« zpět na výpis článků

Povinné ručení Direct

Varianty produktu

Povinné ručení Limit plnění
Újma na zdraví Újma na věci
Nižší 50.000.000 Kč 50.000.000 Kč
Střední 100.000.000 Kč 100.000.000 Kč
Vyšší 150.000.000 Kč 150.000.000 Kč

Územní platnost

Rakousko, Albánie, Andorra, Belgie, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Bělorusko, Švýcarsko, Kypr1, Česká republika, Německo, Dánsko, Španělsko, Estonsko, Francie, Finsko, Velká Británie, Řecko, Maďarsko, Chorvatsko, Itálie, Izrael, Irán, Irsko, Island, Lucembursko, Litva, Lotyšsko, Malta, Maroko, Moldavsko, Makedonie, Norsko, Nizozemsko, Portugalsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Švédsko, Srbsko2, Slovensko, Slovinsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina

1 Pojistné krytí poskytované zelenou kartou vydanou pro Kypr je omezeno na ty zeměpisné části Kypru, jež jsou pod kontrolou vlády Kyperské republiky.
2 Pojistné krytí poskytované zelenou kartou vydanou pro Srbsko je omezeno na území Černé Hory a ty zeměpisné části Srbska, které jsou pod kontrolou vlády Srbska.

Navíc zdarma ke všem variantám povinného ručení

  • Základní asistenční služby po nehodě.

Asistenční služby

Územní platnost asistenčních služeb: Evropa s výjimkou Ukrajiny, Běloruska, Moldavska a Turecka. V případě událostí, které nastanou na území Ruské federace, bude pojistné plnění poskytnuto v závislosti na místních podmínkách.

 

Základní asistenční služby v případě nehody

Pro vozidlo do 3,5t Limit plnění
ČR Zahraničí
Servis
Příjezd a práce mechanika/ vyproštění/ odtah/ úschova vozu 2.000 Kč 4.000 Kč
Oprava vozu (pouze diagnostika a práce mechanika) NE 7.000 Kč
Defekt pneu, nedostatek/záměna paliva, vybití akumulátoru, ztráta/ zabouchnutí klíčů NE
Náhradní doprava nebo ubytování
Náhradní ubytování/ doprava do servisu/ doprava domů/ náhradní vozidlo na jeden den 2.000 Kč 4.000 Kč
Další pojištěná rizika
Odtah nepojízdného vozu do ČR (pokud by oprava v zahraničí trvala déle než 7 dní) - ANO
Sešrotování vozidla po nehodě - 3.000 Kč
Právní asistence 2.000 Kč   4.000 Kč
Pro vozidlo nad 3,5t Limit plnění
ČR Zahraničí
Servis
Příjezd a práce mechanika/ vyproštění/ odtah vozidla 5.000 Kč 10.000 Kč
Náhradní doprava nebo ubytování
Náhradní ubytování 2 noci x 1500 Kč/noc
Náhradní doprava (vlak nebo autobus) ANO
Další pojištěná rizika
Přeložení a strážení nákladu - 10.000 Kč

xxx Kč = asistenční služba hrazena pojišťovnou s limitem plnění xxx Kč
ANO = asistenční služba hrazena pojišťovnou do výše reálných nákladů
NE = asistenční služba není hrazena pojišťovnou

 

Rozšířené asistenční služby v případě nehody a poruchy

Pro vozidlo do 3,5t Limit plnění
ČR Zahraničí
Servis
Příjezd a práce mechanika/ vyproštění/ odtah/ úschova vozu 5.000 Kč 10.000 Kč
Oprava vozu (pouze diagnostika a práce mechanika) NE 7.000 Kč
Defekt pneu, nedostatek/záměna paliva, vybití akumulátoru, ztráta/ zabouchnutí klíčů 3.000 Kč
Náhradní doprava nebo ubytování
Náhradní ubytování/ doprava do servisu/ doprava domů/ náhradní vozidlo na jeden den 5.000 Kč 10.000 Kč
Další pojištěná rizika
Odtah nepojízdného vozu do ČR (pokud by oprava v zahraničí trvala déle než 7 dní) - ANO
Sešrotování vozidla po nehodě - 3.000 Kč
Právní asistence 5.000 Kč 10.000 Kč

xxx Kč = asistenční služba hrazena pojišťovnou s limitem plnění xxx Kč
ANO = asistenční služba hrazena pojišťovnou do výše reálných nákladů
NE = asistenční služba není hrazena pojišťovnou

Možnost připojistit pro automobil do 3,5 t

Pojištění skel – pojištění všech skel vozidla

Pojištění se sjednává pro případ poškození čelního, bočního a zadního skla vozidla jakoukoli nahodilou událostí. Pojištění se nevztahuje na střešní skla.

Připojištění Limit plnění Spoluúčast Cena pojištění
Pojištění všech skel vozu 5.000 Kč bez spoluúčasti* 600 Kč
10.000 Kč 1.200 Kč
15.000 Kč 1.800 Kč
20.000 Kč 2.400 Kč
30.000 Kč 3.600 Kč

* v případě škody nastalé během prvních tří měsíců od data počátku pojištění se pojištěný podílí na pojistném plnění spoluúčastí ve výši 50 %, bez spoluúčasti u nových vozidel. Po uplynutí 3 měsíců se spoluúčast snižuje na 0 %

 

Úrazové pojištění - úrazové pojištění všech osob ve vozidle

Pojištění se sjednává pro případ trvalých následků úrazu s limitem plnění 100.000Kč a pro případ smrti způsobené úrazem s limitem plnění 100.000Kč. Uvedený limit plnění platí pro každou pojištěnou osobu, resp. sedadlo vozidla. Pojištění se vztahuje na úraz v souvislosti s provozem vozidla..

Připojištění Limit plnění
(limit pro každého pojištěného)
Spoluúčast Cena pojištění
Úrazové pojištění všech osob ve vozidle Smrt následkem úrazu: 100.000Kč
Trvalé následky úrazu: 100.000Kč
bez spoluúčasti do 5 sedadel: 100 Kč/sedadlo
nad 5 sedadel: 120 Kč/sedadlo

Rozšířené asistenční služby

Rozšířené asistenční služby s vyššími limity ochrany v případě dopravní nehody, vandalismu, přírodního nebezpečí či poruchy. Platí na území České republiky a Evropy.

Připojištění Cena pojištění
Rozšířené asistenční služby 380 Kč


Připojištění zavazadel

Pojištění se sjednává pro případ poškození či zničení zavazadel a věcí osobní potřeby živelní událostí, havárií nebo při případ jejich odcizení. Pojištění se vztahuje na věci a zavazadla, která jsou uložena v uzamčeném zavazadlovém prostoru vozidla, uzavíratelné schránce v palubní desce, v uzamčeném střešním boxu či která leží na sedadle po dobu provozu vozidla. Dále se vztahuje na dětské autosedačky. Pojištění se také vztahuje na cyklistická kola, jestliže jsou uzamčena ve vozidle nebo jsou uzamčena k nosiči, jenž je připevněn ke střeše, zadním dveřím či tažnému zařízení uzamykacím mechanismem.

Pojištění se nevztahuje na cennosti, zboží určené k prodeji, věci sloužící k podnikání či věci svěřené zaměstnavatelem, zavazadla osob přepravovaných za úplatu, věci zvláštní umělecké, kulturní nebo historické hodnoty, přenosnou elektroniku, zbraně apod. dle pojistných podmínek. Pojištění se nevztahuje na zavazadla, která ponecháte ve vozidle po dobu jeho opuštění volně viditelná. Pojištění se nevztahuje na zavazadla, která ponecháte ve voze v době mezi 22 hodinou a 6 hodinou v případě opuštění vozidla na dobu delší než 2 hodiny. Výjimku z těchto bodů tvoří dětské autosedačky, na ty se pojištění vztahuje i v uvedených případech.

Připojištění Limit plnění Spoluúčast Cena pojištění
Zavazadla 10.000Kč 500 Kč 500 Kč


Náhradní vozidlo

Pojištění se sjednává pro případ úhrady nákladů vynaložených na zapůjčení náhradního vozidla po dobu opravy automobilu následkem dopravní nehody, živelní události nebo vandalismu. Platí pouze na území České republiky.

Připojištění Limit plnění Spoluúčast Cena pojištění
Náhradní vůz 10 dní bez spoluúčasti 170 Kč


Střet se zvěří

Pojištění se sjednává pro případ střetu se zvěří nebo poškození vnější karoserie či části motorového prostoru stojícího vozidla zvěří. Platí pouze na území České republiky.

Připojištění Limit plnění Spoluúčast Cena pojištění

Střet se zvěří

100.000 Kč 1.000 Kč dle značky vozu


Živel

Pojištění se vztahuje na poškození vozidla způsobené požárem, výbuchem, úderem blesku, pádem předmětů, povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, pádem lavin, zemětřesením či podobnými přírodními jevy. Platí pouze na území České republiky.

Připojištění Limit plnění Spoluúčast Cena pojištění

Živel

100.000 Kč 1.000 Kč dle značky vozu


Odcizení

Pojištění se sjednává pro případ odcizení pojištěného vozidla nebo jeho části. Pojištění se dále sjednává pro případ poškození vozu vandalismem. Platí pouze na území České republiky.

Připojištění Limit plnění Spoluúčast Cena pojištění

Odcizení

100.000 Kč 1.000 Kč dle značky vozu

Bonus

Bonus

Maximální výše přiznané slevy za průběh předchozích pojištění je 50 % (již za 84 měsíců bez nehod). Bonus je možné převést z jakékoliv pojišťovny. Možnost převodu bonusu z povinného ručení na havarijní pojištění.

 

Další tematické články: povinné ručení, havarijní pojištění, pojištění

 

Další článek: Povinné ručení Slavia pojišťovna »