Menu

CORASTA s.r.o. - Ceník plynu

Cena za m³ od 2 Kč

Ceníky plynu CORASTA s.r.o. pro domácnosti a pro podnikatele podle tarifů:

 
Snižte vaše výdaje a
neplaťte drahý účet za plyn.
 

Standard (platný od 1.1.2021)

Cena plynu pro domácnost    Cena plynu pro podnikatele
NázevSíťOdDoPevná cena plynuStálý měsíční platCena za distribuci
VařímPP0 Kč2 Kč854 Kč17 Kč538 Kč
Ohřívam voduPP2 Kč8 Kč816 Kč29 Kč380 Kč
TopímPP8 Kč15 Kč751 Kč60 Kč370 Kč
Topím+PP15 Kč20 Kč751 Kč60 Kč372 Kč
Topím+PP20 Kč25 Kč731 Kč70 Kč372 Kč
Topím+PP25 Kč30 Kč731 Kč70 Kč415 Kč
Topím+PP30 Kč35 Kč731 Kč70 Kč415 Kč
Topím+PP35 Kč40 Kč725 Kč80 Kč415 Kč
Topím+PP40 Kč45 Kč725 Kč80 Kč415 Kč
Topím+PP45 Kč50 Kč725 Kč80 Kč438 Kč
Topím+PP50 Kč55 Kč715 Kč90 Kč438 Kč
Topím+PP55 Kč63 Kč715 Kč90 Kč438 Kč
Topím++PP63 Kč315 Kč695 Kč45 Kč130 Kč
Topím++PP315 Kč630 Kč695 Kč45 Kč130 Kč
VařímRWE0 Kč2 Kč854 Kč17 Kč532 Kč
Ohřívam voduRWE2 Kč8 Kč816 Kč29 Kč353 Kč
TopímRWE8 Kč15 Kč751 Kč60 Kč344 Kč
Topím+RWE15 Kč20 Kč751 Kč60 Kč346 Kč
Topím+RWE20 Kč25 Kč731 Kč70 Kč346 Kč
Topím+RWE25 Kč30 Kč731 Kč70 Kč378 Kč
Topím+RWE30 Kč35 Kč731 Kč70 Kč378 Kč
Topím+RWE35 Kč40 Kč725 Kč80 Kč378 Kč
Topím+RWE40 Kč45 Kč725 Kč80 Kč378 Kč
Topím+RWE45 Kč50 Kč725 Kč80 Kč465 Kč
Topím+RWE50 Kč55 Kč715 Kč90 Kč465 Kč
Topím+RWE55 Kč63 Kč715 Kč90 Kč465 Kč
Topím++RWE63 Kč315 Kč695 Kč45 Kč106 Kč
Topím++RWE315 Kč630 Kč695 Kč45 Kč106 Kč
VařímEG.D0 Kč2 Kč854 Kč17 Kč633 Kč
Ohřívam voduEG.D2 Kč8 Kč816 Kč29 Kč476 Kč
TopímEG.D8 Kč15 Kč751 Kč60 Kč462 Kč
Topím+EG.D15 Kč20 Kč751 Kč60 Kč466 Kč
Topím+EG.D20 Kč25 Kč731 Kč70 Kč466 Kč
Topím+EG.D25 Kč30 Kč731 Kč70 Kč495 Kč
Topím+EG.D30 Kč35 Kč731 Kč70 Kč495 Kč
Topím+EG.D35 Kč40 Kč725 Kč80 Kč495 Kč
Topím+EG.D40 Kč45 Kč725 Kč80 Kč495 Kč
Topím+EG.D45 Kč50 Kč725 Kč80 Kč570 Kč
Topím+EG.D50 Kč55 Kč715 Kč90 Kč570 Kč
Topím+EG.D55 Kč63 Kč715 Kč90 Kč570 Kč
Topím++EG.D63 Kč315 Kč695 Kč45 Kč197 Kč
Topím++EG.D315 Kč630 Kč695 Kč45 Kč197 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Standard (platný od 1.1.2020)

Cena plynu pro domácnost    Cena plynu pro podnikatele
NázevSíťOdDoPevná cena plynuStálý měsíční platCena za distribuci
VařímPP0 Kč2 Kč1 124 Kč10 Kč538 Kč
Ohřívam voduPP2 Kč8 Kč956 Kč22 Kč380 Kč
TopímPP8 Kč15 Kč951 Kč60 Kč370 Kč
Topím+PP15 Kč20 Kč951 Kč60 Kč372 Kč
Topím+PP20 Kč25 Kč947 Kč70 Kč372 Kč
Topím+PP25 Kč30 Kč947 Kč70 Kč415 Kč
Topím+PP30 Kč35 Kč947 Kč70 Kč415 Kč
Topím+PP35 Kč40 Kč937 Kč80 Kč415 Kč
Topím+PP40 Kč45 Kč937 Kč80 Kč415 Kč
Topím+PP45 Kč50 Kč937 Kč80 Kč438 Kč
Topím+PP50 Kč55 Kč931 Kč90 Kč438 Kč
Topím+PP55 Kč63 Kč931 Kč90 Kč438 Kč
Topím++PP63 Kč315 Kč848 Kč0 Kč130 Kč
Topím++PP315 Kč630 Kč848 Kč0 Kč130 Kč
VařímRWE0 Kč2 Kč1 124 Kč10 Kč532 Kč
Ohřívam voduRWE2 Kč8 Kč956 Kč22 Kč353 Kč
TopímRWE8 Kč15 Kč951 Kč60 Kč344 Kč
Topím+RWE15 Kč20 Kč951 Kč60 Kč346 Kč
Topím+RWE20 Kč25 Kč947 Kč70 Kč346 Kč
Topím+RWE25 Kč30 Kč947 Kč70 Kč378 Kč
Topím+RWE30 Kč35 Kč947 Kč70 Kč378 Kč
Topím+RWE35 Kč40 Kč937 Kč80 Kč378 Kč
Topím+RWE40 Kč45 Kč937 Kč80 Kč378 Kč
Topím+RWE45 Kč50 Kč937 Kč80 Kč465 Kč
Topím+RWE50 Kč55 Kč931 Kč90 Kč465 Kč
Topím+RWE55 Kč63 Kč931 Kč90 Kč465 Kč
Topím++RWE63 Kč315 Kč848 Kč0 Kč106 Kč
Topím++RWE315 Kč630 Kč848 Kč0 Kč106 Kč
VařímEG.D0 Kč2 Kč1 124 Kč10 Kč633 Kč
Ohřívam voduEG.D2 Kč8 Kč956 Kč22 Kč476 Kč
TopímEG.D8 Kč15 Kč951 Kč60 Kč462 Kč
Topím+EG.D15 Kč20 Kč951 Kč60 Kč466 Kč
Topím+EG.D20 Kč25 Kč947 Kč70 Kč466 Kč
Topím+EG.D25 Kč30 Kč947 Kč70 Kč495 Kč
Topím+EG.D30 Kč35 Kč947 Kč70 Kč495 Kč
Topím+EG.D35 Kč40 Kč937 Kč80 Kč495 Kč
Topím+EG.D40 Kč45 Kč937 Kč80 Kč495 Kč
Topím+EG.D45 Kč50 Kč937 Kč80 Kč570 Kč
Topím+EG.D50 Kč55 Kč931 Kč90 Kč570 Kč
Topím+EG.D55 Kč63 Kč931 Kč90 Kč570 Kč
Topím++EG.D63 Kč315 Kč848 Kč0 Kč197 Kč
Topím++EG.D315 Kč630 Kč848 Kč0 Kč197 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Celková platba za zemní plyn

Postup výpočtu celkové roční ceny za plyn (bez distribuce)
Podle posledního vyúčtování od stávajícího dodavatele zjistíte roční spotřebu, kterou případně přepočtete na MWh:

 • 1 m3 =  10,55 kWh = 0,01055 MWh

Najdete si rozmezí spotřeby a sečtete:

 • roční spotřebu MWh x pevná cena za komoditu (5.sloupec)
 • 12 x cena za stálý měsíční plat (sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za plyn se skládá ze dvou částí

 • Cena za dodávku plynu – neregulovaná cena, kterou stanovuje dodavatel zemního plynu:
  • Pevná cena za komoditu Kč/MWh . Cena se může během roku i vícekrát měnit v závislosti na vývoji cen na velkoobchodním trhu s plynem.
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cena za distribuci plynu – regulovaná cena, kterou stanovuje Energetický regulační úřad v platných cenových rozhodnutích:
  • Pevná cena za odebraný plyn Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat - pevná roční cena za denní rezervovanou nebo pevnou distribuční kapacitu Kč/MWh
  • Pevná cena za služby operátora trhu Kč/MWh

U maloodběratelů se do výpočtu zahrnuje daň ze zemního plynu ve výši 30,6 Kč/MWh bez DPH, pokud nejsou od daně osvobozeni.