NN (dříve ING)

 

V souvislosti se spuštěním penzijní reformy v České republice se ING Penzijní fond, a.s., k 1.1.2013 transformoval na ING Penzijní společnost, a.s., dále jen ING PS. Nová penzijní společnost plně nahrazuje činnost Penzijního fondu.

Neúčastní se II.pilíře důchodové reformy.

ING PF patřil mezi fondy nabízející nejvyšší historické zhodnocení svým klientům, dle údajů Asociace penzijních fondů České Republiky se s výší průměrného zhodnocení 5,21 procenta za období 1995-2010 řadí na druhé místo mezi všemi penzijními fondy. Nejen díky těmto úspěchům ING PF obsadil třetí místo v soutěži Zlaté Euro 2011 v kategorii penzijní připojištění.

Hlavní náplní ING PS je shromažďování finančních prostředků účastníků a jejich umisťování do nově vzniklých účastnických fondů třetího pilíře a transformovaného fondu (bývalé penzijní připojištění). Penzijní společnost tyto fondy obhospodařuje a vyplácí dávky účastníkům.

V první polovině roku 2011 ING Penzijní fond, a.s. (dále jen „ING PF“) pokračoval v pozitivním trendu hospodaření nastoleném počátkem roku 2010, jehož výsledkem bylo nadprůměrné připisované zhodnocení účastníkům za rok 2010 ve výši 2,14 procenta. Za první pololetí roku 2011 dosáhl čistého zisku necelých 221,5 milionů Kč, což je zhruba o 11 procent méně, než za stejné období roku 2010.

Depozitář. Česká spořitelna, a.s.

Prostředky účastníků - k 30.6.2012 25 325 298   
Počet zaměstnanců fondu: 126
Základní kapitál (v mil. Kč): 50
Objem prostředků ve správě (v mil. Kč):        26 784   
Počet klientů: 384 221   
Prům. výnos za posledních 5 let: 1,38%

Zhodnocení prostředků klientů za posledních 11 let (v %)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 4,8 4 4 2,5 4,2 3,6 2,5 0,04 0,1 2,1 2,14
NN (dříve ING)
 

Kontakt:

ING Penzijní společnost, a.s.
Nádražní 344/25
150 00  Praha-Smíchov
Tel. 844 444 480
Fax. 257 473 555
E-mail: klient@ing.cz