Pojištění úrazu řidiče - ČSOB Standard

Úrazové pojištění řidiče vozidla s limitem plnění pro případ smrti následkem úrazu 100.000Kč, trvalých následků způsobených úrazem 100.000 Kč.