Rozdíl mezi životním a úrazovým pojištěním

1. Na co jsem pojištěn?

Úrazové pojištění
Úrazové pojištění nabízí standardně tato rizika: smrt úrazem, trvalé následky úrazu, denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu/ hospitalizace následkem úrazu. Jedná se tak o zajištění, jak název napovídá, pouze pro případ úrazu. Pokud onemocníte, nic od pojišťovny nedostanete. V případě úmrtí z jiné příčiny než úrazu, Vaše rodina zůstane, pokud jde o vyplacené prostředky z pojištění, nezajištěna. 

Životní pojištění
Životní pojištění nabízí možnost kompletní ochrany životních rizik, pojištění pro případ smrti z jakékoli příčiny, nemoci a úrazu. Zároveň můžete zvážit, zda chcete sjednat životní pojištění s garantovanou rezervotvornou spořící složkou a zaplacené pojistné si odečítat z daní.

2. Kolik zaplatím?

Úrazové pojištění
Úrazové pojištění je, oproti pojištění životnímu, levnější variantou. Úrazovou pojistku s dostatečným limitem plnění lze sjednat zhruba od 200 Kč měsíčně, záleží na pojistných částkách a rozsahu.

Životní pojištění
Životní pojistka umožňuje sjednat kompletní ochranu životních rizik, vyjde pak zhruba na 5 násobek ceny úrazového pojištění. V případě sjednání kompletní varianty životního pojištění si tak připravte asi 1 000 Kč měsíčně. Cena se však mění s ohledem na vstupní parametry, požadovaný rozsah a sjednané pojistné částky.

3. Kdy mám zvolit úrazové pojištění a kdy životní pojištění?

Úrazové pojištění
Úrazové pojištění tedy znamená ochranu pouze v případě zranění. Využijte ho, pokud požadujete levnější pojištění, pokud chcete pojistit děti nebo pokud s Vámi z důvodu zhoršeného zdravotního stavu životní pojištění pojišťovna neuzavře.

Životní pojištění
Pokud chcete kompletní ochranu životních rizik, sjednejte si životní pojistku. Zajistíte sebe, své finanční závazky a Vaši rodinu. Pokud chcete životní pojištění s garantovanou rezervotvornou spořící složkou a s možností odečítat zaplacené pojistné z daní, sjednejte si kapitálové životní pojištění.

TIP: Pro menší životní rizika si vytvořte vlastní finanční rezervu.