Penze

  Předchozí pojem: Odklad nebo přerušení placení příspěvků
 
 

Pravidelně vyplácená dávka ve výši stanovené ze všech prostředků evidovaných na účtu účastníka ve prospěch příslušné penze (případně z evidenčního zůstatku příslušného účtu). Penze může být vyplácena doživotně nebo na předem sjednaný počet let (dle penzijního plánu).

  penze   Srovnat nabídky penzijních společností

Zpět na rejstřík

  Další pojem: Penzijní plán