« zpět na výpis článků

Proč je nezbytná důchodová reforma?

Rodí se méně dětí a zároveň se lidé dožívají vyššího věku. Česká populace stárne.
Prodlužování průměrného věku dožití a snižování porodnosti vede k úbytku ekonomicky aktivních obyvatel, a tedy i plátců pojistného důchodového pojištění, ze kterého jsou vypláceny současné starobní důchody. Placení důchodového pojištění totiž neznamená, že si člověk spoří „sám na sebe“, ale financuje důchody současných důchodců. Velmi zjednodušeně lze říci, že všechny peníze vybrané na důchodovém pojištění jsou ihned vypláceny současným důchodcům. To je základním znakem tzv. průběžného systému. 

Další často kladené otázky