Zánik penzijního připojištění

  Předchozí pojem: Výsluhová penze
 
 
Penzijní připojištění zaniká v těchto případech:
  • dnem vyplacení poslední penze
  • dnem vyplacení jednorázového vyrovnání místo poslední penze
  • dnem vyplacení odbytného
  • dohodou mezi účastníkem a Fondem
  • ukončením výpovědní doby
  • ukončením trvalého bydliště účastníka na území České republiky
  • ztráty bydliště na území členského státu EU nebo ukončení účasti v důchodovém pojištění nebo ve veřejném zdravotním pojištění v České republice
  • dnem úmrtí účastníka

  penze   Srovnat nabídky penzijních společností

Zpět na rejstřík