Pojištění úrazu řidiče - ČSOB Dominant

Úrazové pojištění řidiče vozidla s limitem plnění pro případ smrti následkem úrazu 200.000Kč, trvalých následků způsobených úrazem 200.000 Kč.