Investiční profil

  Předchozí pojem: Investiční dotazník
 
 

Investiční profil účastníka je vyhodnocen na základě souhrnu informací sdělených účastníkem v investičním dotazníku a vypovídá o jeho znalostech a zkušenostech z oblasti financí, znalostech a zkušenostech s investičními nástroji, do kterých účastnické a důchodové fondy investují, toleranci a preferencích ve vztahu k investičnímu riziku a cílech v rámci důchodového a doplňkového penzijního spoření.

  penze   Srovnat nabídky penzijních společností

Zpět na rejstřík

  Další pojem: Jednorázové vyrovnání