Menu

Úrazové pojištění zaměstnanců: Velký průvodce

Aktualizováno dne 13.1.2022

Věděli jste, že jako zaměstnavatelé máte povinnost za své zaměstnance kromě sociálního a zdravotního pojištění platit také úrazové pojištění zaměstnanců? A to už ve chvíli, kdy zaměstnáváte pouze jednoho zaměstnance.

Úrazové pojištění zaměstnanců: Velký průvodce
10 minut čtení
Úrazové pojištění

Že si nejste jistí, jaké povinnosti se ze strany zaměstnavatelů vztahují na zákonné úrazové pojištění zaměstnanců? V tomto článku se dozvíte vše potřebné o úrazovém pojištění zaměstnanců známém také jako pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Zjistíte, jak pojištění úrazu pro zaměstnance sjednat i jak postupovat v případě, že dojde k úrazu na pracovišti.

zaměstnanci ve firmách

Zákonná povinnost: Úrazové pojištění zaměstnanců

Všichni zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance, a to ať už na pracovní smlouvu nebo některou z dohod vykonávaných mimo pracovní poměr, mají ze zákona povinnost za zaměstnance platit pojištění. Z tohoto pojištění bude zaměstnancům uhrazena případná škoda na zdraví nebo škoda, která vznikla v souvislosti s pracovním úrazem či nemocí z povolání v rozsahu, v jakém za ni odpovídá zaměstnavatel podle zákoníku práce. Výjimku z tohoto pojištění mají zaměstnavatelé, kteří mají dle zákona postavení státního orgánu.

Tip! Úraz se vám může stát nejen na pracovišti, ale třeba i doma. Už za pár korun měsíčně pojistíte například rizika trvalých následků nebo hospitalizaci.

Již od 160 Kč měsíčně

úraz na pracovišti

Jak sjednat zákonné pojištění odpovědnosti?

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele vzniká dnem, kdy došlo k uzavření pracovněprávního vztahu. Zaměstnavatel má povinnost danou skutečnost písemně a bez zbytečného odkladu oznámit pojišťovně prostřednictvím elektronického formuláře pro přihlášení. V současné době u nás zákonné pojištění odpovědnosti provozují pouze dvě pojišťovny – Kooperativa a Česká pojišťovna. U České pojišťovny jsou pojištěni zaměstnavatelé se sjednaným pojištěním do 31. prosince 1992. Všichni ostatní zaměstnavatelé se pojišťují u Kooperativy.

Platba pojistného

V případě, že sjednáváte pojištění u Kooperativy, pojištění se platí na tento účet:

  • Číslo účtu: 40002–50404011/0100
  • Variabilní symbol: identifikační číslo (IČ) zaměstnavatele nebo jiné označení, které jej nahrazuje (rodné číslo, variabilní symbol ČSSZ, a to v případě zahraničních zaměstnavatelů)
  • Úhrada pojistného ze zahraničí: nutné použít účet ve formátu IBAN: CZ 30 0100 0400 0200 5040 4011; SWIFT KÓD: KOMBCZPP

zálohy za zaměstnance

Jaká je výše pojistného?

Zaměstnavatel má povinnost odvést a vypočítat pojistné. Pojistné na úrazové pojištění zaměstnanců se vypočítává ze základu, který je stanovený stejným postupem jako vyměřovací základ pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku nezaměstnanosti. Sazby pojistného se liší na základě převažující činnosti, kterou zaměstnavatel vykonává a pro účely zařazování zaměstnanců do příslušných sazeb se používá třídění CZ-NACE. Základem pro výpočet pojistného je souhrn vyměřovacích základů za uplynulé kalendářní čtvrtletí všech zaměstnanců, které zaměstnavatel v tomto období zaměstnával.

navýšení o 10 %

Sankce za neplacení a prodlení pojistného

V případě, že zaměstnavatel nezaplatí zákonem dané pojistné řádně a včas, dlužné pojistné se navýší o 10 % dlužné částky za každý započatý měsíc. Pojistné za I. čtvrtletí kalendářního roku je splatné do 31. 1., za II. čtvrtletí do 30. 4., za III. čtvrtletí do 31. 7. a za IV. čtvrtletí do 31. 10.

ukončení poměru

Zaniknutí úrazového pojištění zaměstnanců

Zákonné pojištění přetrvává po celou dobu existence pojištění zaměstnavatele a zaniká pouze řádným odhlášením pojišťovně. Důvodem pro odhlášení může být zánik firmy nebo skutečnost, že zaměstnavatel nezaměstnává už žádného zaměstnance. I pokud dojde pouze k přerušení zaměstnávání pracovníků, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost ohlásit pojišťovně.

Tip! Invalidita, trvalé následky i smrt jsou pojištěny v úrazovém i životním pojištění a vy teď nevíte, zda si vybrat životní nebo úrazové pojištění? Rádi vám poradíme.

pracovní úraz

Jak postupovat v případě pojistné události?

Pokud dojde k pojistné události, hlásí zaměstnavatel škodu z pracovního úrazu nebo nemoci z povolání pojišťovně prostřednictvím formuláře (hlášení pojistné události). K hlášení se přikládají také další relevantní dokumenty, například v podobě záznamů o úrazu nebo doklady k nemoci z povolání. Všechny potřebné dokumenty můžete zaslat poštou na adresu pojišťovny nebo prostřednictvím datové schránky. Korespondence musí být označená číslem pojistné události.

onboarding

Další povinnosti zaměstnavatelů při nástupu zaměstnance

S nástupem zaměstnance do nového zaměstnání se pojí několik povinností ze strany zaměstnavatele. Před podpisem smlouvy je nutné zaměstnance obeznámit se všemi právy a povinnostmi spojenými se zaměstnáním a zajistit vstupní lékařskou prohlídku. Jaké jsou kromě zákonného úrazového pojištění zaměstnanců další povinnost zaměstnavatele?

  • Podpis pracovní smlouvy
  • Registrační povinnost vůči finančnímu úřadu
  • V případě zaměstnávání cizinců ohlášení této skutečnosti úřadu práce
  • Přihlášení do registru zaměstnavatelů u příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení v případě zaměstnání osoby v pracovněprávním vztahu, který jim založí účast na nemocenském pojištění
  • Registrace u zdravotní pojišťovny

Úrazové pojištění zaměstnanců je ze zákona danou povinností pro zaměstnavatele. V případě, že by zaměstnavatel tuto povinnost nedodržel, hrozí mu sankce. Pojištění zaměstnanců se sjednává u Kooperativy, případně u České pojišťovny.

Ještě by se vám mohly hodit... naši další průvodci úrazového pojištění:

* Úrazové pojištění dětí.
* Jaké úrazy pojišťovny neproplácí?
* Únavová zlomenina.

Mohlo by vás zajímat

zubní protéza
Kolik stojí nové zuby? Přispěje vám pojišťovna?
8.4.2022

Věděli jste, že se zubní kazy tvoří 80 % lidí? Češi však podle průzkumů preventivní péči o své zuby zanedbávají. Čím méně ale k zubařům chodí, tím horší je stav zubů a v mnohých případech je nutné přistoupit k vytrhnutí zubů. Kolik stojí nové zuby?

plastika nosu
Kolik stojí plastika nosu?
6.4.2022

Ze statistik vyplývá, že plastických operací v České republice rok od roku přibývá, mezi jednu z nejčastějších plastických operací patří plastika nosu, kterou podstupují ženy a muži, kteří nejsou spokojení s tvarem a velikostí svého nosu. Kolik stojí…

únavová zlomenina
Únavová zlomenina: Prevence, léčba a další užitečné informace
24.2.2022

Únavová zlomenina vás může překvapit, ačkoliv jste úplně zdraví. I když máte v nohou naběhány stovky kilometrů a jste v polovině přípravy na půlmaraton, může po malém varování přijít něco, co vás na několik týdnů vyřadí ze sportovních aktivit.

zlomená noha
Úrazové pojištění pro děti i dospělé: Jak vybrat to nejlepší?
1.2.2022

Věděli jste, že tisíce Čechů má špatně nastavenou úrazovou pojistku? Platí tak za službu, která je nedostatečně chrání. Najít výhodné úrazové pojištění pro děti, sportovně aktivní dospělé nebo manuálně pracující není snadné, ovšem když se zaměříte na…