Menu

Úrazové pojištění zaměstnanců: Velký průvodce

Aktualizováno dne 13.1.2022

Věděli jste, že jako zaměstnavatelé máte povinnost za své zaměstnance kromě sociálního a zdravotního pojištění platit také úrazové pojištění zaměstnanců? A to už ve chvíli, kdy zaměstnáváte pouze jednoho zaměstnance.

Úrazové pojištění zaměstnanců: Velký průvodce
10 minut čtení
Úrazové pojištění

Že si nejste jistí, jaké povinnosti se ze strany zaměstnavatelů vztahují na zákonné úrazové pojištění zaměstnanců? V tomto článku se dozvíte vše potřebné o úrazovém pojištění zaměstnanců známém také jako pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Zjistíte, jak pojištění úrazu pro zaměstnance sjednat i jak postupovat v případě, že dojde k úrazu na pracovišti.

zaměstnanci ve firmách

Zákonná povinnost: Úrazové pojištění zaměstnanců

Všichni zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance, a to ať už na pracovní smlouvu nebo některou z dohod vykonávaných mimo pracovní poměr, mají ze zákona povinnost za zaměstnance platit pojištění. Z tohoto pojištění bude zaměstnancům uhrazena případná škoda na zdraví nebo škoda, která vznikla v souvislosti s pracovním úrazem či nemocí z povolání v rozsahu, v jakém za ni odpovídá zaměstnavatel podle zákoníku práce. Výjimku z tohoto pojištění mají zaměstnavatelé, kteří mají dle zákona postavení státního orgánu.

Tip! Úraz se vám může stát nejen na pracovišti, ale třeba i doma. Už za pár korun měsíčně pojistíte například rizika trvalých následků nebo hospitalizaci.

Již od 160 Kč měsíčně

úraz na pracovišti

Jak sjednat zákonné pojištění odpovědnosti?

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele vzniká dnem, kdy došlo k uzavření pracovněprávního vztahu. Zaměstnavatel má povinnost danou skutečnost písemně a bez zbytečného odkladu oznámit pojišťovně prostřednictvím elektronického formuláře pro přihlášení. V současné době u nás zákonné pojištění odpovědnosti provozují pouze dvě pojišťovny – Kooperativa a Česká pojišťovna. U České pojišťovny jsou pojištěni zaměstnavatelé se sjednaným pojištěním do 31. prosince 1992. Všichni ostatní zaměstnavatelé se pojišťují u Kooperativy.

Platba pojistného

V případě, že sjednáváte pojištění u Kooperativy, pojištění se platí na tento účet:

  • Číslo účtu: 40002–50404011/0100
  • Variabilní symbol: identifikační číslo (IČ) zaměstnavatele nebo jiné označení, které jej nahrazuje (rodné číslo, variabilní symbol ČSSZ, a to v případě zahraničních zaměstnavatelů)
  • Úhrada pojistného ze zahraničí: nutné použít účet ve formátu IBAN: CZ 30 0100 0400 0200 5040 4011; SWIFT KÓD: KOMBCZPP

zálohy za zaměstnance

Jaká je výše pojistného?

Zaměstnavatel má povinnost odvést a vypočítat pojistné. Pojistné na úrazové pojištění zaměstnanců se vypočítává ze základu, který je stanovený stejným postupem jako vyměřovací základ pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku nezaměstnanosti. Sazby pojistného se liší na základě převažující činnosti, kterou zaměstnavatel vykonává a pro účely zařazování zaměstnanců do příslušných sazeb se používá třídění CZ-NACE. Základem pro výpočet pojistného je souhrn vyměřovacích základů za uplynulé kalendářní čtvrtletí všech zaměstnanců, které zaměstnavatel v tomto období zaměstnával.

navýšení o 10 %

Sankce za neplacení a prodlení pojistného

V případě, že zaměstnavatel nezaplatí zákonem dané pojistné řádně a včas, dlužné pojistné se navýší o 10 % dlužné částky za každý započatý měsíc. Pojistné za I. čtvrtletí kalendářního roku je splatné do 31. 1., za II. čtvrtletí do 30. 4., za III. čtvrtletí do 31. 7. a za IV. čtvrtletí do 31. 10.

ukončení poměru

Zaniknutí úrazového pojištění zaměstnanců

Zákonné pojištění přetrvává po celou dobu existence pojištění zaměstnavatele a zaniká pouze řádným odhlášením pojišťovně. Důvodem pro odhlášení může být zánik firmy nebo skutečnost, že zaměstnavatel nezaměstnává už žádného zaměstnance. I pokud dojde pouze k přerušení zaměstnávání pracovníků, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost ohlásit pojišťovně.

Tip! Invalidita, trvalé následky i smrt jsou pojištěny v úrazovém i životním pojištění a vy teď nevíte, zda si vybrat životní nebo úrazové pojištění? Rádi vám poradíme.

pracovní úraz

Jak postupovat v případě pojistné události?

Pokud dojde k pojistné události, hlásí zaměstnavatel škodu z pracovního úrazu nebo nemoci z povolání pojišťovně prostřednictvím formuláře (hlášení pojistné události). K hlášení se přikládají také další relevantní dokumenty, například v podobě záznamů o úrazu nebo doklady k nemoci z povolání. Všechny potřebné dokumenty můžete zaslat poštou na adresu pojišťovny nebo prostřednictvím datové schránky. Korespondence musí být označená číslem pojistné události.

onboarding

Další povinnosti zaměstnavatelů při nástupu zaměstnance

S nástupem zaměstnance do nového zaměstnání se pojí několik povinností ze strany zaměstnavatele. Před podpisem smlouvy je nutné zaměstnance obeznámit se všemi právy a povinnostmi spojenými se zaměstnáním a zajistit vstupní lékařskou prohlídku. Jaké jsou kromě zákonného úrazového pojištění zaměstnanců další povinnost zaměstnavatele?

  • Podpis pracovní smlouvy
  • Registrační povinnost vůči finančnímu úřadu
  • V případě zaměstnávání cizinců ohlášení této skutečnosti úřadu práce
  • Přihlášení do registru zaměstnavatelů u příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení v případě zaměstnání osoby v pracovněprávním vztahu, který jim založí účast na nemocenském pojištění
  • Registrace u zdravotní pojišťovny

Úrazové pojištění zaměstnanců je ze zákona danou povinností pro zaměstnavatele. V případě, že by zaměstnavatel tuto povinnost nedodržel, hrozí mu sankce. Pojištění zaměstnanců se sjednává u Kooperativy, případně u České pojišťovny.

Ještě by se vám mohly hodit... naši další průvodci úrazového pojištění:

* Úrazové pojištění dětí.
* Jaké úrazy pojišťovny neproplácí?
* Únavová zlomenina.

Mohlo by vás zajímat

co dělat v Praze v zimě
Co dělat v Praze v zimě? Top 12 aktivit, které nesmíte vynechat!
8.1.2024

Než se do hlavního města vypravíte, chcete mít předem jasno, co podniknete. Potřebujete plán na ideální počasí i na horší chvíle. Podívejte se, co dělat v Praze v zimě a nepřekvapí vás ani sněhová nadílka nebo déšť.

dítě bobuje
Bobování se vrací do hry: TOP 10 bobovacích drah v Česku i za hranicemi
4.12.2023

Bobování je opět trendy: Ať už vyrážíte na poslední chvíli, nebo plánujete zimní radovánky a dovolenou v předstihu, zařaďte na program také sáňkování a bobování. Na nejlepších drahách v Česku je to totiž parádní zábava i pro dospělé.

lyžařská škola
Jak se naučit lyžovat? Super tipy pro děti i dospělé!
30.12.2022

Všichni kolem vás tráví báječné zimní dovolené, ale vy jste na lyžích nikdy nestáli? Uvažujete, že by bylo fajn umět lyžovat, ale nemáte výbavu? Nevadí. Poradíme vám, jak se naučit lyžovat klidně i v dospělosti. Důležitý je jen ten první krok – začít.

lyže na koloběžku
Lyže na koloběžku: Ceny, typy a další užitečné informace
28.12.2022

Přes léto jste s koloběžkou jedno tělo. Kamkoliv po městě vyrážíte, tam jede koloběžka s vámi. V zimě to kolečkům na sněhu příliš nejde. Pořiďte si lyže na koloběžku a zkuste to s ní na svahu. S koloběžkou na lyžích si zařídíte úplně nové zážitky.