« zpět na výpis článků

Změnil Váš dodavatel cenu energie? Nenechte si to líbit

Zdražování je proces, který se někdy viditelně někdy plíživě zvyšuje naše výdaje a nutí nás se omezovat. Mnoho lidí si na to již zvyklo, že se v našem státě všechno zdražuje a v případě energii to není nic jiného.

 

Začíná dopisem energetické společnosti, která si „Vás Váží jako klienta“, ale protože „něco něco“  bohužel musí zdražit s platností od následujícího měsíce.

Většina lidí to s tichým skřípěním zubů akceptuje, přitom řešení je tak jednoduché. Nenechte se to líbit a zákon je na vaší straně -v tomto případě energetický č. 458/2000 Sb. § 11a odstavec 3  říká:

Zvýší-li  držitel licence na obchod s elektřinou, obchod s plynem, výrobu elektřiny nebo výrobu plynu cenu za dodávku elektřiny nebo plynu  nebo  změní-li  jiné smluvní podmínky, je zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 3 měsíců od data zvýšení ceny nebo změny jiných  smluvních  podmínek.  To  neplatí, pokud držitel licence oznámí zákazníkovi   zvýšení   ceny   nebo  změnu  jiných  smluvních  podmínek nejpozději  30  dnů  přede  dnem  jejich účinnosti a současně zákazníka poučí  o  jeho  právu  na  odstoupení  od smlouvy. V takovém případě je zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy nejpozději 10 dnů přede dnem zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek.

Zákon je jednoznačný – zvýšil-li dodavatel cenu energie nebo změnil smluvní podmínky, má klient právo od smlouvy bezplatně odstoupit (řeší odstavec 4). Zjednodušeně řečeno, i kdyby jste měli smlouvu na milion let, můžete se z ní vyvázat bez sankcí …. Stačí poslat jen výpověď stávajícímu dodavateli s termínem, kdy chcete dodávku ukončit a vše ostatní pro Vás zařídí dodavatel nový, kterého jste si vybrali ….

Odstoupit od smlouvy se dá dvojím způsobem

  1. Do 10 dnů před datem účinnosti – tento termín platí, pokud Vás dodavatel adresně informoval a také uvedl možnost, jak od smlouvy odstoupit
  2. Do 3 měsíců od data účinnosti – v případě, že Vás dodavatel o této skutečnosti neinformoval nebo neuvedl možnost, jak od smlouvy odstoupit.  

Nemusíte si to nechat líbit. Podle průzkumů společnosti Porovnej24.cz přeplácí více než 86 % lidí na dodávkách plynu a elektřiny. Je dost Možné, že mezi nimi budete i vy. Přitom se s tím dá leccos udělat a nemusíte si odpírat věci, na které jste byli zvyklí.

Jen za období leden – září 2012 změnilo dodavatele energie více než 617 tis. odběratelů. Průměrné úspory se dle portálu Porovnej24.cz pohybují v případě elektřiny 1243 Kč, v případě plynu dosahují úspory téměř 7.652 Kč.

A koho nejvíce klienti vybírají ? Nejvíce volí velké a zaběhnuté firmy - v případě elektřiny je to RWE, Bohemia Energy a Centropol, v případě plynu jsou to ČEZ a EON.

Zjistěte svoji konkrétní úsporu v případě plynu a v případě elektřiny. Vyberte si dodavatele podle vašeho gusta a my za Vás všechno zařídíme. Jsme na Vaší straně.  

 Srovnejte ceny plynu  Srovnejte ceny elektřiny

Další tematické články: elektřina, plyn, ceny energií, dodavatelé energie

 

Další článek: Léto jako druhá topná sezóna »