Menu

CENTROPOL ENERGY, a.s. - Ceník elektřiny

Cena za MWh od 1 000 Kč
 
Snižte vaše výdaje a
neplaťte drahý účet za elektřinu.
 
NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
D Optimum 24d01dPRE0 Kč1 739 Kč74 Kč2 656 Kč
D Optimum 24d02dPRE0 Kč1 739 Kč74 Kč2 275 Kč
D Optimum AKU 8d25dPRE1 682 Kč1 682 Kč74 Kč2 375 Kč
D Optimum AKU 8d26dPRE1 682 Kč1 682 Kč74 Kč1 645 Kč
D Optimum AKU 16d35dPRE1 720 Kč1 720 Kč74 Kč1 240 Kč
D Optimum přímotopd45dPRE1 738 Kč1 738 Kč74 Kč1 281 Kč
D Optimum TČd56dPRE1 662 Kč1 662 Kč74 Kč1 281 Kč
d61dPRE1 739 Kč1 739 Kč74 Kč3 070 Kč
D Optimum 24d01dEG.D0 Kč1 739 Kč74 Kč2 926 Kč
D Optimum 24d02dEG.D0 Kč1 739 Kč74 Kč2 578 Kč
D Optimum AKU 8d25dEG.D1 682 Kč1 682 Kč74 Kč2 744 Kč
D Optimum AKU 8d26dEG.D1 682 Kč1 682 Kč74 Kč1 696 Kč
D Optimum AKU 16d35dEG.D1 720 Kč1 720 Kč74 Kč1 352 Kč
D Optimum přímotopd45dEG.D1 738 Kč1 738 Kč74 Kč1 385 Kč
D Optimum TČd56dEG.D1 662 Kč1 662 Kč74 Kč1 385 Kč
d61dEG.D1 739 Kč1 739 Kč74 Kč3 711 Kč
D Optimum 24d01dČEZ0 Kč1 739 Kč74 Kč2 819 Kč
D Optimum 24d02dČEZ0 Kč1 739 Kč74 Kč2 383 Kč
D Optimum AKU 8d25dČEZ1 682 Kč1 682 Kč74 Kč2 645 Kč
D Optimum AKU 8d26dČEZ1 682 Kč1 682 Kč74 Kč1 642 Kč
D Optimum AKU 16d35dČEZ1 720 Kč1 720 Kč74 Kč1 328 Kč
D Optimum přímotopd45dČEZ1 738 Kč1 738 Kč74 Kč1 376 Kč
D Optimum TČd56dČEZ1 662 Kč1 662 Kč74 Kč1 376 Kč
d61dČEZ1 739 Kč1 739 Kč74 Kč3 550 Kč
D Optimum AKU 8d27dPRE1 682 Kč1 682 Kč74 Kč2 368 Kč
D Optimum AKU 8d27dEG.D1 682 Kč1 682 Kč74 Kč2 736 Kč
D Optimum AKU 8d27dČEZ1 682 Kč1 682 Kč74 Kč2 637 Kč
d57dPRE1 662 Kč1 662 Kč74 Kč1 276 Kč
d57dČEZ1 662 Kč1 662 Kč74 Kč1 356 Kč
d57dEG.D1 662 Kč1 662 Kč74 Kč1 361 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč1 569 Kč70 Kč2 656 Kč
d02dPRE0 Kč1 569 Kč70 Kč2 275 Kč
d25dPRE1 518 Kč1 518 Kč70 Kč2 375 Kč
d26dPRE1 518 Kč1 518 Kč70 Kč1 645 Kč
d27dPRE1 518 Kč1 518 Kč70 Kč2 368 Kč
d57dPRE1 500 Kč1 500 Kč70 Kč1 276 Kč
d35dPRE1 552 Kč1 552 Kč70 Kč1 240 Kč
d45dPRE1 568 Kč1 568 Kč70 Kč1 281 Kč
d56dPRE1 500 Kč1 500 Kč70 Kč1 281 Kč
d61dPRE1 569 Kč1 569 Kč70 Kč3 070 Kč
d01dČEZ0 Kč1 569 Kč70 Kč2 819 Kč
d02dČEZ0 Kč1 569 Kč70 Kč2 383 Kč
d25dČEZ1 518 Kč1 518 Kč70 Kč2 645 Kč
d26dČEZ1 518 Kč1 518 Kč70 Kč1 642 Kč
d27dČEZ1 518 Kč1 518 Kč70 Kč2 637 Kč
d57dČEZ1 500 Kč1 500 Kč70 Kč1 356 Kč
d35dČEZ1 552 Kč1 552 Kč70 Kč1 328 Kč
d45dČEZ1 568 Kč1 568 Kč70 Kč1 376 Kč
d56dČEZ1 500 Kč1 500 Kč70 Kč1 376 Kč
d61dČEZ1 569 Kč1 569 Kč70 Kč3 550 Kč
d01dEG.D0 Kč1 569 Kč70 Kč2 926 Kč
d02dEG.D0 Kč1 569 Kč70 Kč2 578 Kč
d25dEG.D1 518 Kč1 518 Kč70 Kč2 744 Kč
d26dEG.D1 518 Kč1 518 Kč70 Kč1 696 Kč
d27dEG.D1 518 Kč1 518 Kč70 Kč2 736 Kč
d57dEG.D1 500 Kč1 500 Kč70 Kč1 361 Kč
d35dEG.D1 552 Kč1 552 Kč70 Kč1 352 Kč
d45dEG.D1 568 Kč1 568 Kč70 Kč1 385 Kč
d56dEG.D1 500 Kč1 500 Kč70 Kč1 385 Kč
d61dEG.D1 569 Kč1 569 Kč70 Kč3 711 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč3 213 Kč87 Kč2 656 Kč
d02dPRE0 Kč3 213 Kč87 Kč2 275 Kč
d25dPRE2 397 Kč4 059 Kč87 Kč2 375 Kč
d26dPRE2 397 Kč4 059 Kč87 Kč1 645 Kč
d27dPRE2 397 Kč4 059 Kč87 Kč2 368 Kč
d57dPRE3 168 Kč3 296 Kč87 Kč1 276 Kč
d35dPRE2 942 Kč4 157 Kč87 Kč1 240 Kč
d45dPRE3 168 Kč3 648 Kč87 Kč1 281 Kč
d56dPRE3 200 Kč3 328 Kč87 Kč1 281 Kč
d61dPRE2 956 Kč3 566 Kč87 Kč3 070 Kč
d01dČEZ0 Kč3 213 Kč87 Kč2 819 Kč
d02dČEZ0 Kč3 213 Kč87 Kč2 383 Kč
d25dČEZ2 397 Kč4 059 Kč87 Kč2 645 Kč
d26dČEZ2 397 Kč4 059 Kč87 Kč1 642 Kč
d27dČEZ2 397 Kč4 059 Kč87 Kč2 637 Kč
d57dČEZ3 168 Kč3 296 Kč87 Kč1 356 Kč
d35dČEZ2 942 Kč4 157 Kč87 Kč1 328 Kč
d45dČEZ3 168 Kč3 648 Kč87 Kč1 376 Kč
d56dČEZ3 200 Kč3 328 Kč87 Kč1 376 Kč
d61dČEZ2 956 Kč3 566 Kč87 Kč3 550 Kč
d01dEG.D0 Kč3 213 Kč87 Kč2 926 Kč
d02dEG.D0 Kč3 213 Kč87 Kč2 578 Kč
d25dEG.D2 397 Kč4 059 Kč87 Kč2 744 Kč
d26dEG.D2 397 Kč4 059 Kč87 Kč1 696 Kč
d27dEG.D2 397 Kč4 059 Kč87 Kč2 736 Kč
d57dEG.D3 168 Kč3 296 Kč87 Kč1 361 Kč
d35dEG.D2 942 Kč4 157 Kč87 Kč1 352 Kč
d45dEG.D3 168 Kč3 648 Kč87 Kč1 385 Kč
d56dEG.D3 200 Kč3 328 Kč87 Kč1 385 Kč
d61dEG.D2 956 Kč3 566 Kč87 Kč3 711 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč3 258 Kč87 Kč2 656 Kč
d02dPRE0 Kč3 258 Kč87 Kč2 275 Kč
d25dPRE2 431 Kč4 116 Kč87 Kč2 375 Kč
d26dPRE2 431 Kč4 116 Kč87 Kč1 645 Kč
d27dPRE2 431 Kč4 116 Kč87 Kč2 368 Kč
d57dPRE3 212 Kč3 342 Kč87 Kč1 276 Kč
d35dPRE2 983 Kč4 215 Kč87 Kč1 240 Kč
d45dPRE3 212 Kč3 699 Kč87 Kč1 281 Kč
d56dPRE3 245 Kč3 375 Kč87 Kč1 281 Kč
d61dPRE2 997 Kč3 616 Kč87 Kč3 070 Kč
d01dČEZ0 Kč3 258 Kč87 Kč2 819 Kč
d02dČEZ0 Kč3 258 Kč87 Kč2 383 Kč
d25dČEZ2 431 Kč4 116 Kč87 Kč2 645 Kč
d26dČEZ2 431 Kč4 116 Kč87 Kč1 642 Kč
d27dČEZ2 431 Kč4 116 Kč87 Kč2 637 Kč
d57dČEZ3 212 Kč3 342 Kč87 Kč1 356 Kč
d35dČEZ2 983 Kč4 215 Kč87 Kč1 328 Kč
d45dČEZ3 212 Kč3 699 Kč87 Kč1 376 Kč
d56dČEZ3 245 Kč3 375 Kč87 Kč1 376 Kč
d61dČEZ2 997 Kč3 616 Kč87 Kč3 550 Kč
d01dEG.D0 Kč3 258 Kč87 Kč2 926 Kč
d02dEG.D0 Kč3 258 Kč87 Kč2 578 Kč
d25dEG.D2 431 Kč4 116 Kč87 Kč2 744 Kč
d26dEG.D2 431 Kč4 116 Kč87 Kč1 696 Kč
d27dEG.D2 431 Kč4 116 Kč87 Kč2 736 Kč
d57dEG.D3 212 Kč3 342 Kč87 Kč1 361 Kč
d35dEG.D2 983 Kč4 215 Kč87 Kč1 352 Kč
d45dEG.D3 212 Kč3 699 Kč87 Kč1 385 Kč
d56dEG.D3 245 Kč3 375 Kč87 Kč1 385 Kč
d61dEG.D2 997 Kč3 616 Kč87 Kč3 711 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč3 302 Kč87 Kč2 656 Kč
d02dPRE0 Kč3 302 Kč87 Kč2 275 Kč
d25dPRE2 464 Kč4 173 Kč87 Kč2 375 Kč
d26dPRE2 464 Kč4 173 Kč87 Kč1 645 Kč
d27dPRE2 464 Kč4 173 Kč87 Kč2 368 Kč
d57dPRE3 257 Kč3 389 Kč87 Kč1 276 Kč
d35dPRE3 024 Kč4 273 Kč87 Kč1 240 Kč
d45dPRE3 257 Kč3 750 Kč87 Kč1 281 Kč
d56dPRE3 290 Kč3 421 Kč87 Kč1 281 Kč
d61dPRE3 038 Kč3 666 Kč87 Kč3 070 Kč
d01dČEZ0 Kč3 302 Kč87 Kč2 819 Kč
d02dČEZ0 Kč3 302 Kč87 Kč2 383 Kč
d25dČEZ2 464 Kč4 173 Kč87 Kč2 645 Kč
d26dČEZ2 464 Kč4 173 Kč87 Kč1 642 Kč
d27dČEZ2 464 Kč4 173 Kč87 Kč2 637 Kč
d57dČEZ3 257 Kč3 389 Kč87 Kč1 356 Kč
d35dČEZ3 024 Kč4 273 Kč87 Kč1 328 Kč
d45dČEZ3 257 Kč3 750 Kč87 Kč1 376 Kč
d56dČEZ3 290 Kč3 421 Kč87 Kč1 376 Kč
d61dČEZ3 038 Kč3 666 Kč87 Kč3 550 Kč
d01dEG.D0 Kč3 302 Kč87 Kč2 926 Kč
d02dEG.D0 Kč3 302 Kč87 Kč2 578 Kč
d25dEG.D2 464 Kč4 173 Kč87 Kč2 744 Kč
d26dEG.D2 464 Kč4 173 Kč87 Kč1 696 Kč
d27dEG.D2 464 Kč4 173 Kč87 Kč2 736 Kč
d57dEG.D3 257 Kč3 389 Kč87 Kč1 361 Kč
d35dEG.D3 024 Kč4 273 Kč87 Kč1 352 Kč
d45dEG.D3 257 Kč3 750 Kč87 Kč1 385 Kč
d56dEG.D3 290 Kč3 421 Kč87 Kč1 385 Kč
d61dEG.D3 038 Kč3 666 Kč87 Kč3 711 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč1 690 Kč70 Kč2 656 Kč
d02dPRE0 Kč1 690 Kč70 Kč2 275 Kč
d25dPRE1 335 Kč2 030 Kč70 Kč2 375 Kč
d26dPRE1 335 Kč2 030 Kč70 Kč1 645 Kč
d27dPRE1 335 Kč2 030 Kč70 Kč2 368 Kč
d57dPRE1 600 Kč1 930 Kč70 Kč1 276 Kč
d35dPRE1 335 Kč2 030 Kč70 Kč1 240 Kč
d45dPRE1 600 Kč1 930 Kč70 Kč1 281 Kč
d56dPRE1 600 Kč1 930 Kč70 Kč1 281 Kč
d61dPRE1 600 Kč1 751 Kč70 Kč3 070 Kč
d01dČEZ0 Kč1 690 Kč70 Kč2 819 Kč
d02dČEZ0 Kč1 690 Kč70 Kč2 383 Kč
d25dČEZ1 335 Kč2 030 Kč70 Kč2 645 Kč
d26dČEZ1 335 Kč2 030 Kč70 Kč1 642 Kč
d27dČEZ1 335 Kč2 030 Kč70 Kč2 637 Kč
d57dČEZ1 600 Kč1 930 Kč70 Kč1 356 Kč
d35dČEZ1 335 Kč2 030 Kč70 Kč1 328 Kč
d45dČEZ1 600 Kč1 930 Kč70 Kč1 376 Kč
d56dČEZ1 600 Kč1 930 Kč70 Kč1 376 Kč
d61dČEZ1 600 Kč1 751 Kč70 Kč3 550 Kč
d01dEG.D0 Kč1 690 Kč70 Kč2 926 Kč
d02dEG.D0 Kč1 690 Kč70 Kč2 578 Kč
d25dEG.D1 335 Kč2 030 Kč70 Kč2 744 Kč
d26dEG.D1 335 Kč2 030 Kč70 Kč1 696 Kč
d27dEG.D1 335 Kč2 030 Kč70 Kč2 736 Kč
d57dEG.D1 600 Kč1 930 Kč70 Kč1 361 Kč
d35dEG.D1 335 Kč2 030 Kč70 Kč1 352 Kč
d45dEG.D1 600 Kč1 930 Kč70 Kč1 385 Kč
d56dEG.D1 600 Kč1 930 Kč70 Kč1 385 Kč
d61dEG.D1 600 Kč1 751 Kč70 Kč3 711 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč5 205 Kč39 Kč2 656 Kč
d02dPRE0 Kč5 205 Kč39 Kč2 275 Kč
d25dPRE4 912 Kč5 520 Kč39 Kč2 375 Kč
d26dPRE4 912 Kč5 520 Kč39 Kč1 645 Kč
d27dPRE4 912 Kč5 520 Kč39 Kč2 368 Kč
d57dPRE5 184 Kč5 310 Kč39 Kč1 276 Kč
d35dPRE5 104 Kč5 588 Kč39 Kč1 240 Kč
d45dPRE5 205 Kč5 211 Kč39 Kč1 281 Kč
d56dPRE5 199 Kč5 325 Kč39 Kč1 281 Kč
d61dPRE4 999 Kč5 480 Kč39 Kč3 070 Kč
d01dČEZ0 Kč5 205 Kč39 Kč2 819 Kč
d02dČEZ0 Kč5 205 Kč39 Kč2 383 Kč
d25dČEZ4 912 Kč5 520 Kč39 Kč2 645 Kč
d26dČEZ4 912 Kč5 520 Kč39 Kč1 642 Kč
d27dČEZ4 912 Kč5 520 Kč39 Kč2 637 Kč
d57dČEZ5 184 Kč5 310 Kč39 Kč1 356 Kč
d35dČEZ5 104 Kč5 588 Kč39 Kč1 328 Kč
d45dČEZ5 205 Kč5 211 Kč39 Kč1 376 Kč
d56dČEZ5 199 Kč5 325 Kč39 Kč1 376 Kč
d61dČEZ4 999 Kč5 480 Kč39 Kč3 550 Kč
d01dEG.D0 Kč5 205 Kč39 Kč2 926 Kč
d02dEG.D0 Kč5 205 Kč39 Kč2 578 Kč
d25dEG.D4 912 Kč5 520 Kč39 Kč2 744 Kč
d26dEG.D4 912 Kč5 520 Kč39 Kč1 696 Kč
d27dEG.D4 912 Kč5 520 Kč39 Kč2 736 Kč
d57dEG.D5 184 Kč5 310 Kč39 Kč1 361 Kč
d35dEG.D5 104 Kč5 588 Kč39 Kč1 352 Kč
d45dEG.D5 205 Kč5 211 Kč39 Kč1 385 Kč
d56dEG.D5 199 Kč5 325 Kč39 Kč1 385 Kč
d61dEG.D4 999 Kč5 480 Kč39 Kč3 711 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč1 569 Kč70 Kč2 656 Kč
d02dPRE0 Kč1 569 Kč70 Kč2 275 Kč
d25dPRE1 518 Kč1 518 Kč70 Kč2 375 Kč
d26dPRE1 518 Kč1 518 Kč70 Kč1 645 Kč
d27dPRE1 518 Kč1 518 Kč70 Kč2 368 Kč
d57dPRE1 500 Kč1 500 Kč70 Kč1 276 Kč
d35dPRE1 552 Kč1 552 Kč70 Kč1 240 Kč
d45dPRE1 568 Kč1 568 Kč70 Kč1 281 Kč
d56dPRE1 500 Kč1 500 Kč70 Kč1 281 Kč
d61dPRE1 569 Kč1 569 Kč70 Kč3 070 Kč
d01dČEZ0 Kč1 569 Kč70 Kč2 819 Kč
d02dČEZ0 Kč1 569 Kč70 Kč2 383 Kč
d25dČEZ1 518 Kč1 518 Kč70 Kč2 645 Kč
d26dČEZ1 518 Kč1 518 Kč70 Kč1 642 Kč
d27dČEZ1 518 Kč1 518 Kč70 Kč2 637 Kč
d57dČEZ1 500 Kč1 500 Kč70 Kč1 356 Kč
d35dČEZ1 552 Kč1 552 Kč70 Kč1 328 Kč
d45dČEZ1 568 Kč1 568 Kč70 Kč1 376 Kč
d56dČEZ1 500 Kč1 500 Kč70 Kč1 376 Kč
d61dČEZ1 569 Kč1 569 Kč70 Kč3 550 Kč
d01dEG.D0 Kč1 569 Kč70 Kč2 926 Kč
d02dEG.D0 Kč1 569 Kč70 Kč2 578 Kč
d25dEG.D1 518 Kč1 518 Kč70 Kč2 744 Kč
d26dEG.D1 518 Kč1 518 Kč70 Kč1 696 Kč
d27dEG.D1 518 Kč1 518 Kč70 Kč2 736 Kč
d57dEG.D1 500 Kč1 500 Kč70 Kč1 361 Kč
d35dEG.D1 552 Kč1 552 Kč70 Kč1 352 Kč
d45dEG.D1 568 Kč1 568 Kč70 Kč1 385 Kč
d56dEG.D1 500 Kč1 500 Kč70 Kč1 385 Kč
d61dEG.D1 569 Kč1 569 Kč70 Kč3 711 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč3 252 Kč79 Kč2 656 Kč
d02dPRE0 Kč3 252 Kč79 Kč2 275 Kč
d25dPRE3 069 Kč3 449 Kč77 Kč2 375 Kč
d26dPRE3 069 Kč3 449 Kč77 Kč1 645 Kč
d27dPRE3 069 Kč3 449 Kč77 Kč2 368 Kč
d57dPRE3 239 Kč3 318 Kč77 Kč1 276 Kč
d35dPRE3 189 Kč3 491 Kč77 Kč1 240 Kč
d45dPRE3 252 Kč3 256 Kč77 Kč1 281 Kč
d56dPRE3 248 Kč3 327 Kč77 Kč1 281 Kč
d61dPRE3 124 Kč3 424 Kč77 Kč3 070 Kč
d01dČEZ0 Kč3 252 Kč79 Kč2 819 Kč
d02dČEZ0 Kč3 252 Kč79 Kč2 383 Kč
d25dČEZ3 069 Kč3 449 Kč77 Kč2 645 Kč
d26dČEZ3 069 Kč3 449 Kč77 Kč1 642 Kč
d27dČEZ3 069 Kč3 449 Kč77 Kč2 637 Kč
d57dČEZ3 239 Kč3 318 Kč77 Kč1 356 Kč
d35dČEZ3 189 Kč3 491 Kč77 Kč1 328 Kč
d45dČEZ3 252 Kč3 256 Kč77 Kč1 376 Kč
d56dČEZ3 248 Kč3 327 Kč77 Kč1 376 Kč
d61dČEZ3 124 Kč3 424 Kč77 Kč3 550 Kč
d01dEG.D0 Kč3 252 Kč79 Kč2 926 Kč
d02dEG.D0 Kč3 252 Kč79 Kč2 578 Kč
d25dEG.D3 069 Kč3 449 Kč77 Kč2 744 Kč
d26dEG.D3 069 Kč3 449 Kč77 Kč1 696 Kč
d27dEG.D3 069 Kč3 449 Kč77 Kč2 736 Kč
d57dEG.D3 239 Kč3 318 Kč77 Kč1 361 Kč
d35dEG.D3 189 Kč3 491 Kč77 Kč1 352 Kč
d45dEG.D3 252 Kč3 256 Kč77 Kč1 385 Kč
d56dEG.D3 248 Kč3 327 Kč77 Kč1 385 Kč
d61dEG.D3 124 Kč3 424 Kč77 Kč3 711 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč3 252 Kč79 Kč2 656 Kč
d02dPRE0 Kč3 252 Kč79 Kč2 275 Kč
d25dPRE3 069 Kč3 449 Kč77 Kč2 375 Kč
d26dPRE3 069 Kč3 449 Kč77 Kč1 645 Kč
d27dPRE3 069 Kč3 449 Kč77 Kč2 368 Kč
d57dPRE3 248 Kč3 327 Kč77 Kč1 276 Kč
d35dPRE3 189 Kč3 491 Kč77 Kč1 240 Kč
d45dPRE3 252 Kč3 256 Kč77 Kč1 281 Kč
d56dPRE3 248 Kč3 327 Kč77 Kč1 281 Kč
d61dPRE3 124 Kč3 424 Kč77 Kč3 070 Kč
d01dČEZ0 Kč3 252 Kč79 Kč2 819 Kč
d02dČEZ0 Kč3 252 Kč79 Kč2 383 Kč
d25dČEZ3 069 Kč3 449 Kč77 Kč2 645 Kč
d26dČEZ3 069 Kč3 449 Kč77 Kč1 642 Kč
d27dČEZ3 069 Kč3 449 Kč77 Kč2 637 Kč
d57dČEZ3 248 Kč3 327 Kč77 Kč1 356 Kč
d35dČEZ3 189 Kč3 491 Kč77 Kč1 328 Kč
d45dČEZ3 252 Kč3 256 Kč77 Kč1 376 Kč
d56dČEZ3 248 Kč3 327 Kč77 Kč1 376 Kč
d61dČEZ3 124 Kč3 424 Kč77 Kč3 550 Kč
d01dEG.D0 Kč3 252 Kč79 Kč2 926 Kč
d02dEG.D0 Kč3 252 Kč79 Kč2 578 Kč
d25dEG.D3 069 Kč3 449 Kč77 Kč2 744 Kč
d26dEG.D3 069 Kč3 449 Kč77 Kč1 696 Kč
d27dEG.D3 069 Kč3 449 Kč77 Kč2 736 Kč
d57dEG.D3 248 Kč3 327 Kč77 Kč1 361 Kč
d35dEG.D3 189 Kč3 491 Kč77 Kč1 352 Kč
d45dEG.D3 252 Kč3 256 Kč77 Kč1 385 Kč
d56dEG.D3 248 Kč3 327 Kč77 Kč1 385 Kč
d61dEG.D3 124 Kč3 424 Kč77 Kč3 711 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč3 953 Kč79 Kč2 656 Kč
d02dPRE0 Kč3 953 Kč79 Kč2 275 Kč
d25dPRE3 730 Kč4 192 Kč77 Kč2 375 Kč
d26dPRE3 730 Kč4 192 Kč77 Kč1 645 Kč
d27dPRE3 730 Kč4 192 Kč77 Kč2 368 Kč
d57dPRE3 937 Kč4 033 Kč77 Kč1 276 Kč
d35dPRE3 876 Kč4 244 Kč77 Kč1 240 Kč
d45dPRE3 953 Kč3 957 Kč77 Kč1 281 Kč
d56dPRE3 948 Kč4 044 Kč77 Kč1 281 Kč
d61dPRE3 797 Kč4 162 Kč77 Kč3 070 Kč
d01dČEZ0 Kč3 953 Kč79 Kč2 819 Kč
d02dČEZ0 Kč3 953 Kč79 Kč2 383 Kč
d25dČEZ3 730 Kč4 192 Kč77 Kč2 645 Kč
d26dČEZ3 730 Kč4 192 Kč77 Kč1 642 Kč
d27dČEZ3 730 Kč4 192 Kč77 Kč2 637 Kč
d57dČEZ3 937 Kč4 033 Kč77 Kč1 356 Kč
d35dČEZ3 876 Kč4 244 Kč77 Kč1 328 Kč
d45dČEZ3 953 Kč3 957 Kč77 Kč1 376 Kč
d56dČEZ3 948 Kč4 044 Kč77 Kč1 376 Kč
d61dČEZ3 797 Kč4 162 Kč77 Kč3 550 Kč
d01dEG.D0 Kč3 953 Kč79 Kč2 926 Kč
d02dEG.D0 Kč3 953 Kč79 Kč2 578 Kč
d25dEG.D3 730 Kč4 192 Kč77 Kč2 744 Kč
d26dEG.D3 730 Kč4 192 Kč77 Kč1 696 Kč
d27dEG.D3 730 Kč4 192 Kč77 Kč2 736 Kč
d57dEG.D3 937 Kč4 033 Kč77 Kč1 361 Kč
d35dEG.D3 876 Kč4 244 Kč77 Kč1 352 Kč
d45dEG.D3 953 Kč3 957 Kč77 Kč1 385 Kč
d56dEG.D3 948 Kč4 044 Kč77 Kč1 385 Kč
d61dEG.D3 797 Kč4 162 Kč77 Kč3 711 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč4 604 Kč79 Kč2 656 Kč
d02dPRE0 Kč4 604 Kč79 Kč2 275 Kč
d25dPRE4 344 Kč4 883 Kč77 Kč2 375 Kč
d26dPRE4 344 Kč4 883 Kč77 Kč1 645 Kč
d27dPRE4 344 Kč4 883 Kč77 Kč2 368 Kč
d57dPRE4 585 Kč4 697 Kč77 Kč1 276 Kč
d35dPRE4 515 Kč4 943 Kč77 Kč1 240 Kč
d45dPRE4 604 Kč4 609 Kč77 Kč1 281 Kč
d56dPRE4 598 Kč4 710 Kč77 Kč1 281 Kč
d61dPRE4 422 Kč4 847 Kč77 Kč3 070 Kč
d01dČEZ0 Kč4 604 Kč79 Kč2 819 Kč
d02dČEZ0 Kč4 604 Kč79 Kč2 383 Kč
d25dČEZ4 344 Kč4 883 Kč77 Kč2 645 Kč
d26dČEZ4 344 Kč4 883 Kč77 Kč1 642 Kč
d27dČEZ4 344 Kč4 883 Kč77 Kč2 637 Kč
d57dČEZ4 585 Kč4 697 Kč77 Kč1 356 Kč
d35dČEZ4 515 Kč4 943 Kč77 Kč1 328 Kč
d45dČEZ4 604 Kč4 609 Kč77 Kč1 376 Kč
d56dČEZ4 598 Kč4 710 Kč77 Kč1 376 Kč
d61dČEZ4 422 Kč4 847 Kč77 Kč3 550 Kč
d01dEG.D0 Kč4 604 Kč79 Kč2 926 Kč
d02dEG.D0 Kč4 604 Kč79 Kč2 578 Kč
d25dEG.D4 344 Kč4 883 Kč77 Kč2 744 Kč
d26dEG.D4 344 Kč4 883 Kč77 Kč1 696 Kč
d27dEG.D4 344 Kč4 883 Kč77 Kč2 736 Kč
d57dEG.D4 585 Kč4 697 Kč77 Kč1 361 Kč
d35dEG.D4 515 Kč4 943 Kč77 Kč1 352 Kč
d45dEG.D4 604 Kč4 609 Kč77 Kč1 385 Kč
d56dEG.D4 598 Kč4 710 Kč77 Kč1 385 Kč
d61dEG.D4 422 Kč4 847 Kč77 Kč3 711 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

NázevSazbaSíťNízký tarifVysoký tarifPevná cena za měsícCena za distribuci
d01dPRE0 Kč5 905 Kč83 Kč2 656 Kč
d02dPRE0 Kč5 905 Kč83 Kč2 275 Kč
d25dPRE5 572 Kč6 262 Kč80 Kč2 375 Kč
d26dPRE5 572 Kč6 262 Kč80 Kč1 645 Kč
d27dPRE5 572 Kč6 262 Kč80 Kč2 368 Kč
d57dPRE5 881 Kč6 024 Kč80 Kč1 276 Kč
d35dPRE5 791 Kč6 340 Kč80 Kč1 240 Kč
d45dPRE5 904 Kč5 912 Kč80 Kč1 281 Kč
d56dPRE5 898 Kč6 041 Kč80 Kč1 281 Kč
d61dPRE5 672 Kč6 217 Kč80 Kč3 070 Kč
d01dČEZ0 Kč5 905 Kč83 Kč2 819 Kč
d02dČEZ0 Kč5 905 Kč83 Kč2 383 Kč
d25dČEZ5 572 Kč6 262 Kč80 Kč2 645 Kč
d26dČEZ5 572 Kč6 262 Kč80 Kč1 642 Kč
d27dČEZ5 572 Kč6 262 Kč80 Kč2 637 Kč
d57dČEZ5 881 Kč6 024 Kč80 Kč1 356 Kč
d35dČEZ5 791 Kč6 340 Kč80 Kč1 328 Kč
d45dČEZ5 904 Kč5 912 Kč80 Kč1 376 Kč
d56dČEZ5 898 Kč6 041 Kč80 Kč1 376 Kč
d61dČEZ5 672 Kč6 217 Kč80 Kč3 550 Kč
d01dEG.D0 Kč5 905 Kč83 Kč2 926 Kč
d02dEG.D0 Kč5 905 Kč83 Kč2 578 Kč
d25dEG.D5 572 Kč6 262 Kč80 Kč2 744 Kč
d26dEG.D5 572 Kč6 262 Kč80 Kč1 696 Kč
d27dEG.D5 572 Kč6 262 Kč80 Kč2 736 Kč
d57dEG.D5 881 Kč6 024 Kč80 Kč1 361 Kč
d35dEG.D5 791 Kč6 340 Kč80 Kč1 352 Kč
d45dEG.D5 904 Kč5 912 Kč80 Kč1 385 Kč
d56dEG.D5 898 Kč6 041 Kč80 Kč1 385 Kč
d61dEG.D5 672 Kč6 217 Kč80 Kč3 711 Kč

Uvedené ceny jsou bez 21% DPH

Distribuční sazba - zjistíte z vyúčtování, Síť - distributor v místě odběru

Cena za distribuci - zahrnuje platbu za jistič. V tomto případě počítáme s obvyklou hodnotou jističe nad 3x20A do 3x25A včetně. Pokud máte jinou hodnotu jističe, může se cena za distribuci lišit v řádech sto korun.

Postup výpočtu celkové roční ceny za silovou elektřinu (bez distribuce):

Vyberte řádek se sjednanou distribuční sazbou ve smlouvě a sečtěte:

 • roční spotřebu MWh v NT x cena za MWh v NT (4. sloupec)
 • roční spotřebu MWh ve VT x cena za MWh ve VT (5. sloupec)
 • 12 x cena za FIX (6. sloupec)
 • cena za distribuci

Celková platba za elektřinu zahrnuje

 • Cenu za dodávku elektřiny – neregulovaná cena, určuje si sám dodavatel:
  • Cena za dodávku elektřiny ve vysokém tarifu (VT*) Kč/MWh
  • Cena za dodávku elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Stálý měsíční plat (FIX) Kč/měsíc
 • Cenu za distribuci elektřiny – regulovaná cena, stanovuje Energetický regulační úřad:
  • Cena za distribuované množství elektřiny ve vysokém tarifu (VT*)Kč/MWh
  • Cena za distribuované množství elektřiny v nízkém tarifu (NT*) Kč/MWh
  • Měsíční plat za příkon dle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem Kč/měsíc.
 • Cenu za související služby:
  • Cena za systémové služby Kč/MWh
  • Cena za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) Kč/MWh
  • Cena za činnost operátora trhu (OTE) Kč/MWh

Daň z elektřiny

Součást ceny elektřiny tvoří rovněž spotřební daň z elektřiny - jedna ze zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících z našich závazků vůči Evropské unii. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh bez DPH.

*) Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne - veškerá elektřina, která je v tu dobu spotřebovávána, je účtována nižší cenou. Dvoutarifové produkty jsou výhodné pro domácnosti, které využívají energeticky náročné spotřebiče jako např. akumulační nebo přímotopné vytápění či ohřev vody. V případě jednotarifového produktu existuje jen jedna cena za elektřinu.