Reprezentativní příklad Citibank

Typ karty Citi Life, Citi Life Metropole od Citibank    
Poplatek za vedení karty 50 Kč měsíčně    
       
Celková výše spotřebitelského úvěru Kreditní limit  Kč   30,000
  Hotovostní limit  Kč   15,000
Související náklady Poplatek za vedení Karty  Kč měsíčně 50
Výše nákladů na používání platebního
prostředku   
Poplatek za Platby u obchodníků  Kč  0
Výpůjční úroková sazba    % p.a 23.99%
Splátky a případně způsob rozdělení splátek
(včetně úroků, nezahrnuje poplatky)
Výše splátky (nezahrnuje poplatky)  Kč  2,836.6
Počet splátek  počet 12
  Četnost splátek  četnost měsíčně
Celková částka, kterou je třeba zaplatit Součet všech splátek včetně úroků a poplatků    Kč  34,639.7
Roční procentní sazba nákladů (RPSN)    % p.a 31.14%
            
Uvedené parametry karty jsou stanoveny      
na základě následujícího modelového příkladu:      
Čerpání úvěru: okamžitě v plné výši kreditního limitu, tj. 30 000 Kč    
Forma čerpání úvěru: platbou u obchodníka    
Doba trvání úvěru: 1 rok    
Způsob splácení: 12 pravidelných měsíčních splátek jistiny    
Měsíční poplatek: účtován zvlášť měsíčně    
Celková částka, kterou je třeba zaplatit: součet měsíčních splátek a všech poplatků    
U jiných forem čerpání se RPSN a další
parametry mohou lišit.
     
       
Uvedený reprezentativní příklad je vypočítán v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů.
Vzhledem k obecnému principu fungování kreditních karet, který se od předpokladů zákona liší (zejména způsob výpočtu výše Minimální splátky), mohou být skutečné výše splátek a další uvedené hodnoty jiné.