« zpět na výpis článků

Povinné ručení Slavia pojišťovna

Varianty produktu

Povinné ručení Limit plnění
Škoda na zdraví Škoda na věci
Základ 35.000.000 Kč 35.000.000 Kč
Profi 100.000.000 Kč 100.000.000 Kč

Územní platnost

Rakousko, Albánie, Andorra, Belgie, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Bělorusko, Švýcarsko, Kypr1, Česká republika, Německo, Dánsko, Španělsko, Estonsko, Francie, Finsko, Velká Británie, Řecko, Maďarsko, Chorvatsko, Itálie, Izrael, Irán, Irsko, Island, Lucembursko, Litva, Lotyšsko, Malta, Maroko, Moldavsko, Makedonie, Norsko, Nizozemsko, Portugalsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Švédsko, Srbsko2, Slovensko, Slovinsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina

1 Pojistné krytí poskytované zelenou kartou vydanou pro Kypr je omezeno na ty zeměpisné části Kypru, jež jsou pod kontrolou vlády Kyperské republiky.
2 Pojistné krytí poskytované zelenou kartou vydanou pro Srbsko je omezeno na území Černé Hory a ty zeměpisné části Srbska, které jsou pod kontrolou vlády Srbska.

Navíc zdarma

Asistenční služby při nehodě a poruše k variantě pojištění Profi.

Asistenční služby Slavia ASSISTANCE

Asistenční služby platí pro osobní, užitkový a nákladní automobil do 3,5 t nebo motocykl.

Asistence je zajišťována na území těchto států: Andorra, Albánie, Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie (Evropa), Gibraltar, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Izrael, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Monako, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Republika San Marino, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko (včetně Baleárských a Kanárských ostrovů), Švédsko, Švýcarsko, Turecko (Evropa), Vatikán, Velká Britanie.

V dále uvedených zemích je asistence zajišťována v závislosti na místních možnostech: Bělorusko, Bosna-Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Kypr, Litva, Lotyšsko, Ruská Federace, Ukrajina.

Asistenční služby Slavia ASSISTANCE

Nehoda a porucha Limit plnění
Servis Oprava na místě Ano
Odtah vozidla do nejbližšího servisu Ano
Uskladnění vozidla 3 dny
Oprava v servisu 3.000 Kč
Ztráta/zalomení klíče 3.000 Kč

Náhradní doprava nebo ubytování*
Nedostatek/záměna pohonných hmot, vybití akumulátoru, defekt pneu Ne
Hotel 2 noci
nebo náhradní automobil 2 dny
nebo jízdenka na vlak, autokar, letenka 3.000 Kč

*podmínkou pro poskytnutí náhradního automobilu na pokračování v cestě je vzdálenost od místa bydliště minimálně 50 Km
xxx Kč = asistenční služba hrazena pojišťovnou s limitem plnění xxx Kč
ANO = asistenční služba hrazena pojišťovnou

NE = asistenční služba není hrazena

Možnost připojistit pro automobil do 3,5 t

Pojištění všech skel vozu

Pojištění se sjednává pro případ poškození všech skel vozidla jakoukoli nahodilou událostí.

Připojištění Limit plnění Spoluúčast Cena pojištění
Všechna skla vozu 5.000 Kč 500 Kč* 700 Kč
Všechna skla vozu 10.000 Kč 500 Kč* 1.400 Kč
Všechna skla vozu 15.000 Kč 500 Kč* 2.100 Kč
Všechna skla vozu 25.000 Kč 500 Kč* 3.500 Kč


Asistenční služby Slavia ASSISTANCE

Asistenční služby jsou poskytovány v případě nehody a poruchy vozidla nebo vandalismu.

Připojištění Cena pojištění
Asistenční služby Slavia ASSISTANCE 200 Kč


Pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby

Pojištění se sjednává pro případ poškození zavazadel a věcí osobní potřeby dopravovaných vozidlem havárií nebo živelní událostí a pro případ odcizení.

Připojištění Limit plnění Spoluúčast Cena pojištění
Zavazadla 10.000 Kč bez spoluúčasi 480 Kč


Úrazové pojištění všech osob ve vozidle

Pojištění se sjednává pro případ trvalých následků úrazu s limitem plnění 200.000Kč, pro případ smrti způsobené úrazem s limitem plnění 100.000Kč. Uvedený limit plnění platí pro každou pojištěnou osobu, resp. sedadlo vozidla. Pojištění se vztahuje na úraz v souvislosti s provozem vozidla.

Připojištění Limit plnění Spoluúčast Cena pojištění
Úrazové pojištění všech osob ve vozidle Smrt úrazem 100.000 Kč
Trvalé následky 200.000 Kč
bez spoluúčasti 200 Kč/sedadlo


Pojištění střetu se zvěří

Pojištění se sjednává pro případ poškození jedoucího vozidla střetem se zvěří.

Připojištění Limit plnění Spoluúčast Cena pojištění
Střet se zvěří 100 000 Kč 10%, min. 1 000 Kč 365 Kč


Pojištění živelních rizik

Pojištění se sjednává pro případ poškození vozidla krupobitím, požárem, úderem blesku, vichřicí a výbuchem.

Připojištění Limit plnění Spoluúčast Cena pojištění
Živel 50 000 Kč 10 000 Kč 300 Kč

Bonus a slevy

Bonus

Maximální výše bonusu (slevy) je 60 % již za 84 měsíců bez nehody. Bonus je možné převést z jakékoliv pojišťovny.
Možnost převodu bonusu z povinného ručení na havarijní pojištění.

Slevy

Při současném sjednání povinného ručení a havarijního pojištění sleva 5% z ceny pojištění.
Při roční platbě zvýhodnění ceny pojištění o 5%.
 

Další tematické články: povinné ručení, havarijní pojištění, pojištění

 

Další článek: Povinné ručení Hasičská pojišťovna »