Menu

Povinné ručení Česká podnikatelská pojišťovna

article big
23 minut čtení
Užitečné informace pro povinné ručení
9.1.2012

Varianty produktu

Povinné ručení Limit plnění
Škoda na zdraví Škoda na věci
SporoPOV* 35.000.000 Kč 35.000.000 Kč
SpeciálPOV 50.000.000Kč 50.000.000Kč
SuperPOV 111.000.000Kč 111.000.000Kč

*Varianta pojištění SporoPOV sjednána se spoluúčastí 12.000 Kč při škodách mimo území ČR.

Územní platnost

Rakousko, Albánie, Andora, Belgie, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Bělorusko, Švýcarsko, Kypr1, Česká republika, Německo, Dánsko, Španělsko, Estonsko, Francie, Finsko, Velká Británie, Řecko, Maďarsko, Chorvatsko, Itálie, Irsko, Island, Lucembursko, Litva, Lotyšsko, Malta, Maroko, Moldavsko, Makedonie, Norsko, Nizozemsko, Portugalsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Švédsko, Srbsko2, Slovensko, Slovinsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina
1) Pojistné krytí pro Kypr je omezeno na ty zeměpisné části Kypru, jež jsou pod kontrolou vlády Kyperské republiky.
2) Pojistné krytí pro Srbsko je omezeno na ty zeměpisné části Srbska, které jsou pod kontrolou vlády Srbska.

Navíc zdarma pro automobil do 3,5t

  • Ke všem variantám produktu základní asistenční služby
  • K variantě produktu SpeciálPOV: úrazové pojištění řidiče vozidla s limitem plnění pro případ smrti následkem úrazu 100 000 Kč, trvalých následků úrazu 150.000 Kč, denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu a za pobyt v nemocnici 100 Kč.
  • K variantě produktu SuperPOV: úrazové pojištění všech osob ve vozidle do maximálního počtu 5 sedadel s limitem plnění pro případ smrti následkem úrazu 100.000 Kč, trvalých následků úrazu 150.000 Kč, denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu a za pobyt v nemocnici 100 Kč; pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla s limitem 3.000,- Kč; přímá likvidace - vyřízení škody na vašem vozidle při nehodě způsobené jiným řidičem, včetně vyřízení nemajetkové škody; 1. pojistná událost bez vlivu na výši bonusu.

Asistenční služby

Územní platnost: Evropa a Turecko, s výjimkou Ruska, Grónska, Islandu, Faerských ostrovů, souostroví Špicberky, Kanárských ostrovů a Madeiry.

 

Základní asistenční služby

Při nehodě a poruše Limit plnění podle varianty produktu
SporoPOV SpeciálPOV SuperPOV
Vozidlo do 3,5 t ČR Zahraničí ČR Zahraničí ČR Zahraničí
Servis
Oprava vozidla na místě nebo odtah do nejbližšího servisu 500Kč Ne 2.500Kč 5.000Kč 5.000Kč 10.000Kč
Defekt pneu, ztráta klíče, záměna paliva, vybití akumulátoru 500Kč Ne 2.500Kč 5.000Kč 5.000Kč 5.000Kč
Náhradní doprava nebo ubytování
Ne
Vozidlo nad 3,5 t ČR Zahraničí ČR Zahraničí ČR Zahraničí
Servis
Oprava vozidla na místě nebo odtah do nejbližšího servisu Ne Ne 3.500Kč 10.000Kč 7.000Kč 20.000Kč
Defekt pneu, ztráta klíče, záměna paliva, vybití akumulátoru Ne Ne 3.500Kč 10.000Kč 7.000Kč 20.000Kč
Náhradní doprava nebo ubytování
Ne

xxx Kč     = asistenční služba hrazena pojišťovnou s limitem plnění xxx Kč
Ne     = asistenční služba není hrazena pojišťovnou

 

Rozšířené asistenční služby (Asistence PLUS)

Při nehodě, poruše a odzizení Limit plnění
ČR Zahraničí
Vozidlo do 3,5 t
Servis
Oprava vozidla na místě nebo odtah do nejbližšího servisu 6.000 Kč 22.000 Kč
Úschova vozidla 2 dny x 500 Kč/den 2 dny x 500 Kč/den
Defekt pneu, ztráta klíče, záměna paliva, vybití akumulátoru 6.000 Kč 22.000 Kč
Náhradní doprava nebo ubytování
Hotel 2 noci x 1.000Kč/osobu/noc 2 noci x 2.000Kč/osobu/noc
Návrat do místa bydliště Ano
Vozidlo nad 3,5 t ČR
Zahraničí
Servis
Oprava vozidla na místě nebo odtah do nejbližšího servisu 8.000 Kč 32.000 Kč
Úschova vozidla 2 dny x 750 Kč/den 2 dny x 2000 Kč/den
Defekt pneu, ztráta klíče, záměna paliva, vybití akumulátoru 8.000 Kč 32.000 Kč
Náhradní doprava nebo ubytování
Hotel 2 noci x 1.000Kč/osobu/noc 2 noci x 2.000Kč/osobu/noc
Návrat do místa bydliště Ano

xxx Kč     = asistenční služba hrazena pojišťovnou s limitem plnění xxx Kč
Ano     = asistenční služba  hrazena pojišťovnou
Ne     = asistenční služba není hrazena pojišťovnou

 

Možnost připojistit pro automobil do 3,5 t

Pojištění skel - pojištění všech skel vozidla

Pojištění se sjednává pro případ poškození všech skel vozidla jakoukoli nahodilou událostí. Pojištění se nevztahuje na střešní okna a panoramatické střechy. Podmínkou plnění je oprava nebo výměna skla ve smluvním servise pojišťovny ČPP.

Připojištění Limit plnění Spoluúčast Cena pojištění k variantě produktu
SporoPOV/SpeciálPOV SuperPOV
Pojištění všech skel vozidla 5.000 Kč bez spoluúčasti* 750 Kč 675 Kč
10.000 Kč 1.500 Kč 1.350 Kč
15.000 Kč 2.250 Kč 2.025 Kč
20.000 Kč 3.000 Kč 2.700 Kč
30.000 Kč 4.140 Kč 4.140 Kč

* V prvních šesti měsících pojištění je spoluúčast ve výši 30 %. Spoluúčast se neodečítá, pokud je současně sjednáno i havarijní pojištění; nebo se nejedná o výměnu skla ale pouze jeho opravu; nebo se jedná se o pojištění nového vozidla


Úrazové pojištění všech osob ve vozidle

Pojištění se sjednává pro případ trvalých následků úrazu s limitem plnění 150 000 Kč, pro případ smrti způsobené úrazem s limitem plnění 100 000 Kč a pro případ pobytu v nemocnici po dobu nezbytnou pro léčení s limitem plnění 100 Kč/den. Uvedený limit plnění platí pro každou pojištěnou osobu, resp. sedadlo vozidla. Pojištění se vztahuje na úraz v souvislosti s provozem vozidla.

Připojištění Limit plnění
(limit pro každého pojištěného)
Spoluúčast Cena pojištění k variantě produktu
SporoPOV/SpeciálPOV SuperPOV
Úrazové pojištění všech osob ve voze Smrt následkem úrazu: 100.000Kč
Trvalé následky úrazu: 150.000Kč
Denní odškodné: 100Kč
bez spoluúčasti 120Kč/sedadlo 90Kč/sedadlo

 

Pojištění náhradního vozidla

Pojištění úhrady nákladů na nájem náhradního vozidla po dobu opravy automobilu následkem dopravní nehody, živelní události, odcizení nebo vandalismu.

Připojištění Limit plnění Spoluúčast Cena pojištění k variantě produktu
SporoPOV/SpeciálPOV SuperPOV
Náhradní vůz 10.000Kč bez spoluúčasti 1.300Kč 1.000Kč

 

Pojištění rozšířené asistence PLUS

Asistence PLUS s vyššími limity ochrany při nehodě i poruše a širším rozsahem služeb.

Připojištění Cena pojištění
Rozšířená asistence PLUS 395 Kč


Pojištění zavazadel

Připojištění zavazadel se vztahuje na cestovní zavazadla a věci osobní potřeby dopravované v pojištěném vozidle nebo v uzamčeném střešním boxu, pokud spojení mezi střešním boxem a střešním nosičem a současně také mezi střešním nosičem a vozidlem je pevné a zamčené. Pojištění zavazadel se sjednává na pojistná nebezpečí havárie, živelní událost, odcizení, vandalismus a ztráta. Pojistné krytí se vztahuje pouze na dobu, kdy jsou věci vozidlem dopravovány, tj. během trvání cesty. Pojištění zavazadel se nevztahuje na peníze, cennosti, platební karty, osobní doklady, šperky, věci umělecké, historické, kulturní a sběratelské hodnoty, elektroniku vč. počítačů, audio a video přístrojů, fotoaparátů, kamer, mobilních telefonů, nářadí, nástroje, přístroje, vybavení a náhradní díly vozidel, zvířata, zbraně, zboží určené k dalšímu prodeji, věci sloužící k výkonu povolání nebo k podnikatelské činnosti.

Připojištění Limit plnění Spoluúčast Cena pojištění k variantě produktu
SporoPOV/SpeciálPOV SuperPOV
Zavazadla 10.000 Kč 10% 655 Kč 557 Kč


Střet se zvěří, Živel, Odcizení

Pojištění se vztahuje na pojistné události, které vzniknou na území České republiky a na území sousedních států do vzdálenosti 30 km od českých hranic vzdušnou čarou. Podmínkou plnění je oprava vozu ve smluvním servise pojišťovny ČPP.

 

Střet se zvěří

Připojištění střetu se zvěří se vztahuje na škody vzniklé následkem přímého střetu jedoucího pojištěného vozidla s volně žijícím, hospodářským, domácím nebo lovným zvířetem.

 

Živel

Pojištění vozidla se vztahuje na poškození či zničení vozidla z pojistného nebezpečí živelní události: požár, výbuch, bezprostřední úder blesku, zřícení skal, zemin nebo lavin, pád stromů nebo jiných předmětů, krupobití, povodeň nebo záplava, vichřice, zemětřesení, poškození kabeláže vozidla zvířetem.

 

Odcizení – pojištění odcizení celého vozidla

Pojištění odcizení se vztahuje na škody vzniklé z pojistného nebezpečí odcizení celého vozidla. Nevztahuje se na škody vzniklé odcizením části vozidla nebo jeho výbavy.

Připojištění Limit plnění Spoluúčast Cena pojištění k variantě produktu
SporoPOV/SpeciálPOV SuperPOV
Střet se zvěří 50.000Kč 10% 990Kč 840Kč
Živel 50.000Kč 450Kč 380Kč
Odcizení 100.000Kč 850Kč 720Kč
Střet se zvěří + Živel 100.000Kč 1.950Kč 1.660Kč
Střet se zvěří + Živel + Odcizení (MiniHAV) 100.000Kč 2.490Kč 2.120Kč


Bonus a slevy

Bonus

Za každých 12 měsíců bez nehody je přiznán bonus (sleva) 5 % z ceny pojištění. Maximální výše bonusu je 50 %.  Bonus je možné převést z předchozího pojištění od jakékoliv pojišťovny. Bonus je automaticky ověřen v databázi České kanceláře pojistitelů, předchozí průběh pojištění tak není třeba dokládat. Bonus z povinného ručení je možné převést na havarijní pojištění.

Dopředný bonus Extrabenefit PROFI České podnikatelské pojišťovny umožňuje přiznání bonusu 15 % předem. Pokud klient v prvních 36 měsících trvání pojištění zaviní pojistnou událost, bude mu poskytnutá sleva za Extrabenefit PROFI od počátku doúčtována. Maximální výše bonusu společně s Extrabenefitem PROFI je 50 %. Dopředný bonus Extrabenefit PROFI nelze uplatnit pro klienty se záporným bonus a pro klienty, kteří požadují čtvrtletní frekvenci platby.

 

Slevy

Při roční platbě sleva 8 % z ceny pojištění, při pololetní platbě sleva 3 % z ceny pojištění.

 

Získejte levnější povinné ručení a ušetřete až 75% z běžné ceny!

SPOČÍTAT

Mohlo by vás zajímat

thumb
Cestovní pojištění
Kam v zimě za teplem aneb slunečné destinace, které vás nepřijdou draho
19.1.2018

Tisíce Čechů každoročně praktikují určitý vzorec chování. V létě se nahrnou do přímořských destinací, ve kterých o přeplněné pláže a vysoké ceny pobytů není nouze, přičemž v zimě skuhrají nad depresivním počasím. Patříte mezi ně, nebo jste už také…

thumb
Bydlení
Řešení pro malé byty — jak čarovat s prostorem
18.1.2018

Někomu se podaří koupě úžasného apartmánu s pokoji o velikosti tanečních sálů, jiný se musí tísnit v miniaturním bytě. Přesto si obyvatelé tak odlišných obydlí můžou užívat stejnou míru komfortu. Nevěříte? Klíč je v chytrém řešení pro malé byty. Bydlení…

thumb
Životní styl
Rodiny v číslech: kolik peněz dostanou v roce 2018?
16.1.2018

Být rodičem je jedno z nejkrásnějších a zároveň nejnáročnějších povolání. Možná vaše ratolesti zrovna usnuly, nebo se vám podařilo je na deset minut zabavit u Večerníčku. Dopřejte si trochu oddechu u počítačové obrazovky a zjistěte, ke kolika penězům si…

thumb
Běžné účty
Délka bankovního převodu se zkrátí na několik sekund
15.1.2018

V mezibankovních převodech se blýská na lepší časy. Banky plánují usnadnit klientům přesun peněžních prostředků mezi jednotlivými účty. Revoluční změna, která umožní převod plateb z účtu na účet za pár vteřin, by mohla vejít v platnost již v tomto roce. …