Union pojišťovna

Union pojišťovna je specialistou na cestovní pojištění, které nabízí již 20 let.

 

Union pojišťovna, byla založena v roce 1992. Nabízí širokou škálu produktů životního, neživotního a individuálního zdravotního pojištění jak pro individuální, tak i pro firemní klienty. Union je od roku 1997 dceřinou společností největší nizozemské pojišťovací skupiny Eureko B. V., což ji umožňuje využívat zkušenosti a know-how z více zemí Evropy. Union pojišťovna je člen Central European Corporate Governance Association (Středoevropská asociace správy a řízení společnosti), která spravuje a uvádí do práce „Kodex správy a řízení společnosti“.

Union pojišťovna se specializuje nejen na oblast cestovního pojištění, ale také zdravotní pojištění. Ve spolupráci se sesterskou společností Union zdravotná pojišťovna, a. s., nabízí Union komplexní řešení v oblasti zabezpečení péče o zdraví.

Solventnost Union pojišťovny téměř dvojnásobně překračuje její požadovanou míru. Union si zachovává vedoucí pozici na trhu v segmentu cestovního pojištění. Pokračujeme v expanzi v oblasti cestovního pojištění na českém trhu.

Již v roce 2010 bylo u pojišťovny Union pojištěno proti úpadku 126 cestovních kanceláří z České republiky a 325 cestovních kanceláří nabízí pojištění pro účastníky zájezdů od Unionu. Cílem poskytovat komplexní řešení v oblasti ve vybraných segmentech českého trhu.

Union cestovní pojištění nabízí:
- Pojištění léčebných výloh s limitem 2 500 000 Kč nebo 4 125 000 Kč
- Pojištění odpovědnosti s limitem 2 500 000 Kč
- Pojištění úrazu s limitem až 500 000 Kč
- Pojištění zavazadel s limitem až 40 000 Kč
- Pojištění stornopoplatků zájezdu
- Nonstop asistenční služby dostanete vždy zdarma

Union pojišťovna
 

Adresa sídla:
Union poisťovňa, a.s.
Bajkalská 29/A
813 60 Bratislava
Slovenská republika

 

Korespondenční adresa:
Union poisťovňa, a.s.
Španělská 2
120 00 Praha 2 - Vinohrady

 

Tel.: 844 11 12 11
E-mail:union@unionpojistovna.cz

 

V případě pojistné události v zahraničí
Asistenční služba EuroCross
+ 420 296 339 644*
+ 317 1364 1212*
* místo znaku "+" použijte předvolbu dle místa, odkud voláte:
- při volání z Evropy použijte předvolbu 00
- při volání z USA a Kanady použijte předvolbu 011