Kalkulačka daní a odvodů pro OSVČ 2019 – výpočet daně z příjmů za rok 2018

Základní údaje
Vaše celkové příjmy
Rozhodnutí, zda využít výdajový paušál nebo skutečně dosažené výdaje, je na samotném podnikateli. Ten si musí spočítat, která varianta je pro něj výhodnější. Volbu může ovlivnit i fakt, že v případě výdajového paušálu není nutné evidovat jakékoli výdaje (ale také není možné uplatňovat jakékoli výdaje nad rámec paušálu), takže řešení vyžaduje mnohem méně administrativy.
Výdajové paušály se stanovují jako % z příjmů a liší se podle druhu činnosti, kterou podnikatel vykonává.
 • 80 % pro osoby podnikající v zemědělství, lesnictví, vodním hospodářství a řemeslné výrobě
 • 60 % pro ostatní živnostníky
 • 40 % pro ostatní OSVČ (nezávislá povolání, znalci, tlumočníci, autoři)
 • 30 % pro příjmy z pronájmu

V současnosti platí, že podnikatel, který uplatňuje výdajový paušál, může uplatnit i daňové zvýhodnění (daňová sleva na dítě) a daňovou slevu na vyživovanou manželku. Kvůli tomu se ale v minulosti snížila hodnota maximální částky výdajů, na které lze paušál uplatnit. Mezní hranice příjmů, ze kterých se tyto limity odvozují, je 1 mil. Kč. Podnikatelé s vyššími příjmy mohou paušály uplatnit také, ale pouze do stanového limitu výdajů, který vychází ze sníženého mezního příjmu.

V současnosti platí následující maximální částka uplatnitelných výdajů dle výše paušálu:
 • u 80% paušálu z 1 600 000 Kč na 800 000 Kč
 • u 60% paušálu z 1 200 000 Kč na 600 000 Kč
 • u 40% paušálu z 800 000 Kč na 400 000 Kč
 • u 30% paušálu z 600 000 Kč na 300 000 Kč
Výše skutečných výdajů
Počet měsíců podnikání ovlivňuje výši záloh, které zaplatíte
Slevy na dani
Na manželku/manžela žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč. Uplatnit lze max. 24 840 Kč/rok, nebo 49 680 Kč/rok na manželku/manžela ZTP/P.
Je-li poplatník student, lze uplatnit slevu max. 4 020 Kč/rok
Je-li poplatník zdravotně postižený, lze uplatnit slevu:
 • za invalidní důchod I. a II. stupně max. 2520 Kč/rok
 • pro invalidní důchod III. stupně max. 5040 Kč/rok
 • pro držitele průkazu ZTP/P max. 16 140 Kč/rok
Uplatňuje se pouze ve zdaňovacím období, ve kterém obchodník poprvé zaevidoval tržbu. Sleva dělá nejvýš kladný rozdíl mezi 15 % dílčího základu ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka (24 840 Kč), maximálně lze uplatnit 5 000 Kč.
Slevy na děti
Uveďte uplatňovanou slevu za umístnění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku (včetně mateřské školy). Slevu lze uplatnit ve výši prokazatelně vynaložených výdajů, maximálně lze uplatnit 12 200 Kč za každé vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.
Sleva na vyživované děti ve společné domácnosti - oficiálně nazývaná daňové zvýhodnění.
 • daňové zvýhodnění na první dítě 15 204 Kč (1267 za měsíc)
 • daňové zvýhodnění na druhé dítě 19 404 Kč (1617 Kč za měsíc)
 • daňové zvýhodnění na třetí a další dítě 24 204 Kč (2017 Kč za měsíc)
 • daňové zvýhodnění na první dítě ZTP/P 30 408 Kč (2534 Kč za měsíc)
 • daňové zvýhodnění na druhé dítě ZTP/P 38 808 Kč (3234 Kč za měsíc)
 • daňové zvýhodnění na třetí a další dítě ZTP/P 48 408 Kč (4034 Kč za měsíc)
Věk dítěte ovlivňuje daňový bonus
Věk dítěte ovlivňuje daňový bonus
Věk dítěte ovlivňuje daňový bonus
Věk dítěte ovlivňuje daňový bonus
Věk dítěte ovlivňuje daňový bonus
Věk dítěte ovlivňuje daňový bonus
Věk dítěte ovlivňuje daňový bonus
Věk dítěte ovlivňuje daňový bonus
Věk dítěte ovlivňuje daňový bonus
Věk dítěte ovlivňuje daňový bonus
Nezdanitelné částky
Min. výše daru 2 % ze základu daně anebo 1 000 Kč, max. výše daru 15 % ze základu daně.
Zaplacené úroky z úvěru na bydlení. Max. výše 300 000 Kč/rok.
Platby na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkové penzijní spoření. Max. výše 24 000 Kč/rok.
Platby na životní pojištění. Max. výše 24 000 Kč/rok.
Zaplacené členské příspěvky odborové organizaci. Až do výše 1,5 % z příjmů ze zaměstnání, max. však do výše 3 000 Kč/rok.
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání: max. výše 10 000 Kč/rok, pro osoby se zdravotním postižením max. výše 13 000 Kč/rok, pro osoby s těžším zdravotním postižením max. výše 15 000 Kč/rok.
Zaplacené zálohy
Zaplacené zálohy na daň
Zaplacené zálohy na zdravotní pojištění
Zaplacené zálohy na sociálním pojištění