Menu

Všechno, co jste chtěli vědět o ročním vyúčtování elektřiny a vody - kompletní průvodce

Aktualizováno dne 8.9.2020

V průběhu jarních měsíců většinou ve vaší schránce přistane vyúčtování za energie. V tomto článku se dozvíte informace o tom, jak se ve faktuře vyznat a co dělat v případě, když roční vyúčtování elektřiny nebo vody chcete reklamovat.

Všechno, co jste chtěli vědět o ročním vyúčtování elektřiny a vody - kompletní průvodce
12 minut čtení
Energie

Jednou za rok energetické firmy zasílají svým klientům vyúčtování svých služeb. Rovněž provozovatelé vodáren a tepláren posílají roční vyúčtování pitné vody a topných služeb. Výsledkem vyúčtování může být buď nedoplatek nebo přeplatek.

 • Nedoplatek je způsoben situací, kdy energetické nebo vodárenské službě dlužíte peníze, které musíte do určitého data zaplatit. Nemusí být nutně způsoben nadměrnou spotřebou, ale třeba i kvůli tomu, že jste si nastavili příliš nízké měsíční zálohy.
 • Přeplatek je tou pozitivnější zprávou. Znamená to, že jste buď byli velmi úsporní, anebo jste si nastavili vysoké měsíční zálohy, takže teď bude firma vracet peníze vám. Ve faktuře je většinou uveden i datum, do kdy vám má firma doplatit peníze. Některé společnosti tento přeplatek automaticky vrací, jiné jej ovšem použijí na úhradu vašich budoucích záloh - tzn. za některou ze záloh v příštím období budete moct zaplatit méně. Tato varianta nastává většinou u menších přeplatků v řádu desetikorun či stokorun.

vyúčtování za elektřinu

Kdy chodí roční vyúčtování za elektřinu a roční vyúčtování za vodu?

Vyúčtování za tyto služby většinou chodí na jaře, tzn. v období od března do května. Ovšem setkat se můžete i se situací, kdy do schránky dorazí až v průběhu léta. Jak je to možné? Odlišné termíny rozesílky bývají kvůli odečtům, které provádí nikoliv dodavatel, ale distributor. Distributor poté tyto hodnoty odešle energetické firmě. Termín odečtu tudíž záleží na časovém plánu distributora a na jeho odečtových trasách.

Pokud vám termín vyúčtování nevyhovuje, můžete chtít mimořádné vyúčtování na základě samoodečtu, ovšem k této možnosti firmy nerady přistupují a často bývá tato varianta zpoplatněna.

Kdy se vrací přeplatek za vodu?

Přeplatek za vodu se vrací obvykle do července.

Tip! Chcete za elektřinu platit méně? Najděte levnějšího dodavatele. Na našem portále můžete porovnáním cen ušetřit i více než 15 000 Kč ročně. spočítejte kolik lze ušetřit 

vyúčtování elektřiny

Co roční vyúčtování elektřiny obsahuje?

Na faktuře za služby se většinou dočtete tyto údaje.

 • Kontakt na danou firmu a číslo zákaznické linky, na kterou se můžete obrátit
 • Vaše klientské číslo, které můžete použít pro komunikaci s firmou, díky kterému si vás v systému snadno vyhledají
 • Variabilní symbol pro identifikaci vašich plateb
 • Identifikaci vašeho odběrného místa
 • Daňovou rekapitulaci a finanční vyrovnání
 • Výši a četnost záloh na další období
 • Přehled vašich plateb za celé období
 • Podrobný rozpis vámi čerpaných služeb

Právě podrobný rozpis čerpaných služeb tvoří největší část ročního vyúčtování. Například u elektřiny najdete podrobný rozpis objemu čerpané energie ve vysokém a nízkém tarifu. Rovněž zde najdete výši roční platby za používání odběrného místa, výši daně z elektřiny a celkovou částku za regulované služby. Cena elektřiny se totiž skládá ze svou částí - regulované a neregulované složky. Neregulovanou složku tvoří cena silové elektřiny. Regulovaná složka se skládá především z poplatků za distribuci elektřiny a za používání distribuční soustavy (zjednodušeně se dá říct, že platíte za to, aby se elektřina vůbec dostala k vám domů do zásuvek, na což je zapotřebí nemalých nákladů v podobě drahých technologií i mezd pracovníků elektráren). Regulovaná složka je stanovena Energetickým regulačním úřadem a váš poskytovatel energie ji nemůže nijak ovlivnit.

Výše regulované složky se liší dle typu domácnosti. Pokud elektřinou pouze svítíte a nepoužíváte ji na topení ani ohřev vody, bude tato složka tvořit zhruba 40 % vaší ceny za elektřinu. Pokud elektrickou energii využíváte na více účelů, bude tento podíl vyšší (například u domácností, kde se elektřinou i topí, může regulovaná složka přesahovat i 60 %).

Celkový podíl různých složek na ceně elektřiny můžete vidět na tomto přehledném grafu. graf energie

vyúčtování vody

Roční vyúčtování vody a tepla

Zatímco váš energetický dodavatel vám pošle přehled o spotřebované elektřině, od vodárny a teplárny obdržíte přehled o tom, kolik jste spotřebovali vody a jak moc jste topili.

Jaké informace se vyplatí znát?

Cena pitné vody se skládá ze dvou složek:

 • Vodné představuje cenu za objem dodané pitné vody a také za její distrubuci do vašeho bytu. Povinnost platit vodné vám automaticky vzniká okamžikem připojení do vodovodní soustavy.
 • Stočné se týká zpracování spotřebované vody, tzn. odvádění a čistění odpadních vod. U vyúčtování se předpokládá, že do odpadního potrubí odvedete zhruba stejné množství vody, jako jste si natočili. O snížení stočného můžete požádat, pokud spotřebujete ročně více než 30 m3 vody, které nevypouštíte do kanalizace a využíváte na jiné způsoby. Ovšem tuto skutečnost musíte dokázat. Může se jednat třeba o situaci, kdy máte na zahradě bazén, jehož vodu (ideálně nechlorovanou) používáte třeba na zavlažování vašeho pozemku.

Vyúčtování nákladů na teplo se řídí novým zákonem (vyhláška číslo 269/2015 Sb.), který vstopil v platnost v roce 2016. Tento zákon upravuje procentní zastoupení základní a spotřební složky. Základní složka by měla tvořit 30 - 50 %, a zbytek spotřební. Jaký je mezi oběma složkami rozdíl?

 • Základní složka se odvíjí od plochy bytu a pokrývá i fixní náklady na distribuci tepla, tepelné ztráty nebo vytápění společných prostor bytového domu.
 • Spotřební složka závisí na množství teplé vody, které uživatel bytu za danou sezonu spotřeboval.

vyúčtování energií

Co dělat, když jsou částky na vašem vyúčtování příliš vysoké?

Pokud se nestačíte divit, kolik peněz letos musíte doplácet, zkuste se zamyslet, jak tento velký nedoplatek mohl vzniknout. Důvodů nezvykle vysokých nákladů může být hned několik.

 • Nízké zálohy. Jak už jsme zmínili, na výši nedoplatku se může projevit i to, když jste si minulý rok nastavili příliš nízké měsíční zálohy.
 • Zvýšení počtu členů domácnosti. Vyšší spotřeba nastává, pokud v domácnosti začne žít více lidí. Vzpomeňte si, zda jste v uplynulých měsících nehostili delší návštěvu, nebo si některý z vašich rodinných příslušníků začal častěji zvát lidi k sobě domů (například pravidelné návštěvy přítelkyně vašeho syna, nebo častá přespávání kamarádů vašich dětí). U pronajímaného bytu může být za vyššími náklady skutečnost, že v bytě žije víc lidí, než jste si s nájemníkem domluvili.
 • Jednorázová nedbalost. Na vyšší spotřebě se může projevit i to, když jste třeba před odjezdem na delší dovolenou zapomněli pozhasínat světla, nebo nechali tekoucí kohoutek.
 • Chladnější sezona. Na zvýšené spotřebě tepla se samozřejmě projeví i mrazivá zima, nebo chladnější podzim či jaro.
 • Protáčející se měřidlo. Chyba může být i v poškozeném měřidle. Může se totiž protáčet, i když zrovna k žádné spotřebě nedochází. Udělejte si malý test. Večer před usnutím si opište hodnoty na měřidle a poté vypněte všechny spotřebiče. Pokud ráno zjistíte změnu, je chyba ve vašem měřidle, což je důvod k reklamaci.
 • Chyba na straně energetického dodavatele. I mistr tesař se někdy utne, a chyba ve vyúčtování může být na straně energetické firmy.

Tip! Zdají se vám částky, které platíte příliš vysoké? Vyzkoušejte naši kalkulačku a zjistěte, který dodavatel by pro vás byl nejvýhodnějším. Porovnejte dodavatele elektřiny 

reklamace vyúčtování

Jak reklamovat vyúčtování

Pokud máte důvodné podezření, že se vaše energetická společnost spletla, můžete podat reklamaci. Na podání námitek proti vyúčtování máte lhůtu 30 dní. Zároveň energetický dodavatel má 15 dní na to, aby vaše námitky vypořádal - tzn. rozhodl, zda je vaše reklamace oprávněná. Pokud bude váš požadavek oprávěný, do 15 dnů vám musí peníze vrátit.

Jestliže lhůtu nedodrží, máte nárok na náhradu 600 Kč za každý den, kdy je v prodlení, maximálně však do 24 000 Kč. Jestliže se vám nepodaří dosáhnout dohody u energetického dodavatele, můžete se obrátit na Energetický regulační úřad, popřípadě záležitost řešit soudně.

Při komunikaci s energetickým dodavatelem nedoporučujeme řešit reklamaci přes telefonní zákaznickou linku, nebo zákaznický chat. Tyto kanály použijte jen na získání informací, ale samotná reklamace by měla proběhnout písemně, abyste o ní měli důkazy.

Chcete se dovědět více? Poslechněte si odborné názory Martina Špačka, partnera u nás v Porovnej24 a experta na energie v rozhovoru pro Českou televizi.

Mohlo by vás zajímat

elektřina 2022
Dodavatelé energií a novinky z energetiky 2022
18.1.2022

Bude v roce 2022 levnější nebo dražší elektřina? A co plyn? Budou se ceny za MWh zvyšovat? Podívejte se, co si pro nás letos dodavatelé energií připravili.

elektrické podlahové topení
Elektrické podlahové topení: Cena za m2, spotřeba a měsíční náklady
16.1.2022

Když se lidé baví o podlahovém topení v domě, dělí se na dvě skupiny. Jedna na něj nedá dopustit. Ta druhá má rezervovaný přístup, nebo rovnou tvrdí, že je drahé. Jak to tedy je? Podívejme se na parametry, které má elektrické podlahové topení - cena,…

kabely v domácnosti
Měřič spotřeby elektrické energie: Kolik stojí? K čemu je dobrý? Vyplatí se?
9.1.2022

Současné ceny elektrické energie jsou vysoké. Většina z nás tak uvažuje, jak by za elektřinu mohla ušetřit. Způsobů je více. Zajímavým nástrojem je měřič spotřeby elektrické energie. Že už hodiny od dodavatele energie máte? Na co další měřič? Podívejme se…

elektřina a plyn
Vývoj ceny elektřiny a plynu
2.1.2022

V uplynulých měsících jsme zažili nejbouřlivější vývoj ceny elektřiny i plynu poslední dekády. A jak to bude do budoucna. Máme se začít bát? Vývoj poslední doby je jedna věc, ale druhá je budoucnost. A stále platí několik triků, jak získat ideální ceny na…