Raiffeisen PS

 

Raiffeisenbank a.s. (RBCZ) poskytuje od roku 1993 v České republice široké spektrum bankovních služeb soukromé i podnikové klientele. V roce 2006 zahájila spojování s eBankou, integrační proces obě banky dokončily v létě roku 2008. Raiffeisenbank obsluhuje klienty v síti více než 120 poboček a klientských center, poskytuje rovněž služby specializovaných hypotečních center, osobních a firemních poradců.

V roce 2011 navýšila Raiffeisenbank zisk o 22% na 2,22 miliardy korun, výrazně rovněž posílila svůj kapitál. S celkovými aktivy přes 200 miliard se Raiffeisenbank řadí mezi pět největších bank v ČR.

Raiffeisen penzijní společnost je nedílnou součástí skupiny Raiffeisen v České republice, která za posledních 20 let prokázala, že s klienty dokáže vytvořit dlouhodobý vztah a poskytnout jim všechny poptávané finanční produkty ve vysoké kvalitě. Raiffeisen je v řadě evropských zemí již přes sto let symbolem stability a spolupráce v oblasti sdružování a správy peněžních prostředků. Investiční fondy ve správě Raifisenbank dosahují dlouhodobě stabilní či nadprůměrné zhodnocení.

Raiffeisen penzijní společnost založili dva akcionáři: česká Raiffeisenbank, a.s. s podílem 51 % na základním kapitálu a slovenský Tatra Asset Management (TAM), a.s., dceřinná společnost Tatrabanky a.s., který vložil 49 % kapitálu. Obě zakladatelské společnosti jsou regulované finanční instituce dlouhodobě působící na českém a slovenském trhu. TAM má i dlouholeté zkušenosti s provozováním Doplnkové dochodkové společnosti Tatra banky, které poskytuje na Slovensku své služby v rámci penzijního systému více než 180 tis. klientů.

Raiffeisen penzijní společnost, jako dceřiná společnost Raiffeisenbank, bude na trhu vystupovat pod samostatným brandem a bude úzce spolupracovat s Raiffeisenbank a dalšími společnostmi ve skupině Raiffeisen v České republice při distribuci penzijních produktů. 

 

Depozitář:   Československá obchodní banka, a.s. 

Prostředky účastníků - k 30.6.2012  
Počet zaměstnanců fondu:  
Základní kapitál (v mil. Kč):  
Objem prostředků ve správě (v mil. Kč):         
Počet klientů:    
Prům. výnos za posledních 5 let:  
Raiffeisen PS
 

Kontakt:

 

Raiffeisen penzijní společnost, a.s.
Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4

Tel.  844 100 900
E-mail: info@rbpenze.cz