Pojištění úrazu řidiče - Direct Exclusive

Úrazové pojištění řidiče s limitem plnění: smrt následkem úrazu 100 000Kč ; trvalé následky úrazu 200 000 Kč ; tělesné poškození 50 000 Kč.