Nominální hodnota

  Předchozí pojem: Nárok na dávku
 
 

Nominální hodnota je peněžní hodnota přiřazená určité složce majetku (peněžní prostředkya ceniny, pohledávky a závazky). Obvykle je na penězích a ceninách přímo uvedena. Může se lišit od skutečné tržní hodnoty daného majetku. Typické je to u akcií, jejichž nominální hodnota bývá určena jednou provždy v době emise podle vzorce.

  penze   Srovnat nabídky penzijních společností

Zpět na rejstřík

  Další pojem: Odbytné