,“ tvrdí Horychová.

Jestliže dodavatel reklamaci nevyřídí nebo to neudělá ve stanovené lhůtě, lze se obrátit na Energetický regulační úřad, případně na soud. Pokud se naopak klient s dodavatelem dohodne, nebo bude rozhodnuto, že jeho reklamace je oprávněná, dodavatel mu neoprávněně fakturovanou částku vrátí. Součástí dohody nebo rozhodnutí může být i to, že dodavatel uhradí vaše případné náklady spojené s reklamací.

Další tematické články: elektřina, ceny energií, srovnání ceny elektřiny

 

Další článek: Pět kroků ke změně dodavatele energií »