Příspěvkový účet účastníka DPS

  Předchozí pojem: Příspěvek zaměstnavatele
 
 

Účet uvedený ve smlouvě o DPS, vedený pro penzijní společnost u depozitáře, který je určen pro přijímání a vrácení příspěvků, příspěvků zaměstnavatele, státních příspěvků a prostředků účastníka DPS převedených z jiného účastnického fondu nebo z transformovaného fondu a převádění prostředků účastníka DPS a provádění úhrad nároků z DPS ve smyslu zákona o DPS.

  penze   Srovnat nabídky penzijních společností

Zpět na rejstřík

  Další pojem: Spořící doba