« zpět na výpis článků

Povinné ručení Slavia pojišťovna

Varianty produktu

Povinné ručení Limit plnění
Škoda na zdraví Škoda na věci
Základ 35 000 000 Kč 35 000 000 Kč
Profi 100 000 000 Kč 100 000 000 Kč

Územní platnost

Rakousko, Albánie, Andorra, Belgie, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Bělorusko, Švýcarsko, Kypr1, Česká republika, Německo, Dánsko, Španělsko, Estonsko, Francie, Finsko, Velká Británie, Řecko, Maďarsko, Chorvatsko, Itálie, Izrael, Irán, Irsko, Island, Lucembursko, Litva, Lotyšsko, Malta, Maroko, Moldavsko, Makedonie, Černá Hora, Norsko, Nizozemsko, Portugalsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Švédsko, Srbsko2, Slovensko, Slovinsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina

1 Pojistné krytí poskytované zelenou kartou vydanou pro Kypr je omezeno na ty zeměpisné části Kypru, jež jsou pod kontrolou vlády Kyperské republiky.
2 Pojistné krytí poskytované zelenou kartou vydanou pro Srbsko je omezeno na území Černé Hory a ty zeměpisné části Srbska, které jsou pod kontrolou vlády Srbska.

Navíc zdarma

  • Základní asistenční služby Slavia ASSISTANCE BASIC při nehodě a poruše k variantě pojištění Základ.
  • Rozšířené asistenční služby Slavia ASISTANCE při nehodě a poruše k variantě pojištění Profi.

Asistenční služby Slavia ASSISTANCE

Asistenční služby platí pro osobní a nákladní automobily do 3,5 t a pro motocykly.

Asistence je zajišťována na území Evropy s tím, že v dále uvedených zemích je asistence zajišťována v závislosti na místních možnostech: Bělorusko, Bosna-Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Kypr, Litva, Lotyšsko, Ruská federace, Ukrajina.

Základní asistenční služba Slavia ASSISTANCE BASIC

Nehoda a porucha Limit plnění
Servis
Oprava na místě ANO
Odtah vozidla do nejbližšího servisu NE
Ztráta/zalomení/zabouchnutí klíče NE
Nedostatek pohonných hmot, vybití akumulátoru, defekt pneu ANO
Náhradní doprava nebo ubytování
Náhradní doprava NE
Ubytování NE


Rozšířená asistenční služba Slavia ASISTANCE

Nehoda a porucha Limit plnění
Servis
Oprava na místě ANO
Odtah vozidla do nejbližšího servisu ANO
Uskladnění vozidla 3 dny
Oprava po odtažení do servisu 3 000 Kč
Ztráta/nefunkčnost klíče, defekt pneu, nedostatek/ záměna pohonných hmot, vybití akumulátoru ANO
Náhradní doprava nebo ubytování*
Hotel 2 noci
nebo náhradní automobil 2 dny
nebo jízdenka na vlak, autokar, letenka 3 000 Kč

*podmínkou pro poskytnutí náhradní dopravy nebo ubytování je vzdálenost od místa bydliště minimálně 50Km
legenda pro tabulku asistenčních služeb:
částka = asistenční služba hrazena pojišťovnou do uvedeného limitu pojistného plnění
ANO = asistenční služba hrazena pojišťovnou
NE = asistenční služba není hrazena pojišťovnou

Možnost připojistit pro automobil do 3,5 t

Pojištění všech skel vozidla
Pojištění se sjednává pro případ poškození všech skel vozidla jakoukoli nahodilou událostí. Nevztahuje se na škody vzniklé na střešním skle vozu a na zpětných zrcátkách.

Připojištění Limit plnění Spoluúčast Cena pojištění
Všechna skla vozu 5.000 Kč 500 Kč* 700 Kč
Všechna skla vozu 10.000 Kč 500 Kč* 1.400 Kč
Všechna skla vozu 15.000 Kč 500 Kč* 2.100 Kč
Všechna skla vozu 25.000 Kč 500 Kč* 3.500 Kč

* v prvních třech měsících se spoluúčast pojištění navyšuje na 50 %

Rozšířené asistenční služby Slavia ASSISTANCE
Asistenční služby jsou poskytovány pro osobní a nákladní automobily do 3,5 t a pro motocykly v případě nehody a poruchy vozidla nebo vandalismu.

Připojištění Cena pojištění
Asistenční služby Slavia ASSISTANCE 225 Kč

Pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby
Pojištění se sjednává pro případ poškození zavazadel a věcí osobní potřeby dopravovaných vozidlem havárií nebo živelní událostí. Pojištění platí pro případ odcizení zavazadel pouze za předpokladu, že došlo k odcizení celého vozu.

Pojištění se nevztahuje na peníze a ceniny, drahé kovy a šperky, platební karty, doklady, starožitnosti a věci umělecké, historické nebo jiné zvláštní hodnoty, sbírky, zboží určené k podnikatelské činnosti, písemnosti, plány a jiné dokumentace, záznamy na datových nosičích, příslušenství nebo vybavení a náhradní díly vozidel, kožichy, zbraně a střelivo aj. dle pojistných podmínek.

Připojištění Limit plnění Spoluúčast Cena pojištění
Zavazadla 10.000 Kč bez spoluúčasi 480 Kč

Úrazové pojištění všech osob ve vozidle
Pojištění se sjednává pro případ trvalých následků úrazu s limitem plnění 200 000Kč a pro případ smrti způsobené úrazem s limitem plnění 100 000Kč. Uvedený limit plnění platí pro každou pojištěnou osobu, resp. sedadlo vozidla. Pojištění se vztahuje na úraz v souvislosti s provozem pojištěného vozidla.

Připojištění Limit plnění Spoluúčast Cena pojištění
Úrazové pojištění všech osob ve vozidle Smrt úrazem
100.000 Kč
Trvalé následky 200.000 Kč
bez spoluúčasti 200 Kč/sedadlo


Pojištění střetu se zvěří
Pojištění se sjednává pro případ poškození jedoucího vozidla střetem se zvěří. Pojištění se vztahuje na pojistné události nastalé na území České republiky.

Připojištění Limit plnění Spoluúčast Cena pojištění
Střet se zvěří 100 000 Kč 10%, min. 1 000 Kč* 365 Kč

* v prvních třech měsících se spoluúčast pojištění navyšuje na 50 %

Pojištění živelních rizik
Pojištění se sjednává pro případ poškození vozidla krupobitím, požárem, úderem blesku, vichřicí a výbuchem.

Připojištění Limit plnění Spoluúčast Cena pojištění
Živel 50 000 Kč 10 000 Kč* 300 Kč

* v prvních třech měsících se spoluúčast pojištění navyšuje na 50 %
 

Pojištění odcizení celého vozidla
Pojištění se sjednává pro případ odcizení celého vozidla. Pojištění se vztahuje na pojistné události nastalé na území České republiky.

Připojištění Limit plnění Spoluúčast Cena pojištění
region Praha, Praha-východ, Praha-západ zbytek ČR
Odcizení 100 000 Kč 5% min. 5 000 Kč* 2 200 Kč 880 Kč

* v prvních třech měsících se spoluúčast pojištění navyšuje na 50 %

 

Bonus a slevy

Bonus
Maximální výše bonusu (slevy) je 50 % již za 120 měsíců bez nehody. Bonus je možné převést z jakékoliv pojišťovny. Možnost převodu bonusu z povinného ručení na havarijní pojištění.

Sleva
Při současném sjednání povinného ručení a havarijního pojištění sleva 5% z ceny pojištění. Při roční platbě zvýhodnění ceny pojištění o 5%.

Další tematické články: povinné ručení, pojištění, cestovní pojištění

 

Další článek: Tisícům řidičů hrozí ztráta povinného ručení »