« zpět na výpis článků

Pojišťovny vloni odhalily pojistné podvody za víc než 1,2 miliardy korun

Porovnej24.cz nabízí přehled životního i neživotního pojištění. Jeho analytici evidují kompletní nabídku na trhu a klientům Porovnej24 nabízejí to nejvýhodnější pojištění. „Podívejme se na věc ale i z druhé stránky, z pohledu pojišťoven. Pojistné podvody za více než miliardu korun v loňském roce, jsou celkem alarmující,“ říká analytik pojistného trhu Porovnej24 Zdeněk Novák.

pujcka

 

I přesto, že za pojistný podvod hrozí až deset let vězení, lidé zkoušejí štěstí vydělat na pojišťovně znovu a znovu. Počet odhalených podvodů za rok 2016 v porovnání s předchozím rokem opět narostl, pojišťovny prověřily celkem 16 043 podezřelých pojistných událostí, ve kterých odhalily pojistné podvody za 1,218 miliard korun. Pojistný podvod je přitom trestný čin, za který hrozí trest již ve fázi přípravy.

„Pojistného podvodu se dopustí ten, kdo při sjednávání pojistné smlouvy nebo uplatnění nároku na pojistné plnění uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, případně zamlčí podstatné údaje. Pojistným podvodem však je i úmyslně vyvolaná pojistná událost či jednání, které by vedlo ke zvýšení vzniklé škody,” vysvětluje Zdeněk Novák.

Trestní sazba za podvod se škodou velkého rozsahu přesahující pět miliónů korun je pět až deset let odnětí svobody, s odpovídajícími tresty se však musí počítat u všech zjištěných podvodů.

Pojišťovny v roce 2016 odhalili nejvíce pojistných podvodů u pojištění osob, kde prověřili celkem 7 660 podezřelých pojistných událostí. U pojištění vozidel se zaměřili na 5 784 sporných pojistných událostí. U pojištění majetku a odpovědnosti se prověřovalo 2 599 pojistných událostí. V tomto segmentu byl navíc zaznamenán nejvyšší meziroční nárůst — zhruba 22 procent, a to zejména z důvodu 58procentního růstu počtu podvodů u pojištění odpovědnosti.

„Nejvíce se podvodníci v případě pojištění osob snaží pojišťovny ošálit u úrazového pojištění. Zde pojišťovny prověřují i odhalují největší počet pojistných podvodů — podvody v úrazovém pojištění mají 73procentní podíl na všech prověřovaných pojistných událostech u pojištění osob. Zhruba pětinu ze všech prověření představují pochybné pojistné události u životního pojištění,“ říká Novák.

Průměrná výše prokázaného pojistného podvodu dosahuje u pojištění osob nejvíce u životního pojištění (109 tisíc korun), u pojištění nemoci jde o zhruba 46 tisíc korun a u úrazového pojištění se jedná o 36 tisíc korun.

U pojištění vozidel se těžiště prověřovaných pojistných událostí postupně přesouvá z havarijního pojištění na povinné ručení. V roce 2010 tvořily podezřelé pojistné události u havarijního pojištění 63 procent všech prověřených pojistných událostí z pojištění vozidel, v roce 2016 šlo o 40 procent případů. Podíl povinného ručení na prověřování pojistných podvodů v pojištění vozidel naopak narostl ze 37procentního podílu v roce 2010 na 60procentní podíl v roce 2016.

„U povinného ručení výrazně narůstá počet prověřovaných událostí spojených se škodami na zdraví. Přestože se jedná o stovky případů, které se na celém segmentu prověřovaných pojistných událostí podílejí pěti procenty, tak vzhledem k velmi vysoké průměrné výši prokázaného podvodu představují škody na zdraví zhruba dvě pětiny odhalené částky pojistných podvodů z celého segmentu pojištění vozidel,“ uzavírá Zdeněk Novák.

Další tematické články: havarijní pojištění

 

Další článek: Havarijní pojištění lze sjednat i jen na dovolenou s autem »