KB PS

 

KB Penzijní společnost, a.s. vznikla transformací Penzijního fondu Komerční banky (PF KB) na základě zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. Účastníci a příjemci dávek z PF KB se tak ze zákona stali účastníky transformovaného KB Penzijního fondu (dále jen „transformovaný KB PF“), který je obhospodařován KB Penzijní společností.

Měřeno počtem účastníků v transformovaném fondu je KB Penzijní společnost jednou z největších penzijních společností na českém trhu.

Jediným akcionářem KB Penzijní společnosti je Komerční banka, a.s. Finanční síla a stabilita akcionáře, významné postavení na českém trhu a dlouholeté zkušenosti z působení na trhu penzijního připojištění jsou zárukou bezpečného spoření na stáří pro širokou skupinu obyvatel ČR.

Penzijní fond Komerční banky, a. s. se svou strategií řadil mezi fondy konzervativní a jednoznačně upřednostňuje v investiční strategii stabilitu fondu. Stabilní výnosy dlužných cenných papírů jsou preferovány před rizikovějšími finančními operacemi. Cílem fondu bylo dosáhnout dostatečného zisku při minimalizaci rizika a nízkých nákladech. Tato strategie umožňovala dosahovat i dostatečné úrovně zhodnocení nad úroveň inflace. O správnosti zvolené cesty přesvědčuje již zmíněný trvalý příliv nových zájemců o penzijní připojištění u fondu.

V oblasti služeb Penzijní společnost pokračuje v trendu využívání moderních informačních technologií umožňujících dosáhnout vyšší efektivnosti a pružnosti při styku a komunikaci s klienty. Informační dostupnost a otevřenost spolu se snadnou komunikací je jedním ze základních charakteristických rysů KB Penzijní společnosti, a.s..

Depozitář: Česká spořitelna, a.s.

Prostředky účastníků - k 30.6.2012 30 952 000   
Počet zaměstnanců fondu: 59
Základní kapitál (v mil. Kč): 200
Objem prostředků ve správě (v mil. Kč):        33 381
Počet klientů: 516 022   
Prům. výnos za posledních 5 let: 1,48%

Zhodnocení prostředků klientů za posledních 11 let (v %)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
4,4 4,63 3,4  3,5 4 3 2,3 0,58 0,24 2,23 2,04
KB PS
 

Kontakt:

KB Penzijní společnost, a.s.
Nám. Junkových 2772/1
155 00 Praha 5

Tel.  +420 955 525 999
E-mail:  kbps@kbps.cz