1/4. Srovnání
2/4. Účastníci
3/4. Shrnutí
4/4. Platba

Srovnání produktů: Celoroční cestovní pojištění

Zpřesňující údaje a připojištění
Náklady na lékařskou péči v zahraničí Vám až do uvedené výše hradí pojišťovna. Uvedený limit v Kč platí pro každou pojištěnou osobu.
Asistenční služba Vám nonstop a v rodném jazyce doporučí ošetřující ústav a pomůže zorganizovat lékařskou péči.
V případě úrazu dostanete od pojišťovny finanční odškodnění.
Uvedený limit plnění pro riziko smrt úrazem/ trvalé následky úrazu v Kč.
Při poškození, ztrátě nebo odcizení Vašich zavazadel, dostanete od pojišťovny finanční náhradu až do výše uvedeného limitu.
Pokud způsobíte újmu druhým,náhradu až do uvedené výše platí pojišťovna.
Uvedený limit plnění za újmu způsobenou na zdraví / na majetku v Kč.
Provozování zimních sportů na vyznačených trasách (sjezdové lyžování, běžecké lyžování, snowboarding aj.)
Provozování sportovní činnosti s vyšším rizikem (např. vodní sporty - plachtění, jachting, windsurfing, rafting, přístrojové potápění; motoristické sporty, letecké sporty, jízda na koni,) nebo sport jako účel cesty. Před sjednáním pojištění se vždy v detailu prouktu a ve smluvních ujednáních přesvědčte, zda vybraný produkt kryje plánované činnosti.

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500