Zajištění úvěru

 

Předchozí pojem: Výpis

 

Úvěrující banka kvůli minimalizaci rizika nesplacení u každého úvěru podniká opatření k zajištění dluhu, které má zajistit řádné splacení úvěru. Pro zajištění se může použít zástavní právo k nemovitosti, notářský zápis o uznání dluhu se svolením k přímé vykonatelnosti, ručitelský závazek, vinkulace pojistného plnění ve prospěch banky a jiné.

půjčka-úvěr   Srovnat půjčky

Zpět na rejstřík

  Další pojem: Způsob splácení