« zpět na výpis článků

V březnu změnilo dodavatele energií 65 950 odběratelů.

Začátkem dubna uveřejnil Operátor trhu s energiemi zajímavá čísla týkající se převodu smluv k jinému dodavateli za měsíc březen 2012. Výsledky byly nejen zajímavé, ale dokonce i velmi překvapivé.

 

Z celkového počtu 65 950 převedených  smluv bylo 32 538  smluv o dodávkách elektrické energie. Přestože je topná sezona již za námi, Obchodníka se zemním plynem uvažuje změnit stále více domácností a statistiky z OTE jsou toho důkazem. Můžeme tedy očekávat zvýšený nárůst přechodu klientů k příštímu kvartálu (tj. k 1. 7. 2012), kdy budou energetické společnosti měnit ceny této komodity.

Hlavními hráči v oblasti získávání nových klientů jsou stále velké a známé společnosti s historií. Společnost ČEZ Prodej s.r.o. je zdárným příkladem, že Češi se drží starého a osvědčeného. Za měsíc březen k ČEZ Prodej s.r.o. přešlo se svým odběrem zemního plynu 12 458 odběratelů.. Toto překvapivě vysoké číslo je však pouhých 7,4 % z celkového objemu zákazníků, kteří odebírají od společnosti ČEZ zemní plyn. V případě dodávek elektrické energie tato společnost o klienty z důvodu nepříznivé ceny přichází, nikoliv však v masivním počtu. Druhým známým leaderem našeho trhu s energiemi je E.ON Energie a.s. Jeho konkurenceschopný ceník zemního plynu pro rok 2012 a Asistenční služby pro domácnost zdarma (do výše limitů uvedených na stránkách společnosti) přiměl k přechodu 3 089 odběratelů, což pro tak stabilní společnost činí jen 6,19 % z celkového počtu hlášenýchsmluv. Na rozdíl od ČEZ Prodej s.r.o. si E.ON Energie a.s. vede úspěšně i v oblasti změny dodavatele elektrické energie. V březnu společnost E.ON zaznamenala přírůstek v podobě 11,73 % převedených smluv na dodávku elektrické energie. Ovšem prvenství co do aktuální výše počtu odběratelů, tak i z hlediska pravidelného měsíčního přírůstku drží alternativní dodavatel energií Bohemia Energy entity s.r.o. Ten z celkového počtu přibližně 7 500 000 smluv České republiky vlastní 371 097 (tedy 4,95 %). Zbytek domácností a firemních odběrů je rozmělněn mezi ostatní obchodníky. Zajímavá je i vyváženost co do počtu smluv na odběr obou komodit v případě BEE s.r.o., kde je 60 % smluv  je na  odběr elektrické energie a zbylých 40 % patří zemnímu plynu.

Důsledkem změny dodavatele není jen expanze větších a velkých firem, ale i první krůčky firem zrodových. V  únoru splnila podmínku minimálního počtu 100 evidovaných odběrných míst pro zapsání do seznamu dodavatelů elektrické energie u Operátora trhu s energiemi i firma SVT Group a.s., známější spíše jako poskytovatel internetového připojení prostřednictvím ADSL a WiFi sítí. Neměli bychom opomenout Pražskou plynárenskou a.s., která se též věnuje i dodávce elektrické energie a je v seznamu Dodavatelů sdružených služeb a dodávky elektrické energie zapsána od března roku 2012 se stavem 104 odběrných míst.

Zda je na trhu se 45 obchodníky s energiemi ještě místo k prosazení a získání klienta nám prozatím zůstává nezodpovězenou otázkou. Jedno je ovšem jisté, že v této oblasti jsou stále ještě rezervy, které je možné vyplňovat- například v podobě zkvalitnění služeb koncovému zákazníkovi, online sledování odečtů odběrného místa s možností evidence samoodečtu, uhrazených plateb a takto bychom mohli pokračovat ještě několik řádků. Závěrem se stává fakt, že se vyplatí nepodceňovat náklady spojené s energiemi. Konkurence tlačí cenu dolů a kvalitu služeb směrem vzhůru, což je dobrá zpráva pro nás všechny. Neváhejte, vyberte si i Vy svého dodavatele plynu a elektřiny!

Další tematické články: elektřina, ceny energií, dodavatelé energie

 

Další článek: Rok 2015: Snížení ceny elektřiny o 3,5 % u Armex Energy »