Menu

Podmínky

Všeobecné obchodní podmínky "VOP"

společnosti Klikpojisteni.cz s.r.o., IČO 08682704 (dále jen“Klik“) účinné od 1.1.2024

 1. Klik je provozovatelem on-line aplikací, umístěných na webech www.klik.cz a www.porovnej24.cz 
 2. Klik je samostatný zprostředkovatel dle zákona o distribuci pojištění registrovaný u České národní banky (dále „ČNB“) s oprávněním k činnosti od 26. 10. 2020 a samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru s oprávněním k činnosti od 9.10.2023. Osvědčení o zápisu samostatného zprostředkovatele do registru vedeného Českou národní bankou, lze rovněž ověřit na webových stránkách https://www.cnb.cz/cnb/jerrs.
 3. Klik je oprávněn zprostředkovat uzavření pojistné smlouvy pro pojišťovny uvedené na str. 3 těchto „VOP“.
 4. V případě zájmu o vybrané pojištění obdrží zájemce (klient) od Klik návrh pojistné smlouvy a související dokumentaci, zejména všeobecné pojistné podmínky zvolené pojišťovny. Obdržením návrhu pojistné smlouvy nevzniká zájemci žádný závazek ani oprávnění.
 5. Zájemce je povinen před uhrazením ZKONTROLOVAT návrh pojistné smlouvy, zejména osobní údaje pojistníka i pojištěných, rozsah pojistného plnění, pojistné limity a výluky pojištění, a ujistit se, že podmínky pojistné smlouvy odpovídají požadavkům zájemce a že údaje vyplněné v pojistné smlouvě jsou správné a úplné. Neodpovídá-li návrh pojistné smlouvy požadavkům nebo obsahuje-li chyby, je zájemce povinen oznámit tyto skutečnosti bezodkladně Klik a vyčkat zaslání opraveného návrhu pojistné smlouvy.
 6. Klik neodpovídá za újmu, která zájemci vznikne tím, že si nezkontroluje návrh pojistné smlouvy a nepostupuje dle odstavce výše.
 7. Návrh pojistné smlouvy je zájemcem přijat zaplacením předepsaného pojistného. Pojistná smlouva je uzavřena pouze tehdy, je-li pojistné připsáno v plné výši a pod správným variabilním symbolem na účet uvedený v pojistné smlouvě dle podmínek uvedených ve smlouvě. V případě pozdní úhrady pojistná smlouva nevznikne.
 8. Je-li pojistné uhrazeno dle podmínek pojistné smlouvy, vzniká pojištění dnem uvedeným v pojistné smlouvě.
 9. Pojistné je možné hradit pouze v tuzemské měně, tedy v korunách českých (Kč).
 10. Zájemce může od uhrazené pojistné smlouvy odstoupit do 14 dnů a v případě smlouvy o životním pojištění do 30 dnů od dne uzavření bez udání důvodu, a to písemně na adrese uvedené v pojistné smlouvě. Právo na odstoupení se nevztahuje na cestovní pojištění uzavřené na dobu kratší než 1 měsíc. Ostatní podmínky výpovědi smlouvy jsou stanoveny zákonem.
 11. V případě, že zájemce neuvede pravdivé a úplné informace, má pojišťovna právo od pojistné smlouvy odstoupit.
 12. Klik nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu žádné pojišťovny, jejíž produkty nabízí. Zároveň tyto pojišťovny, ani osoby ovládající tyto pojišťovny nemají přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu Kliku. Klik získává v souvislosti se sjednávaným pojištěním odměnu pouze od pojišťovny, a to ve formě sjednané provize za zprostředkování pojištění.  
 13. V níže uvedených sekcích Společnost nevystupuje v roli samostatného zprostředkovatele a není garantem v níže uvedených sekcích zveřejňovaných informací (detail produktu, kalkulace apod.), ale pouze technicky zajišťuje provoz formuláře a poskytuje webový prostor jinému samostatnému zprostředkovateli, který je garantem poskytovaných informací a vystupuje v těchto případech vůči zájemci v pozici samostatného zprostředkovatele na základě platného osvědčení o zápisu do registru vedeného ČNB (dále jen „partner“), tvoří tyto produkty (dále též „formuláře“ nebo „sekce“):
 • Hypoteční úvěr a refinancování hypotečního úvěru, tj. spotřebitelský úvěr na bydlení, a
 • Životní pojištění a úrazové pojištění (platí výhradně a pouze pro webový portál www.porovnej24.cz. Pro životní pojištění na webu Klik.cz vystupuje Společnost v roli samostatného zprostředkovatele a je garantem zveřejněných informací).
 • Informace o tom, kdo je jeho samostatným zprostředkovatelem v rámci uvedené sekce budou zájemci poskytnuty vždy na úvodním kroku formuláře.
 1. Společnost může za účelem možnosti plnění svých služeb spolupracovat s třetími osobami, které vykonávají pouze činnosti spočívající ve vyhledávání zájemců o nabízené produkty. Tyto třetí osoby však neposkytují zprostředkování pojištění, spotřebitelských úvěrů nebo jiných regulovaných produktů. Příslušné spolupracující osoby pouze odkážou získané zájemce na Společnost, tj. ukážou těmto zájemcům internetový portál Společnosti, aniž by došlo k jakékoli další podrobnější specifikaci nabízených produktů, jejich srovnání, porovnání, individualizaci nebo doporučení. Společnost jim dále může poskytnout službu v souladu s těmito obchodními podmínkami.
 2. Stížnosti na činnost Klik je možné zaslat na info@porovnej24.cz nebo na adresu uvedenou na www.porovnej24.cz. Eventuálně též na adresu ČNB jako orgán vykonávající dohled nad Klik.
 3. Spory s Klik nebo pojišťovnou z pojistné smlouvy neživotního pojištění lze řešit mimosoudní cestou prostřednictvím kanceláře ombudsmana České asociace pojišťoven , České obchodní inspekce, spory z životního pojištění prostřednictvím finančního arbitra.
 4. V případě zprostředkování v oblasti energetiky podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Věcně příslušným subjektem k řešení takového spotřebitelského sporu je Energetický regulační úřad, se sídlem Masarykovo náměstí 5, Jihlava, PSČ: 58601.

Klik je oprávněn zprostředkovat uzavření pojistné smlouvy pro tyto pojišťovny:

 • ALLIANZ pojišťovna a.s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 47115971;
 • COLONNADE Insurance S.A., organizační složka, se sídlem Na Pankráci 1683/127, Nusle, 140 00, Praha 4, Česká republika, IČ 04485297;
 • ČESKÁ PODNIKATELSKÁ pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 63998530;
 • ČSOB Pojišťovna, a.s. člen holdingu ČSOB, se sídlem Zelené předměstí, Masarykovo nám. 1458, 532 18 Pardubice, Česká republika, IČ: 45534306;
 • DIRECT pojišťovna a.s. se sídlem Nové sady 996/25, Brno, PSČ 602 00, Česká republika, IČ: 25073958;
 • ERV Evropská pojišťovna, a. s., se sídlem Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 49240196 
 • GENERALI Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 45272956;
 • HASIČSKÁ vzájemná pojišťovna, se sídlem Římská 2135/45, 12000 Vinohrady, IČ 46973451 
 • INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složka, se sídlem Hvězdova 1689/2a, 140 62 PRAHA, Česká republika, IČO 28225619;
 • KOMERČNÍ pojišťovna a.s., se sídlem Junkových 2772/1, Stodůlky, 155 00, Praha 5, IČ 63998017;
 • KOOPERATIVA pojišťovna a.s, Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 47116617;
 • MAXIMA pojišťovna a.s. se sídlem Italská 1583/24, 120 00, Praha 2, IČ 61328464;
 • NN Životní pojišťovna N.V. pobočka pro Českou republiku se sídlem Nádražní 344/25, 150 00, Praha 5, IČ 40763587;
 • PILLOW pojišťovna a.s. se sídlem Líbalova 2348/1, Chodov, 149 00, Praha 4, Česká republika, IČ: 042 57 111
 • Pojišťovna VZP, a.s. se sídlem Lazarská 1718/3, Nové Město, 110 00, Praha 1, Česká republika, IČ 271 16 913;
 • Servisní pojišťovna a.s. se sídlem třída Tomáše Bati 532, 763 02 Zlín, Česká republika, IČ 25345150
 • SLAVIA pojišťovna a.s. se sídlem Táborská 940/31, 14000, Česká republika, IČ: 60197501;
 • UNION pojišťovna a.s. pobočka pro Českou republiku se sídlem Španělská 770/2, Praha, 120 00, Česká republika; IČ 24263796;
 • UNIQA pojišťovna, a.s. se sídlem Evropská 136/810, 160 12 Praha 6, Česká republika, IČ: 49240480;

 

Archív obchodních podmínek

Obchodní podmínky do 31.8.2021

Obchodní podmínky do 31.11.2022

Obchodní podmínky do 31.12.2023

Získejte levnější povinné ručení a ušetřete až 75% z běžné ceny!

SPOČÍTAT